Bizimle İletişime Geçin
combicid-375

İlaç Prospektüs

COMBİCİD 375 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

COMBİCİD 375 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Combicid 375 mg Tablet prospektüsü, Combicid kullanma talimatı, Combicid Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

COMBİCİD 375 mg film tablet Ağızdan alınır.

•  Etkin madde:

375 mg sultamisiline eşdeğer sultamisilin tosilat (375 mg sultamisilin, 147 mg sulbaktam ve 220 mg ampisiline eşdeğerdir.)

•  Yardımcı maddeler:

Laktoz  anhidr,  sodyum  nişasta  glikolat,  hidroksipropil  selüloz,  magnezyum  stearat,  mısır nişastası,  Opadry White  Y-1-7000  (hidroksipropil  metil  selüloz,  titanyum  dioksit,  polietilen glikol)

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun şında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. COMBİCİD nedir ve ne için kullanılır?
  2. COMBİCİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. COMBİCİD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. COMBİCİD’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. COMBİCİD nedir ve niçin kullanılır?

COMBİCİD, ağızdan alınan, 147 mg sulbaktam ve 220 mg ampisilin içeren bir antibiyotiktir. Beyaz beyazımsı bir yüzü C harfi baskılı diğer yüzü düz film kaplı oblong tabletlerdir. COMBİCİD alüminyum folyo blisterde 10 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır. COMBİCİD, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

COMBİCİD,  belirli  mikropların  neden  olduğu  sinüs  iltihabı,  orta  kulak  iltihabı,  bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

2. COMBİCİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COMBİCİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

•  Penisilin türevi ilaçlar veya COMBİCİD’in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

•  Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)

•  Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da

•  Glukoz-galaktoz    malabsorpsiyonu     (şeker     emiliminde     bozukluk    durumu)  ile   ilgili problemleriniz varsa

•  Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz

•  Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa

•  Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda

COMBİCİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer;

•  Sefalosporin   veya   diğer   alerjenlere   karşı   daha   önce   aşırı   duyarlılık   reaksiyonları

gösterdiyseniz

•  Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse

•  Tedaviniz sırasında ishal gelişirse

•  Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa

•  Böbrek, karaciğer veya kan hastalığınız varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

COMBİCİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile   iseniz,   COMBİCİD’i   gerçekten   ihtiyaç   duyduğunuz   zaman   doktor   kontrolünde almalısınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız COMBİCİD’i    doktor     kontrolünde     almalısınız.      Emzirme  döneminde kullanılmaması önerilmektedir.

Araç ve makine kullanımı

Sultamisilinin araç ve makine kullanımını etkilediği bilinmemektedir. Sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

COMBİCİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler COMBİCİD tablet laktoz (bir çeşit şeker) içerdiği için, eğer galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık  durumu),  Lapp  laktaz  yetmezliği  (enzim  yetersizliği)  ya  da  glukoz  galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) olarak adlandırılan bir probleminiz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

COMBİCİD   tablet   sodyum   içermektedir.   Ancak   dozu   nedeniyle   herhangi   bir   uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•  Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.

•  Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.

•  Kloramfenikol,   eritromisin,   sülfonamidler   ve   tetrasiklinler   gibi   antibiyotik   ilaçlar, penisilinlerin  bakteri  öldürücü  etkilerini  engelleyebilir,  bu  nedenle  eş  zamanlı  tedaviden kaçınmak gerekir.

•  Östrojen  hormonu  içeren  ağızdan  alınan  doğum  kontrol  ilaçları  ile  ampisilin  aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.

•  Metotreksatı (kanser ve ilthaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) COMBİCİD ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.

•  Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan COMBİCİD’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.

•  COMBİCİD bazı laboratuar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. COMBİCİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, COMBİCİD’in önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel  soğukluğunun  tedavisinde  günde  bir  defa  6  tablet  (2,25g)  alınır.  Doktorunuz  bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin  ne  kadar  süreceğini  doktorunuz  belirleyecektir.  İyileştiğinizi  hissetseniz  bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda  kullanımı:  Doktorunuz  COMBİCİD  dozunu  çocuğunuzun  ağırlığına  ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir. Farmasötik formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda  kullanımı:  Yaşlı  hastalarda  böbrek  fonksiyonları  yeterli  düzeyde  ise  doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz var ise COMBİCİD’i kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Eğer  COMBİCİD’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBİCİD kullandıysanız

COMBİCİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COMBİCİD’i kullanmayı unutursanız

COMBİCİD tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COMBİCİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe COMBİCİD’i almaya devam etmeniz önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COMBİCİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gastrointestinal hastalıklar: Bulantı, kusma ve ishal en yaygın yan etkilerdir. Dışkıda kan (koyu renkli dışkı) görülebilir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları: En yaygın yan etkiler deride kızarıklık, kaşıntıdır. Ayrıca olası diğer deri hastalıkları görülebilir.

Kan  ve lenf sistemi  hastalıkları:  Kan  değerlerinde değişiklikler  görülebilir.  Bu  değişiklikler tedavinin sonlandırılmasıyla geri dönüşümlüdür.

Sinir sistemi hastalıkları: Sersemlik

Hepato-bilier hastalıklar: Karaciğer hasarını gösteren geçici laboratuvar bulguları gözlenmiştir.

Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastaların büyük çoğunluğu ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden COMBİCİD kullanmamalıdır.

Aşağıda belirtilen yan etkilerden birini gözlemlerseniz hemen doktorunuza başvurunuz:

•  Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma

•  Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi

•  Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. COMBİCİD’in saklanması

COMBİCİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COMBİCİD’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COMBİCİD’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Şişli-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Çerkezköy İşletmesi

59500 Çerkezköy-TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı                     tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı