Bizimle İletişime Geçin
devit-3

İlaç Prospektüs

Devit-3 Oral Damla Nedir Kullanma Talimatı

Devit-3 Oral Damla Nedir Kullanma Talimatı

Devit-3 Oral Damla prospektüsü, Devit-3 kullanma talimatı, Devit-3 Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

DEVİT-3 Oral Damla

Ağızdan alınır.

•    Etkin madde: Her bir şişede (15 ml) 50.000 I.U. vitamin D3

•    Yardımcı maddeler: Bütilhidroksianisol, badem yağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu   kullanma   talimatını   saklayınız.   Daha   sonra   tekrar   okumaya   ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız-

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,

•     Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. DEVİT-3 nedir ve ne için kullanılır?
  2. DEVİT-3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DEVİT-3 nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DEVİT-3’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEVİT-3 nedir ve ne için kullanılır?

•    DEVİT-3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir.

•    DEVİT-3,   damlalıklı   20   ml’lik   cam   şişe   ile   karton   kutularda   kullanıma sunulmaktadır.

•    DEVİT-3, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamin eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm (parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının   düzenlenmesinde   rol   alan   hormon)   bezlerindeki   tümör oluşumuna bağlı bir hastalık) tedavisinde kullanılır.

2. DEVİT-3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEVİT-3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•    Kolekalsiferol  (vitamin  D3)  veya  yardımcı  maddelerden  herhangi  birine  karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

•    Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,

•    İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,

•    Aktif   akciğer   tüberkülozunuz   varsa,   bu   ilacı   uzun   süre   yüksek   dozda kullanılmamalısınız.

•    D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)

•    Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa

•    Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)

•    Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa

DEVİT-3’ü aşağıdaki durumlarda KKATLİ KULLANINIZ Eğer;

•    Fazla hareket etmiyorsanız

•    Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız

•    Böbrek taşı geçmişiniz varsa

•    Sarkoidozunuz varsa

•    Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa

•    Böbrek bozukluğunuz varsa

•    D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEVİT-3’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEVİT-3 gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya eczacınıza danışınız. Emzirme D vitamini anne sütüne geçer.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

DEVİT-3’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

DEVİT-3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler DEVĐT-3, butil hidroksianizol içerir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar)  ve  rifampisin  (verem  tedavisinde  kullanılan  bir  antibiyotik)  ile  birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.

Kalsitonin,  etidronat,  galyum  nitrat,  pamidronat  veya  pliamisin  içeren  ilaçlar  ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı  anda  birlikte  kullanıldığında  kanda  kalsiyum  konsantrasyonu  normal  düzeyin üzerine   çıkabilir   (hiperkalsemi   riski).   Uzun   süreli   tedavilerde   serum   kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.

D  vitamini  veya  türevlerini  içeren  diğer  ilaçlarla  birlikte  kullanılması  zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkinliliğini azaltabilir. Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp   grafisi)   parametreleri   ve   kalsiyum   seviyeleri   mutlaka   doktor   tarafından gözlemlenmelidir.

Yağ  emiliminin  azalmasına  neden  olabilen  ilaçlar,  (orlistat  (obezite  tedavisinde kullanılır) ve kolestramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi) vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer  reçeteli  ya  da  reçetesiz  herhangi  bir  ilacı  şu  anda  kullanıyorsanız  veya  son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEVİT-3 nasıl kullanılır?

•    Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEVİT-3’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

1 ml DEVİT-3 solüsyonu 25 damladır.

Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:

devit-3-tablo

Gebelik  ve  emzirmede  günlük  rutin  kullanım  dozu  400-800  IU  olmakla  birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.

•    Uygulama yolu ve metodu:

DEVİT-3 günde bir kez ağızdan alınır.

Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir.

Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

•    Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

•    Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Doz  ayarlaması  gerekmemektedir.  D3   vitamininin  sürekli  kullanılmasını  gerektiren durumlarda   böbrek   fonksiyonları   kontrol   edilmelidir.   Ağır   böbrek   yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer DEVİT-3 ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEVİT-3 kullandıysanız

Eğer   aşırı   miktarda   DEVİT-3   kullandıysanız,   sizde   hiperkalsemi   gelişebilir. Hiperkalseminin  belirtileri;   yorgunluk,  psikiyatrik  belirtiler  (öfori  (neşe,   güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek   taşı   oluşumu,   nefrokalsinoz   (böbrekte   tuz   birikmesi),   kemiklerde   aşırı kirençlenme  ve  böbrek  yetmezliği,  EKG  değişimleri,  kalp  ritim  bozukluğu  ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. Đlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.

DEVİT-3 ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsamz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEVİT-3’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEVİT-3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, DEVĐT-3 tedavisini durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEVİT-3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

DEVİT-3’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda  verilmesi  ve  tedavi  süresinin  kontrolsüz  bir  şekilde  uzatılması  sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir:

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi), ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi (Bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir).

Mide ve barsak bozuklukları

Kabızlık, mide gazı, bulantı, karın bölgesinde ağrı, ishal Deri ve deri altı doku bozuklukları

Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri

Böbrek ve idrar yolları bozuklukları

Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri)

Genel bozukluklar ve uygulama yeri durumları Ateş

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEVİT-3’ün saklanması

DEVİT-3’ü   çocukların   göremeyeceği,   erişemeyeceği   yerlerde   ve   ambalajında saklayınız.

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, ağzı sıkı kapalı olarak, ışıktan uzakta saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki   son  kullanma  tarihinden  sonra  DEVİT-3’ü kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer  üründe  ve/veya  ambalajında   bozukluklar   fark  ederseniz  DEVİT-3’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

DEVA Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1  34303  Küçükçekmece – İstanbul

Tel:     0 212 692 92 92

Faks: 0 212 697 00 24

İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.

Davutpaşa Cad.

Cebe Ali Bey Sok. No:12 Topkapı – İstanbul

Bu kullanma talimatı ……….. tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı