Bizimle İletişime Geçin
dicloflam

İlaç Prospektüs

Dicloflam 50 mg Draje Nedir Kullanma Talimatı

Dicloflam 50 mg Draje Nedir Kullanma Talimatı

Dicloflam 50 mg Draje prospektüsü, Dicloflam kullanma talimatı, Dicloflam Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

DİCLOFLAM® 50 mg draje Ağız yolu ile alınır.

•    Etkin madde: Her drajede 50 mg diklofenak potasyum bulunur.

•    Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, tribazik kalsiyum fosfat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum  stearat,  polivinil  pirolidon  K30  ve  kolloidal  silikon  dioksit.  Kaplama içeriğinde ise glukoz (şeker), talk, polietilen glikol 6000, mikrokristalin selüloz pH 101, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, gliserin, kalsiyum karbonat, jelatin ve renk maddesi olarak titanyum dioksit ile kırmızı demir oksit bulunur.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. DİCLOFLAM® nedir ve ne için kullanılır?
  2. DİCLOFLAM®’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DİCLOFLAM® nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DİCLOFLAM®’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DİCLOFLAM nedir ve ne için kullanılır?

•    DİCLOFLAM®,  ağrı  ve  iltihabın  tedavisinde  kullanılan  “non-steroid  antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler)” adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.

•    DİCLOFLAM®, 10 ve 20 drajeden oluşan blister ambalajlarda sunulur. Drajeler, kırmızı- kahve renkte her iki tarafı bombeli drajeler şeklindedir. Her bir draje 50 mg diklofenak potasyum içerir.

•    DİCLOFLAM®, aşağıdaki durumların kısa süreli tedavisinde kullanılabilir:

Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) ve sırt, boyun ve göğüs kafesi eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici romatizma (ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut guta bağlı eklem iltihabı (akut gut artrit), akut kas-iskelet sistemi ağrıları, ameliyattan sonraki ağrı (postoperatif ağrı) ve ağrılı adet görme (dismenore) tedavisinde endikedir.

DİCLOFLAM®’ın  etki  mekanizması  ya  da  size  neden  bu  ilacın  reçete  edildiği  ile  ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

2. DİCLOFLAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuzun tüm talimatlarına dikkatle uyunuz. Bu bilgiler bu kullanma talimatında yer alan genel bilgilerden farklı olabilir.

DİCLOFLAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•     Diklofenaka  ya  da  DİCLOFLAM®’ın  içerdiği  yardımcı  maddelerden  herhangi  birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

•     İltihap  ya  da  ağrı  tedavisinde  kullanılan  ilaçları  (örneğin;  asetilsalisilik  asit/aspirin, diklofenak  ya  da  ibuprofen)  aldıktan  sonra  bir  alerjik  reaksiyon  geçirdiyseniz.  Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda  “steroid  olmayan  iltihap  giderici  ilaçlar”  (NSAİİ’ler)a  şiddetli,  nadiren ölümcül olabilen reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

•     Kalp-damar ameliyatı (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde,

•     Mide ya da barsakta ülseriniz (yara) varsa,

•     Dışkıda  kan  ya  da  siyah  dışkılama  gibi  semptomların  görülebileceği  mide-barsak sisteminde kanama ya da delinme varsa,

•     Ağır böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,

•     Ağır kalp yetmezliğiniz varsa,

•     Gebeliğin son üç ayında iseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse DİCLOFLAM®’ı kullanmadan önce bunu doktorunuza danışınız.

Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

DİCLOFLAM®’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

•     Diklofenak  tedavisine,  kalp  damar  sistemi  hastalıkları  için  önemli  risk  faktörlerini (örneğin;  yüksek  kan  basıncı,  kanınızda  yağ  (kolesterol,  trigliseritler)  düzeylerinde anormal derecede yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi) taşıyan hastalarda, ancak  dikkatli  bir  değerlendirme  sonrasında  başlanmalıdır.  Özellikle  yüksek  dozda kullanımında (günlük 150 mg) ve uzun süreli tedavilerde bu riskin arttığı görülmüştür. Bu yüzden, diklofenak tedavisinde mümkün olan en kısa tedavi süresi ve en düşük etkili doz tercih edilmelidir. Sağlık mesleği mensuplarının hastaların diklofenak tedavisine devam etme gerekliliğini düzenli olarak tekrar değerlendirmelidir.

•     Bilinen bir kalp ya da kan damarı hastalığınız varsa [ayrıca kontrol edilemeyen yüksek kan  basıncı,  konjestif  kalp  yetmezliği  (kalbin  vücudun  ihtiyaçlarını  karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması), bilinen iskemik kalp hastalığı (kalbin oksijenlenmesini ve kanlanmasını  sağlayan  damarın daralması) veya  periferik arteriyel hastalık (atardamarların daralması ve bunun sonucunda damarın beslediği bölgeye yeterince kan gidememesi    durumu)    dahil    kalp    damar    sistemi    hastalığı     olarak    tanımlanır.]

DİCLOFLAM  ile tedavi genellikle önerilmez. (Bilinen kalp hastalığınız varsa ya da kalp hastalığı riski taşıyorsanız ve özellikle 4 haftadan uzun süredir tedavi ediliyorsanız; DİCLOFLAM  ile tedavinizi sürdürmeniz gerekip gerekmediği doktorunuz tarafından yeniden değerlendirilecektir.)

•     Kalp damar sistemine yönelik yan etkiler açısından riskinizi mümkün olan en düşük seviyede  tutmak  üzere  ağrı  ve/veya  şişliğinizi  hafifleten  en  düşük  DİCLOFLAM dozunu, mümkün olan en kısa süre boyunca almanız genellikle önemlidir.

•     DİCLOFLAM’ı asetilsalisilik asit, kortikosteroidler, “kan sulandırıcılar” ve SSRI’lar olarak sınıflandırılan depresyon ilaçları ile birlikte aynı anda aldıysanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”),

•     Astımınız ya da saman nezleniz (mevsimsel alerjik rinit) varsa,

•     Daha önce mide ülseri, mide kanaması ya da siyah dışkılama gibi mide-barsak sistemi ile ilgili bir sorununuz olduysa ya da geçmişte ağrı/iltihap giderici bir ilaç aldıktan sonra midede rahatsızlık ya da mide yanması geçirdiyseniz,

•     Kolon iltihabı (ülseratif kolit) ya da barsak iltihabı (Crohn hastalığı) varsa,

•     Karaciğer ya da böbrekle ilgili sorun varsa,

•     Vücudunuzda su kaybı olduysa (örneğin; bulantı, ishal, büyük bir ameliyattan önce veya sonra),

•     Ayaklarınız şişiyorsa,

•     Kanama bozukluğunuz ya da seyrek görülen bir karaciğer hastalığı olan porfiri (karın ağrısı  ve  kas  kramplarına  neden  olan  bir  çeşit  kalıtsal  hastalık)  dahil  diğer  kan hastalıklarınız varsa,

•     Bağ dokusu hastalıkları ya da benzer bir rahatsızlığınız varsa.

Yukarıdaki uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

•     DİCLOFLAM®  kullanırken herhangi bir zamanda göğüs ağrısı, nefes darlığı, güçsüzlük ya da geveleyerek konuşma gibi kalp ya da kan damarları problemlerine işaret eden belirti veya semptomlar yaşarsanız derhal doktorunuzu arayınız.

•    DİCLOFLAM®  geçirilmekte olan bir enfeksiyonun semptomlarını (örneğin; baş ağrısı, yüksek ateş) azaltabilir ve bu nedenle enfeksiyonun tespit edilmesini ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Kendinizi kötü hissediyorsanız ve bir doktora görünmek istiyorsanız, DİCLOFLAM® aldığınızı belirtmeyi unutmayınız.

•    Diğer iltihap giderici ilaçlar gibi DİCLOFLAM®  da çok seyrek olarak ciddi alerjik cilt reaksiyonlarına (örneğin; döküntü) neden olabilir. Eğer yukarıda tanımlanan belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza haber veriniz.

DİCLOFLAM®’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİCLOFLAM, bir bardak su ya da başka bir içecekle bütün halinde yutulmalıdır. DİCLOFLAM’ın yemeklerden önce ya da boş mideyle alınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik süresince DİCLOFLAM® almamalısınız.

Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, anne karnındaki bebeğe zarar verebileceği ve doğumda   sorunlara   yol   açabileceğinden   DİCLOFLAM®    da   gebeliğin   son   3   ayında alınmamalıdır.

DİCLOFLAM®   hamile  kalınmasını  güçleştirebilir.  Hamile  kalmayı  planlıyorsanız  ya  da hamile    kalma   konusunda  sorunlarınız   varsa,     gerekli olmadıkça DİCLOFLAM®’ı kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

DİCLOFLAM®  kullanıyorsanız  bebeğinizi  emzirmeyiniz;  çünkü  bu  bebeğiniz  için  zararlı olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Nadiren DİCLOFLAM®  kullanan hastalar görme bozuklukları, baş dönmesi veya uyku hali gibi yan etkiler görebilirler. Böyle etkiler görürseniz araba kullanmamalı ve dikkat gerektiren diğer işleri yapmamalısınız. Böyle etkiler görürseniz en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz.

DİCLOFLAM®’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler DİCLOFLAM®,   glukoz  içermektedir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

•     Lityum ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyonun bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar),

•     Digoksin (kalp sorunları için kullanılan bir ilaç),

•     Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar),

•     ACE inhibitörleri ya da beta-blokörler (yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliğini tedavi etmede kullanılan ilaçlar),

•     Asetilsalisilik asit (aspirin) veya ibuprofen gibi diğer ağrı/iltihap giderici ilaçlar,

•     Kortikosteroidler  (vücuttaki  iltihap  bölgelerinin  tedavisinde  kullanılan  kortizon  ve benzeri ilaçlar),

•     “Kan sulandırıcılar” (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan varfarin ve benzeri ilaçlar),

•     İnsülin dışında diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar,

•     Metotreksat (bazı kanser ya da iltihaplı romatizma türlerinin tedavisinde kullanılan ilaç),

•     Siklosporin, takrolimus (başlıca, organ nakli uygulanan hastalarda kullanılan ilaçlar),

•     Trimetoprim (idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve bu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),

•     Kinolon  türevi  antibakteriyel  ilaçlar  (Bazı  enfeksiyonların  tedavisinde  kullanılan  bir antibiyotik grubu),

•     Vorikonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç),

•     Fenitoin (sara/kasılma nöbetlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),

•     Kolestipol ve kolestiramin (kolesterol düşürücü olarak kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DİCLOFLAM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

•    Tedavi başlangıcında günlük doz genelde 100 ila 150 mg’dır. Daha hafif vakalarda, günde 75-100  mg  genellikle  yeterlidir.  Günlük  toplam  doz  2  veya  3’e  bölünmüş  olarak alınmalıdır. Günde 150 mg’ın üzerine çıkmayınız.

•    Ağrılı adet dönemlerinde, ilk belirtileri hissettiğiniz anda tedaviye 50 mg’lık tek doz ile başlayınız. Gerekirse birkaç gün boyunca, günde iki ya da üç kez 50 mg ile devam edin.

Günde 150 mg’ın üzerine çıkmayınız.

•    Doktorunuz   size   tam   olarak   kaç   tane   DİCLOFLAM®   draje   almanız   gerektiğini söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

•    Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

•    Ağrınızın kontrol altında tutulabildiği en düşük dozu almanız ve DİCLOFLAM®  drajeyi gereğinden daha uzun süre almamanız önem taşır.

•    DİCLOFLAM®  drajeyi birkaç haftadan daha uzun süre kullanırsanız, gözden kaçabilen yan   etkilerin   görülmediğinden   emin   olunması   açısından   düzenli   kontroller   için doktorunuzu görmelisiniz.

•    DİCLOFLAM®’ı   ne   kadar   süre   boyunca   kullanacağınıza   dair   sorularınız   varsa, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

•    DİCLOFLAM®, sadece ağızdan kullanım içindir.

•    DİCLOFLAM®, tercihen yemeklerden önce ya da mide boşken bir bardak su ya da başka bir içecekle bütün halinde yutulmalıdır. Bölünmemelidir ve çiğnenmemelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

•    DİCLOFLAM®14 yaşın altındaki çocuk ve ergenlere verilmemelidir.

•     14 yaş ve üzerindeki ergenlerde günde 75 ila 100 mg genelde yeterlidir.

•     Günlük toplam doz 2 veya 3’e bölünmüş olarak alınmalıdır. Günde 150 mg’ın üzerine çıkmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar DİCLOFLAM®  drajeye diğer erişkinlerden daha güçlü tepki verebilirler. Bu nedenle  özellikle  yaşlılar  doktorun  talimatlarını  dikkatle  dinlemelidirler  ve  semptomları dindiren mümkün olan en az sayıda draje almalıdırlar. Yaşlı hastalarda istenmeyen etkilerin derhal doktora bildirilmesi özellikle önemlidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

DİCLOFLAM® böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda  yapılmış  çalışmalar  mevcut  olmadığından,  doz  ayarlamasına  ilişkin  önerilerde bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa DİCLOFLAM®’ın dikkatli uygulanması konusunda doktorunuz sizi uyaracaktır. Lütfen doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

DİCLOFLAM® karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yapılmış çalışmalar mevcut olmadığından, doz ayarlamasına ilişkin önerilerde

bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa DİCLOFLAM®’ın dikkatli uygulanması konusunda doktorunuz sizi uyaracaktır. Lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer DİCLOFLAM®’ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCLOFLAM® kullandıysanız

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok daha fazla DİCLOFLAM® aldıysanız, derhal doktorunuzla ya da eczacınızla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

DİCLOFLAM®’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DİCLOFLAM®’ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer,  ilacınızı  almayı  unuttuğunuzu  fark  ettiğinizde,  sonraki  dozun  saati  yaklaşmış  ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİCLOFLAM® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİCLOFLAM®’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir

Bu yaygın yan etkiler özellikle uzun bir zaman periyodunda yüksek bir günlük doz (150 mg) alındığında her 1000 hastadan 1 ila 10’unu etkileyebilir

•     Ani ve basıcı göğüs ağrısı (miyokard enfarktüsü veya kalp krizi belirtileri)

•     Nefessizlik, uzanırken soluma güçlüğü, ayak veya bacaklarda şişlik (kardiyak yetmezlik belirtileri)

•     Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi, gaz, mide bulantısı, kusma

•     Mide veya barsakta herhangi bir kanama belirtisi (kusmukta kan görülmesi, siyah ya da koyu renkli dışkı)

•     Deri  dökülmeleri,  kaşıntı,  morarma,  ağrılı  kırmızı  bölgeler,  deri  soyulması  veya kabarcıklar dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar

•     Yüz, dudak, eller veya parmaklarda şişlik

•     Derinin ya da gözün beyazının sararması

•     Sürekli boğaz ağrısı veya yüksek ateş

•     Đdrar miktarında veya görüntüsünde beklenmeyen değişim

Yaygın görülen yan etkiler (100 hastanın 10’unu etkileyen):

•     Baş ağrısı

•     Sersemlik hissi

•     Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)

•     Bulantı

•     Kusma

•     İshal

•     Sindirim güçlüğü [dispepsi (hazımsızlık belirtisi)]

•     Karın ağrısı

•     Gaz

•     İştah kaybı (iştah azalması belirtisi)

•     Anormal   karaciğer   fonksiyonu   test   sonuçları   (örneğin;   transaminaz   düzeylerinin yükselmesi)

•     Deri döküntüsü

Seyrek yan etkiler (10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülen)

•     Kendiliğinden   oluşan   kanama   ya   da   morarma   (trombosit   adı   verilen   kanamayı önleyen/durduran hücrelerin azalmasının sonucu)

•     Yüksek  ateş,  sık  tekrarlanan  enfeksiyonlar,  inatçı  boğaz  ağrısı  (agranülositoz  olarak adlandırılan  vücudun  enfeksiyonlara  karşı  savunmasında  rol  oynayan  bazı  hücrelerin azalmasının sonucu)

•     Nefes  almada  ve  yutmada  güçlük,  deri  döküntüsü,  kaşıntı,  kurdeşen,  baş  dönmesi (vücudun dışarıdan  alınan maddeye karşı  aşırı  duyarlılığı,  anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar)

•     Hırıltı ve öksürük ile birlikte soluk alıp vermede ani güçlük ve göğüste sıkışma hissi (astım ya da beraberinde ateş varsa pnömoni belirtileri)

•     Ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, sersemlik, uyuşukluk, konuşamama ya da konuşma güçlüğü, dudaklar ve yüzde güçsüzlük ya da felç (beyin damarları ile ilgili bir sorun ya da inme belirtileri)

•     Boyun sertliği, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı (aseptik menenjit belirtisi)

•     Kan kusma (hematemez belirtileri) ve/veya siyah ya da kanlı dışkılama (mide/barsak kanaması belirtileri)

•     Kanlı ishal (kanamalı diyare belirtileri)

•     Siyah dışkılama (melena belirtileri)

•     Mide ağrısı, bulantı (gastrointestinal ülser belirtileri)

•     Ciltte ya da gözlerde sararma (sarılık belirtisi), bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar (hepatit/karaciğer yetmezliği belirtileri)

•     Sersemlik (uyku hali belirtisi)

•     Mide ağrısı (gastrit belirtisi)

•     Karaciğer bozukluğu,

•     Kaşıntılı deri döküntüsü (ürtiker belirtileri)

•     Genel olarak vücutta şişme (ödem belirtileri)

Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastada 1’den az görülen)

•     Özellikle yüzün ve boğazın şişmesi (anjiyoödem belirtileri)

•     Havale (nöbet/sara belirtileri)

•     Baş ağrısı, baş dönmesi (hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı belirtileri)

•     Deri döküntüsü, deride morumsu-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (vaskülit (kan damarları iltihabı) belirtileri)

•     Đshal,  karın  ağrısı,  ateş,  bulantı,  kusma  (kanamalı  kolit  (kalın  bağırsak  iltihabı)  ve ülseratif  kolit  (kalın  barsağın  bir  çeşit  iltihaplı  hastalığı)  veya  Crohn  hastalığının (barsakların bir çeşit iltihabi hastalığı) alevlenmesi dahil kolit belirtileri)

•     Midenin üzerinde şiddetli ağrı (pankreas iltihabı belirtileri)

•     Grip benzeri semptomlar, yorgunluk hissi, kas ağrıları, kan testi sonuçlarında karaciğer enzimlerinde   artış   (fulminant   hepatit,   karaciğer   hücrelerinin   harabiyeti,   karaciğer yetmezliği dahil karaciğer bozukluğu belirtileri)

•     Deride kabarcık (büllöz dermatit belirtileri)

•     Deri renginin kırmızı ya da mor olması (damar iltihabının olası belirtileri), kabarcıklı deri döküntüleri,  dudaklarda,  gözlerde  ve  ağızda  kabarcıkların  oluşması,  pullanma  ya  da soyulmayla birlikte görülen deri iltihabı (eritema multiforme ya da ateş varsa Stevens- Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ya da toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) belirtileri)

•     Pullanma  ya  da  soyulmayla  birlikte  görülen  deri  döküntüsü  (eksfoliyatif  dermatit belirtileri)

•     Derinin güneşe hassasiyetinde artış (ışığa duyarlılık reaksiyonu belirtileri)

•     Mor deri lekeleri (purpura ya da bir alerji nedeniyle oluştuysa Henoch-Schonlein purpura belirtileri)

•     Vücutta şişme, güçsüzlük hissi ya da idrar çıkışında değişiklik (akut böbrek yetmezliği belirtileri)

•     İdrarda aşırı miktarda protein (proteinüri belirtileri)

•     Yüzde ya da karında şişme, yüksek kan basıncı (nefrotik sendrom belirtileri)

•     İdrar çıkışında artış ya da azalma, sersemlik, bilinç bulanıklığı, bulantı (tubulointerstisiyel nefrit belirtileri)

•     İdrar çıkışının ciddi şekilde azalması (renal papiller nekroz belirtileri)

•     Düşük kırmızı kan hücresi düzeyi (anemi belirtisi)

•     Düşük beyaz kan hücresi düzeyi (lökopeni belirtisi)

•     Zaman, yer, yön algılarında bozulma (dezoryantasyon)

•     Depresyon

•     Uyuma güçlüğü (uykusuzluk belirtisi)

•     Kabus görme

•     Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği (irritabilite)

•     Rahatsız edici düşünceler ya da ruh hali (psikotik bozukluk belirtileri)

•     Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma ya da uyuşukluk (parestezi belirtisi)

•     Bellek zayıflaması (hafıza bozukluğunun belirtileri)

•     Anksiyete (gerginlik)

•     Titreme (tremor)

•     Tat alma duyusunda bozulma (disgözi belirtileri)

•     Duymada güçlük (işitmede bozukluğunun belirtisi)

•     Görme bozuklukları (görmede bozukluk, bulanık görme, çift görme belirtileri)

•     Kulak çınlaması

•     Kabızlık, ağızda yaralar (stomatit (ağız içinde iltihap) belirtileri)

•     Dilde şişme kızarma ve ağrı (glossit (dil iltihabı) belirtileri)

•     Besinleri boğazdan mideye taşıyan yemek borusunda bozukluk (özofagus bozukluğu)

•     Özellikle yemekten sonra üst karın ağrısı (intestinal diyafram hastalığı belirtisi)

•     Çarpıntı

•     Göğüs ağrısı

•     Kaşıntılı, kırmızı ve yanma hissi olan döküntü (egzema belirtileri)

•     Deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem)

•     Saç dökülmesi (alopesi)

•     Kaşıntı (prurit)

•     İdrarda kan tespit edilmesi (hematüri)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

DİCLOFLAM®’ı birkaç haftadan daha uzun süre kullanırsanız, gözden kaçan yan etkilerin görülmediğinden emin olunması açısından düzenli kontroller için doktorunuzu görmelisiniz.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna   tıklayarak  doğrudan  Türkiye  Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

5. DİCLOFLAM’ın saklanması

DİCLOFLAM®’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Rutubetten koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİCLOFLAM®’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİCLOFLAM®’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44 ve

PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı-İstanbul Tel: (+90 212) 482 00 00

Fax: (+90 212) 482 00 86

Bu kullanma talimatı 09/02/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı