Bizimle İletişime Geçin
ecopirin 300 mg

İlaç Prospektüs

Ecopirin 300 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Ecopirin 300 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Ecopirin 300 mg Tablet prospektüsü, Ecopirin 300 kullanma talimatı, Ecopirin 300 Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Diğer Ecopirin İlaçları

Ecopirin 100 mg Tablet

Ecopirin 150 mg Tablet

Ecopirin Pro 81 mg Tablet

KULLANMA TALİMATI

ECOPİRİN 300 mg enterik tablet Ağız yoluyla alınırr

 • Etkin madde: 300 mg asetilsalisilik asit
 • Yardımcı maddeler: Nişasta, Ac-Di-sol (kroskarmelloz sodyum), Hidroksipropil metil selüloz,  Trietil  Sitrat,  Talk  8070,  Talk**,  Sunset  Yellow,  Deiyonize  Su*,  Eudragit-L30D Solids

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ECOPİRİN nedir ve ne için kullanılır?
 2. ECOPİRİN‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ECOPİRİN nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ECOPİRİN‘in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ECOPİRİN nedir ve ne için kullanılır?

 • ECOPİRİN enterik kaplı tabletlerin her biri 300 mg asetilsalisilik asit adlı etkin madde içerir.   Asetilsalisilik   asit,   trombosit   olarak   adlandırılan   pıhtılaşma   hücrelerinin kümeleşmesini   önleyerek   etkisini   gösterir.   Bu   özelliği   nedeniyle   çeşitli   kalp hastalıklarında kullanılır.
 • ECOPİRİN, 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler turuncu renklidir. Uzun dönemli  tedavilerde  mide  şikayetlerini  en  aza  indirmek  üzere  enterik  kaplı  olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar.
 • ECOPİRİN, hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında ve birden fazla risk faktörü taşıyan  hastaların  kalp  damarlarının  tıkanmasının  önlenmesinde,  yeni  kalp  krizinin önlenmesinde,  kalp  ve  damar  ameliyatları  sonrası  damar  tıkanmaları  ve  pıhtıların önlenmesinde, geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde kullanılır.

2. ECOPİRİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ECOPİRİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız (alerjiniz) var ise,
 • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesiciler (non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Kanama eğiliminiz  (kalıtsal  bir  kan  hastalığı  olan  hemofili  veya  diğer  kanama bozuklukları (hemorajik bozukluk) var ise,
 • Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız
 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz.

ECOPİRİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Ağrı kesici,  iltihap  giderici  ve  romatizma  ilaçlarına  karşı  aşırı  duyarlılık  ve  diğer nedenlere bağlı alerjiniz var ise,
 • Daha önce mide ya da bağırsak ülseri geçirdiyseniz,
 • Daha önce mide ya da bağırsak kanaması geçirdiyseniz,
 • Eşzamanlı olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor iseniz,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da dolaşım sisteminizde bozukluk var ise,
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği hastası iseniz,
 • Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
 • Bir ağrı kesici olan ibuprofen isimli ilacı kullanıyorsanız,
 • Daha önceden  geçirilmiş  astım,  saman  nezlesi,  burun  eti,  kronik  solunum  yolu hastalıklarınız varsa,
 • Alerjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen gibi) şikayetleriniz varsa,
 • Diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz,
 • Eklemlerde kızarıklık,  hassasiyet,  sıcaklık,  ve  şişlik  yakınmaları  ile  ortaya  çıkan tekrarlayıcı iltihabi bir hastalık olan Gut hastalığınız ya da yatkınlığınız var ise.

Çocuklarda  ve  gençlerde,  ateşle  veya  ateşsiz  seyreden  enfeksiyonlarda  su  çiçeği  ve  grip ihtimali  bertaraf  edilene  kadar  hekime  danışılmadan  kullanılmamalıdır;  Bu  durumlarda eşzamanlı ECOPİRİN kullanımı ile birlikte, beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık olan Reye Sendromu riski artabilir. Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi için uzun süreli ECOPİRİN tedavisine başlamadan önce, doktorunuz tarafından size özel yarar risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Yeterli olarak kontrol edilmemiş yüksek tansiyon hastaları dikkatlice izlenmelidir.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa,  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışın.

ECOPİRİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ECOPİRİN, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Düşük doz asetilsalisilikasitin doğum kontrol metotlarıyla klinik olarak ilişkili etkileşimini gösteren klinik ve klinik öncesi çalışma mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

ECOPİRİN,  hamileliğin  son  3  ayında  kullanılmamalıdır.  Hamileliğin  ilk  6  ayında  ise doktorunuza danışmadan ECOPİRİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ECOPİRİN düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte düzenli kullanımda ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

EOPİRİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her 100 mg ında 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
 • Yardımcı madde olarak içerdiği sunset yellow(günbatımı sarısı) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı  ilaçlar  ile  birlikte  kullanıldığında  ECOPİRİN’in  ya  da  kullanılan  diğer  ilacın  etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar
 • Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler
 • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici  seratonin gerialım  inhibitörü) grubu ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar, örneğin; insülin, sülfonilüre
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)
 • Kortizon türü ilaçlar
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit
 • Sülfinpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Tansiyon düşürücü  olan  kalsiyum  kanal  blokerleri,  lösemi  tedavisinde  kullanılan dasatinib,  eklem  kıkırdağı  hastalıklarında  kullanılan  glukosamin,  ağrı  kesici  olarak kullanılan  ketorolak  (nazal/sistemik),  multivitaminler,  omega-3  yağlı  asitleri,  kan sulandırıcı   olan   polisülfat   sodyum,   potasyum   ve   fosfat   eksikliğinde   kullanılan potasyum   fosfat,   vitamin   E,   bir   diyet   tuzu   olan   amonyum   klorür,   virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir, pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,
 • Multivitaminler (ADEK, folat)
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat,

Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak ancak klinik olarak önemi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ECOPİRİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, uzun süreli damar tıkanıklığı tedavisinde günde 3-4 kere 1 tablet, felç önlenmesinde ve geçici felçlerde günde 1-2 kere 1 tablet, yeni kalp krizinin önlenmesinde ve göğüs ağrısında günde 1-2 kere 1 tablet, risk altındaki hastalarda kalp damarlarında   tıkanmanın   önlenmesinde   gün   aşırı   1   tablet,   ameliyat   sonrası   damar tıkanıklığının önlenmesinde gün aşırı 1 tablet kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile tercihen yemeklerden önce ağızdan alarak kullanınız.

ECOPİRİN,  uzun  süreli  kullanım  için  tasarlanmıştır.  Tedavi  sürenize  doktorunuz  karar vermelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda   kullanımı:   ECOPİRİN’in   18   yaş   altı   çocuklarda  güvenlilik   ve  etkililiği kanıtlanmamıştır. Bu yaş grubu için veri yoktur. Bu yüzden, 18 yaş altı çocuklarda ECOPİRİN kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: ECOPİRİN şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer  ECOPİRİN‘in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuş unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ECOPİRİN kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla ECOPİRİN kullanmışsanız; aşırı ve hızlı soluk alıp verme, terleme, bulantı ve kusma, ateş yükselmesi, tansiyon düşme ya da yükselmesi, ritim bozukluğu gibi kalp rahatsızlıkları, susuzluk, kan şekerinin düşmesi ya da yükselmesi, kulak çınlaması, sağırlık, mide kanaması, baş ağrısı ve sersemlik hali, baş dönmesi, işitme bozukluğu, zihin karışıklığı, idrar çıkışında azalma, uyuşukluk gibi belirtiler görülebilir. Tüm hasta gruplarında ciddi zehirlenme belirtileri olabilir. Sersemlik ve kulak çınlaması özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda ciddi zehirlenme belirtileri olabilir.

ECOPİRİN‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

ECOPİRİN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ECOPİRİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bilinen bir etkisi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ECOPİRİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   ECOPİRİN’i   kullanmayı   durdurun   ve   DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

–   Nezle, burun tıkanıklığı

–   Cilt reaksiyonları (kaşıntı, kurdeşen, ödem)

–   Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)

Yan etkiler sıklığına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Mide yanması,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı
 • ve ishal gibi mide-bağırsak sistemi (gastrointestinal) bozuklukları,
 • Gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı (mikro hemoraj)

Yaygın olmayan

 • Gastrointestinal ülser (Çok seyrek vakalarda perforasyona (delinme) yol açabilir.),
 • Gastrointestinal kanama (uzun süreli ECOPİRİN 100 mg kullanımı, gastrointestinal kanaldan gizli kan kaybına bağlı olarak demir eksikliği anemisine neden olabilir),
 • Gastrointestinal enflamasyon,
 • Dışkınızın koyu renkli olması (melena) veya kan kusmanız durumunda (her ikisi de ciddi mide kanamasının belirtileridir) derhal doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Cilt reaksiyonları

Seyrek

 • Özellikle hipertansiyonu  (yüksek  tansiyon)  kontrol  edilemeyen  ve  /  veya  münferit vakalarda   potansiyel   olarak   yaşamı   tehdit   edebilecek,   antikoagülanlarla   (kanın pıhtılaşmasını  önleyen  ilaçlar)  eş  zamanlı  tedavi  gören  hastalarda  serebral  (beyin) kanama gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Özellikle astım   hastalarında   cilt,   solunum   yolları,   gastrointestinal   kanal   ve kardiyovasküler sistemde (dolaşım sistemi) aşırı duyarlılık reaksiyonları. Semptomlar arasında hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), dispne (nefes darlığı) atakları, rinit (soğuk almaktan  ileri  gelen,  burun  akması,  aksırma  ile  beliren  hastalık),  geniz  tıkanması, anafilaktik şok (hayati risk taşıyan, ani ve aşırı duyarlılığın yol açtığı klinik tablo) ve anjiyonörotik ödem (derialtında belirli bir bölgeyle sınırlı, ürtikere benzeyen iri ve ağrısız şişliklerin belirdiği alerjik bozukluk) bulunabilir.
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP) (bir tür enzim) eksikliği formları olan hastalarda  hemoliz  (kan  yıkımı)  ve  hemolitik  anemi  (alyuvarların  (kırmızı  kan hücrelerinin) normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması) bildirilmiştir.
 • Muhtemelen kanama  süresinin  uzadığı,  burun  kanaması,  dişeti  kanaması,  kütanöz kanama veya ürogenital kanama gibi kanamalar. Bu etki, kullanımdan sonra 4 ila 8 gün kadar sürebilir.

Çok seyrek

 • Özellikle hipertansiyonu  (yüksek  tansiyon)  kontrol  edilemeyen  ve  /  veya  münferit vakalarda   potansiyel   olarak   yaşamı   tehdit   edebilecek,   antikoagülanlarla   (kanın pıhtılaşmasını  önleyen  ilaçlar)  eş  zamanlı  tedavi  gören  hastalarda  serebral  (beyin) kanama gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü).
 • Düşük dozlarda asetilsalisilik asit ürik asit atılımını azaltır. Bu durum eğilimi olan hastalarda gut (eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden olan bir hastalık) ataklarına neden olabilir.
 • Yüksek karaciğer değerleri.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği
 • Eritema eksudativum  multiforme  (simetrik,  sabitlenmiş,  kırmızı,  ciltten  kabarık lezyonların ani ortaya çıkışı olarak adlandırılan cilt reaksiyonları)

Bilinmiyor

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • İşitme bozukluğu,
 • Kulak çınlaması veya zihin karışıklığı aşırı doz belirtileri olabilir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ECOPİRİN’in saklanması

ECOPİRİN‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ECOPİRİN‘i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu No:5 Maslak / İstanbul

Tel: (0212) 366 84 00 Faks: (0212) 276 20 20

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3

Esenyurt/İstanbul

Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmış tır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı