Bizimle İletişime Geçin
emla krem

İlaç Prospektüs

EMLA Krem Nedir Kullanma Talimatı

EMLA Krem Nedir Kullanma Talimatı

Emla krem prospektüsü, Emla krem kullanma talimatı, Emla krem Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

EMLA® % 5 krem Deri üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: 1 gram kremde 25 mg lidokain ve 25 mg prilokain içerir.
 • Yardımcı maddeler: Arlaton 289, karboksiprolimetilen (Karbomer 974 P), sodyum hidroksit (pH 8.7-9.7), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışımız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktor veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. EMLA® Krem nedir ve ne için kullanılır?
 2. EMLA® Krem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. EMLA® Krem nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. EMLA® Krem’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. EMLA® Krem nedir ve ne için kullanılır?

EMLA®   Krem  deri  üzerine  uygulanan  bir  lokal  anesteziktir  (uyuşturucu).  Uygulandığı bölgede       geçici   hissizlik   ile   duyu   kaybını   sağlar.  Yine de uygulanan   bölgeye dokunduğunuzda his mevcuttur. EMLA® Krem deri üzerine, genital (üreme organı) mukozaya ve bacak ülserlerine uygulanır.

EMLA® Krem 5 adet 5 g’lık tüplerde bulunmaktadır.

 • EMLA® Krem, iğne uygulaması ve küçük deri cerrahisinde, girişimden önce deri üzerinde ağrının azaltılmasında kullanılır.
 • EMLA® Krem ayrıca, cerrahi girişimlerden veya diğer lokal anesteziklerin enjeksiyonla uygulanmasından önce genital mukoza üzerine uygulanabilir.
 • EMLA® Krem ayrıca temizlemeyi kolaylaştırmak için bacak ülserlerinde ağrının giderilmesinde kullanılır.

2. EMLA® Krem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EMLA® Krem’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

 • Lidokain, prilokain veya EMLA® Krem’in içindeki herhangi bir maddeye karşı allerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • EMLA® Krem’i prematür yenidoğan bebeklerde kullanmayınız.
 • Kandaki methemoglobin seviyelerini etkileyen diğer ilaçlar ile aynı anda tedavi edilen 12 aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.

EMLA® Krem’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

 • Eğer EMLA®  Krem  ya da diğer herhangi bir ilaç kullanımı sırasında olağandışı veya hoş olmayan bir alerjik durumla karşılaştıysanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • EMLA®  Krem’i bacak ülseri dışında, diğer açık yaralar, kesikler ve döküntülü deri üzeride kullanmayınız.
 • EMLA® Krem’i göze temas ettirmeyiniz. Tahrişe neden olabilir. Yanlışlıkla gözünüz ile temas ederse gözünüzü derhal ılık su veya sodyum klorür çözeltisi   ile yıkayınız ve gözünüzü his kaybı geçene dek koruyunuz.
 • EMLA® Krem kulak zarı hasarında uygulanmaz.
 • EMLA® Krem ’i deri içine yapılan aşı uygulamalarından önce (örneğin tüberküloz aşısı) kullandığınızda,   aşı   sonucunun   takip   edildiği   sürenin   ardından   doktorunuz   ile görüşünüz.
 • Glukoz-6-fosfat   dehidrojenaz   eksikliği   veya   doğuştan   veya   sebebi   bilinmeyen methemoglobinemi gibi  nadir görülen metabolik bir probleminiz var ise, doktorunuza bilgi veriniz. (Methemoglobin  hemoglobin  fazlasının  methemoglobine  dönüştüğü  bir  durumdur. Normalde kanda bir miktar hemoglobin methemoglobin denilen bir formda az miktarda bulunmaktadır. Eğer çok fazla methemoglobin oluşursa, kanın vücuda oksijen taşıması güçleşir.)
 • Sizde veya çocuğunuzda atopik dermatit söz konusuysa, kremin en fazla 30 dakika süreyle uygulanmasına dikkat ediniz.

“Bu  uyarılar  geçmişteki  bir  dönemde  dahi  olsa,  sizin  için  geçerliyse  lütfen  doktorunuza danışınız.”

EMLA® Krem’in yiyecek ve içecekle kullanılması

Deri  ve mukoza üzerine uygulandığında EMLA® Krem’in etkisi yiyecek ve içeceklerle değişmez.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz EMLA® Krem’i kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

EMLA® Krem anne sütüne çok düşük miktarda geçebilir, ancak bebek için bir risk oluşturmaz.

Araç ve makine kullanımı:

EMLA® Krem  araç ve makine kullanım yeteneğini etkilemez.

EMLA® Krem’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EMLA® Krem’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Methemoglobinemiyi uyardığı bilinen ilaçlar (örneğin sülfonamidler),
 • Başka lokal anestezikler(uyuşturucu) ya da lokal anestezik yapısına benzer ilaçlar (örneğin tokainid),
 • Sınıf III antiaritmik ilaçlar (kalp ritmini düzenleyici ilaçlar, örneğin amiodaron)
 • Lidokainin böbreklerden atılımını azaltan ilaçlar (örneğin, simetidin veya betablokörler)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EMLA® Krem nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Bu  bölümde  EMLA®   Krem  ’in  genel  kullanım  dozu  ile  ilgili  bilgiler  verilmektedir.

Doktorunuz almanız gereken doz miktarını belirleyecektir. Bu ilaçtan tam olarak yararlanmak istiyorsanız bu bölümde yer alan bilgileri takip ediniz.

Başlıktaki sivri uç kullanılarak tüpün koruyucu membranı delebilirsiniz.

 • EMLA® Krem ’in deri üzerine uygulanması:

Deri üzerine ince bir tabaka uygulayın. Tegaderm® veya plastik sargı gibi hava geçirmez bir madde ile üzerini örtünüz. Yaklaşık 2 g EMLA® Krem  için  5 g’lık tüpün yarısını kullanınız.

Derideki küçük alanlardaki girişimler, örneğin iğne batırılması ve lokal lezyonların cerrahi tedavisi: En az 1 saat en fazla 5 saat boyunca yaklaşık 2 g uygulayınız.

Daha derin bir anestezinin gerektiği, örneğin deri kaybı olan bölgeye sağlam deriden alınan parçayı yerleştirme veya deri biyopsisi gibi, derideki geniş alanlardaki girişimler: En az 2 saat, en fazla 5 saat boyunca 10 cm2’ lik bölgeye yaklaşık 1.5-2  g uygulanır.

Geniş vücut alanlarındaki yeni traşlanmış deri yüzeyleri (maksimum önerilen tedavi alanı,

600 cm2-bu alan 30×20 cm’lik yaklaşık A4 boyutlarındaki bir kağıt büyüklüğüne karşılık gelir.): En az 1 saat, en fazla 5 saat boyunca yaklaşık 1 g/10 cm2’lik bölgeye uygulanır. Önerilen maksimum doz 60 g’dır.

 • EMLA® Krem’in bazı deri problemlerinde uygulanması

Atopik dermatit veya molluscum (deri üzerinde küçük yumrular oluşması ile belirgin hastalık) gibi deri problemleriniz var ise, 15-30 dakika gibi daha kısa bir uygulama süresi  yeterli olabilir.

 • EMLA®   Krem  ’in  genital  (üreme  organı)  mukoza  membranına  veya  genital  deriye uygulanması

Genital  mukoza  membranı:  Genital  siğillerin  çıkarılması  gibi  lokal  lezyonların  cerrahi tedavisinde : EMLA® Krem  cerrahi girişimden 5-10 dakika önce doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır. Normal doz 5-10 dakikalık girişimler için 5-10 g EMLA®  Krem’dir. Uygulanan bölgenin üzeri kapatılmalıdır. Daha sonra hemen girişimde bulunulmalıdır.

Erkek genital derisi: Lokal anesteziğin uygulanmasından önce doktorunuzun belirttiği şekilde kullanılır. Normal doz 15 dakika boyunca 10 cm2’lik alan üzerine 1g’dır.

Kadın genital derisi: Lokal anesteziğin uygulanmasından önce doktorunuzun belirttiği şekilde kullanılır. Normal doz 60 dakika boyunca 10 cm2’lik alan üzerine 1-2 g’dır.

 • EMLA® Krem ’in bacak ülserlerinde kullanımı

Krem bacak ülserlerinde uygulandıktan sonra üzeri hava geçirmeyecek şekilde plastik bir sargı ile sıkıca örtünüz. Uygulama süresi en az 30 dakikadır. 60 dakikalık bir uygulama daha fazla anestezi sağlayabilir. Kremi bir gazlı bez ile siliniz. Kremi temizledikten sonra hemen yıkama işlemine geçilmelidir.

Bacak ülserlerinde 10 m2’lik alana yaklaşık 1-2 g,   en fazla 10 g EMLA®  Krem kalın bir tabaka  halinde  uygulanır.  EMLA®   Krem  1-2  aylık  sürede  15  defadan  daha  fazla  bacak ülserlerinin yıkanmasından önce uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu :

Deri üzerine, genital mukozaya yada genital deriye ve bacak ülserlerine sürerek uygulanır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

 • EMLA® Krem ’in deri üzerine uygulanması:

Derideki küçük alanlardaki girişimler, örneğin iğne batırılması ve lokal lezyonların cerrahi tedavisinde uygulama süresi  yaklaşık 1 saattir.

Yeni doğan ve 3 aylıktan küçük bebekler:

En fazla 10  cm2’ lik bölgeye en fazla 1  g krem   uygulayınız. Uygulama süresi 1 saati aşmamalıdır.

3-11 aylık bebekler:

En fazla 20 cm2’ lik bölgeye en fazla 2 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 4 saat).

1-5 yaş arası çocuklar:

En fazla 100 cm2’ lik bölgeye en fazla 10 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 5 saat).

6-11 yaş arası çocuklar:

En fazla 200 cm2’ lik bölgeye en fazla 20 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 5 saat).

 • EMLA® Krem’in bazı deri problemlerinde uygulanması

Atopik dermatiti olan çocuklarda molluscanın çıkarılmasında 30 dakikalik EMLA   Krem uygulaması önerilmektedir.

 • EMLA®   Krem  ’in  genital  (üreme  organı)  mukoza  membranına  veya  genital  deriye uygulanması

EMLA® Krem  çocuklarda genital mukoza membranına uygulanmamalıdır.

Eğer EMLA®  Krem’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EMLA® Krem kullandıysanız:

Yüksek  miktarda  kullandığınızda  oluşabilecek  belirtiler:  Dudaklarda  ve  ağız  çevresinde uyuşukluk, sersemlik, baş dönmesi ve bazen bulanık görme. Herhangi bir belirti olmasa bile eğer çok fazla miktarda EMLA®  Krem kullandıysanız derhal doktorunuz ile veya bir sağlık kurumunun  acil  bölümü  ile  görüşünüz.  EMLA®   Krem’in  doktor  tarafından  önerilen dozlarında toksik etki görülmemiştir.

Çok  fazla miktarda EMLA®    Krem bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında,  akut methemoglobinemi  riski  ortaya  çıkar.  Methemoglobinemi  siyanoz  (derinin  gri-mavi  renk alması) belirtisi ile anlaşılabilir. Böyle bir durum metilen mavisinin damar içine enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.

EMLA®  Krem ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EMLA® Krem ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

EMLA Krem  ’in kullanılması  sonucunda aşağıda belirtilen  yan  etkiler  ortaya  çıkarsa ve devam ederse doktorunuz  ile görüşünüz. Bu reaksiyonlar genellikle kısa sürelidir ve zamanla etkileri azalır.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın         : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek                 : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek           :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdaki belirtiler sizde de görülür ve devam ederse doktorunuza bildiriniz.

Yaygın görülen yan etkiler :

 • Uygulanan bölgede solukluk, kızarıklık ve şişlik (ödem).
 • İlk uygulama anında deride hafif yanma, kaşınma

Bunlar EMLA Krem ’in hafif yan etkileridir ve kısa süre içerisinde ortadan kaybolur.

Seyrek görülen yan etkiler:

 • Lokal anesteziklerde  görülen  alerjik  reaksiyonlar  (Bu  reaksiyonların  en  ağır  olanı anafilaktik şoktur.) EMLA® Krem ’de de seyrek olarak görülebilir.
 • Methemoglobinemi (derinin mavi-gri renge dönüşmesi)
 • Özellikle deri  problemi  olan  çocuklarda  (atopik  dermatit  veya  mollusca)  uygulama bölgesinde küçük kırmızı noktalar görülebilir.
 • EMLA® Krem yanlışlıkla göze temas ederse gözde tahriş görülebilir.

Bunlar EMLA®  Krem’in seyrek görülen yan etkileridir. Bu etkilerden herhangi birini fark ederseniz EMLA® Krem ’i kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza bildirin.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. EMLA® Krem’in Saklanması

EMLA® Krem ’i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30º C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız . İlacı dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EMLA® Krem ’i kullanmayınız. Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Eğer ambalajın hasar gördüğünü fark ederseniz EMLA® Krem ’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca PLC, İngiltere lisansı ile AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 Levent-İstanbul

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı 03.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı