Bizimle İletişime Geçin
flarex göz damlası

İlaç Prospektüs

FLAREX %0.1 Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

FLAREX %0.1 Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

Flarex %0.1 göz damlası prospektüsü, Flarex kullanma talimatı, Flarex Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

FLAREX %0.1 steril oftalmik süspansiyon

Göze damlatılarak uygulanır. Steril

Etkin madde: 1 mg/ml florometalon asetat

Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür (eşdeğeri benzalkonyum klorür solüsyonu), disodyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, tiloksapol, sodyum klorür, hidroksietil selüloz, kons. hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarı için), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. FLAREX nedir ve ne için kullanılır?
 2. FLAREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 1. FLAREX nasıl kullanılır?
 2. Olası yan etkiler nelerdir?
 3. FLAREX ‘in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. FLAREX nedir ve ne için kullanılır?

FLAREX kornea, konjunktiva gibi göz dışı dokuların alerjik veya diğer inflamasyon durumlarının tedavisinde kullanılır.

FLAREX kortikosteroidler olarak adlandırılan ilaç grubunun bir üyesidir. Gözün inflamasyonlarının önlenmesine veya azaltılmasına yardımcı olur.

FLAREX, 5mL’lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı (DROP-TAINER) şişede sunulan beyaz ila beyazımsı bir süspansiyondur.

2. FLAREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLAREX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Florometalon asetat veya FLAREX’in içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise,

Aşağıdakilerden herhangi biri varsa veya herhangi birinin var olduğundan şüpheleniyorsanız:

•    Gözünüzde tedavi edilmemiş infeksiyon varsa veya infeksiyon olduğundan şüpheleniyor iseniz,

•    Gözünüzde mantar varsa,

•    Gözünüzde tüberküloz varsa,

•    Gözünüzde  Herpes  simplex  keratiti,  çiçek,  su  çiçeği/Herpes  Zoster  veya  diğer  viral enfeksiyonlar

FLAREX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    FLAREX’i sadece gözünüze damlatmak için kullanınız.

•    Eğer herpes simplex hastalığı için tedavi ediliyorsanız. Eğer durumunuz daha kötüleşir veya devam ederse doktorunuzdan tavsiye alınız.

•    Eğer FLAREX’i uzun zamandır veya çok sık kullanıyorsanız, göz içi basıncınızda yükselme, katarakt gelişimi ve göz infeksiyonlarına karşı daha hassaslaşma ile karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz gözlerinizi düzenli olarak kontrol etmeye ihtiyaç duyabilir. Kortikosteroid kaynaklı gözdeki yüksek tansiyon çocuklarda daha yüksek olabileceği ve yetişkinlere göre daha erken ortaya çıkabileceği için bu özellikle çocuk hastalar için önemlidir. Kortikosteroid kaynaklı artmış göziçi basınç ve/veya katarakt oluşumuna yatkın hastalarda (ör:diyabetik hastalarda) bu vakaların görülme riski daha fazladır.

•    Eğer glokom hastalığınız varsa. FLAREX göz içi basıncınızı yükseltebileceği için, doktorunuz gözlerinizi düzenli olarak kontrol etmeye ihtiyaç duyabilir.

•    Kortikosteroidlerin kullanımı gözün şiddetli iltihaplı infeksiyonlarını aktive edebilir, maskeleyebilir veya daha kötüleştirebilir.

•    Eğer dış göz küresinde (kornea veya sklera) incelmenin olduğu yerde bir bozukluk olursa. Bazen göz küresinin dışındaki bu yapıların delinmesi lokal uygulanan kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı sonucu oluşabilir.

•    Bu ilacı doktorun size reçete ettiği sürece kullanın. Tedaviyi zamanı gelmeden kesmeyiniz.

Eğer durumunuz devam eder veya daha kötüleşirse doktorunuzdan tavsiye alınız. Bu ilacın kullanımıyla göz enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı olabilirsiniz.

•    Göze uygulanan kortikosteroidler, gözdeki yaraların iyileşmesini geciktirebilir. Topikal uygulanan ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların iyileşme üzerinde yavaşlatıcı ve geciktirici etkisi bilinmektedir. Topikal uygulanan ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve topikal steroidlerin beraber kullanımı potansiyel iyileşme problemlerini artırabilir.

•    Göz dokularında incelmeye neden olan bir hastalığınız varsa. Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

7  yaşın  altındaki  çocuklarda  bu  ilacın  güvenli  kullanımı  gösterilmemiştir.  7  ve  üstü  yaştaki çocuklarda kullanımı yetişkinlerdeki ile aynıdır.

FLAREX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından kullanmanız söylenmedikçe, hamileyseniz FLAREX’i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Göz damlalarında ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle eğer emziriyorsanız emzirmeye ara vermeniz iyi olur.

Araç ve makine kullanımı

FLAREX  kullandıktan  görüşünüzde  bulanıklaşma  olursa  bulanıklık  geçinceye  kadar  araç  ya  da makine kullanmayınız.

FLAREX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FLAREX’in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) göz irritasyonuna neden olabilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz. Benzalkonyum klorürün  yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer birden fazla göz ilacı kullanacaksanız, uygulamalar arasında en az 5 dakikalık bir ara olmalıdır. Göz pomadları ve jelleri en son uygulanmalıdır.

Topikal uygulanan ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların iyileşme üzerinde yavaşlatıcı ve geciktirici etkisi bilinmektedir. Topikal uygulanan ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve topikal steroidlerin beraber kullanımı potansiyel iyileşme problemlerini artırabilir.

Eğer  reçeteli  ya  da  reçetesiz  herhangi  bir  ilacı  şu  anda  kullanıyorsanız  veya  son  zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FLAREX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FLAREX’i  kullanırken  her  zaman  doktorunuzun  talimatlarına  kesin  olarak uyunuz.  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Alışılmış doz göze/gözlere günde dört kez bir ila iki damladır. Doktorunuz, ilk 48 saatte dozajı her iki saatte bir iki damlaya çıkarabilir. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

FLAREX’i sadece gözlerinize kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

 1. FLAREX şişesini ve bir ayna alınız.
 2. Ellerinizi yıkayınız.
 3. Şişeyi iyice çalkalayınız.
 4. Kapağını açınız.
 5. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi başparmağınız ve orta parmağınızla tutunuz (resim 1).
 6. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 2).
 7. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
 8. Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere damlalığın ucunu dokundurmayınız. Damlaya mikrop bulaştırabilir.
 1. İşaret parmağınızla aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe sıkmanız bir damla FLAREX damlamasını sağlayacaktır (resim 3).
 1. FLAREX’i kullandıktan sonra,   alt   göz   kapağınızı   serbest   bırakınız,  bir  parmağınızı gözünüzün iç köşesine bastırınız (resim 4).
 1. Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
 1. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 2. Sadece birer şişe kullanınız.

Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

7 yaşın altındaki çocuklarda bu ilacın güvenli kullanımı gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLAREX kullandıysanız:

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak FLAREX’i uzaklaştırabilirsiniz. FLAREX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. FLAREX’i kullanmayı unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLAREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FLAREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan FLAREX kullanımını kesmeyiniz.

Çok yaygın

10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, FLAREX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

•    Alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme, nefes almada ve yutkunmada zorluk, kurdeşen.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FLAREX’ e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok seyrek:

•    Gözde rahatsızlık

•    Gözde tahriş

•    Gözde kızarıklık

•    Gözde ödem

•    Baş ağrısı

•    Kaşıntı

•    Tat almada bozukluk

Bilinmiyor:

•    Göz içi basınçta artma

•    Göz ağrısı

•    Gözlerde yabancı cisim hissi

•    Göz yaşında artış

•    Bulanık görme

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi  durumunda  hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08  numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  fark  ederseniz,  lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

5. FLAREX ‘in saklanması

FLAREX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLAREX’i kullanmayınız. Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.

Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

25ºC altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Şişe ilk kez açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Orjinal ambalajında saklayınız.

Son  kullanma  tarihi  geçmiş  veya  kullanılmayan  ilaçları  çöpe  atmayınız!  Çevre  ve  Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kavacık / Beykoz / Istanbul

Üretim yeri:

s.a. Alcon Couvreur n.v.

Rijksweg 14/ 2870 Puurs / Belçika

Bu kullanma talimatı 06/12/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı