Bizimle İletişime Geçin
fucitec krem

İlaç Prospektüs

FUCİTEC % 2 Krem Nedir Kullanma Talimatı

FUCİTEC % 2 Krem Nedir Kullanma Talimatı

Fucitec %2 krem prospektüsü, Fucitec kullanma talimatı, Fucitec Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

FUCİTEC % 2 krem Haricen kullanılır.

Etkin madde: Bir gram krem, 20 mg fusidik asit içerir.

Yardımcı  maddeler:  Butilhidroksi  anisol,  setil  alkol,  sıvı  parafin,  beyaz  yumuşak  parafin, polisorbat 60, gliserin, potasyum sorbat, saf su içerir.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. FUCİTEC Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
  2. FUCİTEC’i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
  3. FUCİTEC Nasıl Kullanılır?
  4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?
  5. FUCİTEC’in Saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. FUCİTEC Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FUCİTEC plastik kapaklı, 20 g’lık laklı alüminyum tüplerde sunulur.

FUCİTEC’in etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok organizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

FUCİTEC’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. FUCİTEC’i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FUCİTEC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

•  Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.

•  Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

FUCİTEC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki   durumlarda   size   veya   çocuğunuza   FUCİTEC   kullanılıp   kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

•  Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında

•  Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FUCİTEC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUCİTEC’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİTEC’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİTEC’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FUCİTEC merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

FUCİTEC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Butil hidroksi anisol ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUCİTEC için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, bitkisel ürünü vitamin ya da minerali şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUCİTEC Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUCİTEC lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FUCİTEC cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

FUCİTEC’in çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yaşlılarda kullanımı:

FUCİTEC’in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

Eğer FUCİTEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİTEC kullandıysanız:

FUCİTEC’ten   kullanmanız   gerekenden   fazla   kullanmışsanız   bir   doktor   veya   eczacı   ile konuşunuz.

UCİTEC’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

FUCİTEC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUCİTEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden     biri    olursa,    FUCİTEC’i    kullanmayı    durdurunuz    ve                                DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Cilt döküntüleri

•  Ciltte yanma, batma hissi

•  İrritasyon

•  Kuruma

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma ‘Bunlar FUCİTEC’in hafif yan etkileridir.’

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FUCİTEC’in saklanması

FUCİTEC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, direkt güneş ışığı ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİTEC’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 25.12.2012 tarihinde onaylanmıştır

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı