Bizimle İletişime Geçin
fucited pomad merhem

İlaç Prospektüs

FUCİTEC Pomad Merhem Nedir Kullanma Talimatı

FUCİTEC Pomad Merhem Nedir Kullanma Talimatı

Fucitec Pomad Merhem prospektüsü, Fucitec Merhem kullanma talimatı, Fucitec Merhem Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

FUCİTEC % 2 pomad Haricen kullanılır.

Etkin madde: Bir gram pomad, 20 mg sodyum fusidat içerir.

Yardımcı maddeler: Setil alkol ,susuz lanolin, likit parafin, vazelin (beyaz yumuşak parafin)

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. FUCİTEC nedir ve ne için kullanılır?
  2. FUCİTEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FUCİTEC nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FUCİTEC’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. FUCİTEC nedir ve ne için kullanılır?

FUCİTEC 20g’lık alüminyum tüplerde sunulur.

FUCİTEC’in etkin maddesi olan sodyum fusidat, bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde  güçlü  antibakteriyel  (bakterileri  tahrip  eden  veya  onların  çoğalmasını  engelleyen) etkiye sahiptir.

FUCİTEC’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. FUCİTEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCİTEC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•    Etkin maddeye veya içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

•  Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlar var ise kullanmayınız.

FUCİTEC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki   durumlarda   size   veya   çocuğunuza   FUCİTEC   kullanılıp   kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

•  Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında

•  Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda.

•    Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

“ Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. “

FUCİTEC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİTEC’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİTEC’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Emzirenlerde meme başı çevresine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

FUCİTEC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler FUCİTEC, setil alkol ve susuz lanolin içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatit ) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUCİTEC için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUCİTEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUCİTEC lezyonlara günde 2-3 kez ve lezyonlar üzerine, iyileşme sağlanana kadar uygulanır. Uygulamadan sonra lezyonun üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FUCİTEC cilt yüzeyine haricen uygulanır. Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

Eğer  FUCİTEC’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİTEC kullandıysanız

FUCİTEC’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

FUCİTEC’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUCİTEC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUCİTEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden    biri    olursa,    FUCİTEC’i    kullanmayı     durdurunuz    ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Cilt döküntüleri

•  Ciltte yanma, kızarma, döküntü

•  İritasyon

Bunlar FUCİTEC’in hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FUCİTEC’in saklanması

FUCİTEC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, direkt güneş ışığı ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİTEC’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

Bu kullanma talimatı 10.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı