Bizimle İletişime Geçin
gayaben şurup

İlaç Prospektüs

GAYABEN Şurup Nedir Kullanma Talimatı

GAYABEN Şurup Nedir Kullanma Talimatı

Gayaben Şurup prospektüsü, Gayaben Şurup kullanma talimatı, Gayaben Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

GAYABEN® şurup Ağız yoluyla alınır.

•  Etkin madde:

Her 5 mL şurup 8,3 mg karbetapentan sitrat, 10 mg difenhidramin hidroklorür, 133,3 mg potasyum sülfogayakolat ve 100 mg guaifenesin içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Etanol,  metil  paraben  (E218),  propil  paraben  (E216),  tartrazin  (E102),  gün  batımı  sarısı (E110), ponceu 4R (E124), indigotin (E132), sukroz, kiraz aroması, nane aroması, saf su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. GAYABEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. GAYABEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GAYABEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GAYABEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GAYABEN nedir ve ne için kullanılır?

GAYABEN,  amber  renkli  cam  şişede,  5  mL’sinde  8,3  mg  karbetapentan  sitrat,  10  mg difenhidramin hidroklorür, 133,3 mg potasyum sülfogayakolat ve 100 mg guaifenesin içeren kullanıma hazır 150 mL şuruptur.

GAYABEN,  soğuk  algınlığı  ve  gribal  enfeksiyonlar  gibi  nedenlerle  boğaz  ve  bronşların tahrişine bağlı öksürüklerin hafifletilmesi ve belirtilerin tedavisinde kullanılır.

2. GAYABEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAYABEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ İçeriğindeki karbetapentan sitrat nedeniyle,

Eğer;

•  Karbetapentan sitrata veya şurubun içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz

varsa,

•  12 yaşından küçük çocuklarda,

•  Solunum yetersizliğiniz varsa,

•  Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

•  Merkezi sinir sistemi depresyonu (beyin fonksiyonunda yavaşlamanın varlığını gösteren

uyuklama,  dalgınlık,  reflekslerde  yavaşlama,  göz  bebeklerinde  daralma  gibi  bulgulardan oluşan tablo) söz konusu ise bu ilacı kullanmayınız.

İçeriğindeki difenhidramin hidroklorür nedeni ile;

Eğer;

•  Difenhidramin  hidroklorüre  veya  diğer  antihistaminik  (alerjik  hastalıklara  karşı  etkili)

ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

•  MAO inhibitörü adı verilen etkin maddeleri içeren depresyona karşı bir ilaç kullanılıyorsa

veya iki hafta içinde kullanılmışsa,

•  Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

GAYABEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Kapalı açılı glokomunuz (göz içi basıncının artması) varsa,

•  Üriner retansiyon (mesaneyi boşaltma kabiliyetinin olmaması, işemeden sonra mesanede

önemli miktarda idrar kalması) mevcut ise,

•  Böbrek yetmezliğiniz varsa,

•  Prostat büyümesi varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

Aşırı  mukus  (solunum  yollarındaki  hücreler  tarafından  salgılanan  madde,  salgı)  varsa GAYABEN kullanırken dikkatli olunuz.

İçerdiği  guaifenesin  nedeniyle  aşırı  kullanımında  idrar  yollarınızda  taş  oluşumuna  neden olabilir.

Nöbetlerle  seyreden  (sara  hastalığı  gibi)  hastalığı  olan  çocuklar  GAYABEN  ile  tedavi süresince yakından izlenmelidir.

GAYABEN kullanırken, sakinleştirici, uyku verici, antihistaminik (alerjik hastalıklara karşı etkili) ilaçlar ve alkol kullanmayınız.

İdrarda bakılan bazı test (vanil mandelik asit testi ve 5-Hidroksiindolasetik asit (5-HIAA) sonuçlarını etkileyebilir.

Antihistaminikler, yaşlı hastalarda (ortalama 60 yaş ve üzeri), baş dönmesine, uyku haline ve kan basıncının düşmesine neden olmaktadır.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürüğün   bir   hafta   içerisinde   geçmemesi   durumunda   tekrar   doktora   başvurulması gerekmektedir.

GAYABEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GAYABEN’i günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde kullanımı ile ilgili yeterli veri olmadığından gebelik süresince kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GAYABEN’in içeriğindeki etkin maddelerin emziren annelerde kullanımının güvenliliğine dair yeterli kanıt yoktur. Bu nedenle emziren annelerin doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı kullanmaları sakıncalıdır.

Araç ve makine kullanımı

GAYABEN ile tedavi sırasında, içeriğindeki maddelerden dolayı uyuşukluk, uyuklama hali ve refleks kaybı ortaya çıkabilir. Bu risk araç ve makine kullanmak gibi dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

GAYABEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İçerdiği  sukroz  nedeniyle  eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere  karşı intoleransınız   (dayanıksızlığınız)   olduğu   söylenmişse   GAYABEN’i   kullanmadan   önce doktorunuzla  temasa  geçiniz.  Ayrıca  her  dozunda  (1  ölçek=  10  mL)  7.5  gram  sukroz içerdiğinden   eğer   diyabet   (şeker   hastalığı)   hastası   iseniz   bu   durumu   göz   önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Her bir ölçeğinde (1 ölçek = 10 mL) 466,6 mg’a kadar 9,33 mL biraya eşdeğer, 3,88 mL şaraba eşdeğer etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı gibi bir sorununuz var ise ya da bunun için önceden tedavi gördüyseniz, hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz, karaciğer hastalığınız  ya da sara  (epilepsi)  gibi  bir hastalığınız  var ise bu  ilacı  kullanmadan  önce mutlaka doktorunuza danışınız. Çocuk hastalarda da uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

GAYABEN’in  içeriğinde  ayrıca,  metil  paraben  ve  propil  paraben  bulunmaktadır.  Bu maddeler alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün, içeriğindeki tartrazin, gün batımı sarısı ve ponceu 4R maddelerinden dolayı alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Daha önceden doktorunuz tarafından bu maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olduğu söylendiyse GAYABEN kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birlikte alındıklarında, GAYABEN’in veya aşağıdaki ilaçların etkilerinde değişiklik olabilir.

Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

•  Sakinleştirici ilaçlar (sedatifler)

•  Uyku verici ilaçlar (hipnotikler)

•  Antihistaminik ilaçlar (alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar)

•  Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•  MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan bir grup)

•  Metronidazol (bazı bakterilere karşı etkili bir antibiyotik)

•  Prokarbazin (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri)

•  Metoprolol  ve  diğer  bazı  beta  blokörler  (yüksek  tansiyon  ve  kalp  rahatsızlıklarında

kullanılan bir grup ilaç)

•  Bir antidepresan (depresyona karşı etkili ilaç) olan venlafaksin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GAYABEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinler:

4-6 saat ara ile uygulanmalıdır. Günlük doz 40 mL’yi (maksimum 4 kez 1 ölçek) aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu: Sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaş altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanım: Yaşlı hastalar dikkatli kullanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek   yetmezliği:   Böbrek     yetmezliğiniz   varsa   GAYABEN’i     kullanmadan   önce doktorunuza danışınız.

Karaciğer   yetmezliği:   İçerdiği   karbetapentan   sitrat   ve   etanol   nedeniyle,   karaciğer hastalığınız varsa GAYABEN’i kullanmayınız.

Eğer  GAYABEN’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAYABEN kullandıysanız

GAYABEN’i kullanılması gerekenden fazla kullanırsanız, içeriğindeki difenhidramin nedeni ile bilinç bozukluğu, psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), nöbet, göz bebeklerinde büyüme, kalp atımında hızlanma (taşikardi), kalp ritminin düzensizleşmesi ve hızlanması (taşiaritmi) ve solunum   yetmezliği   ortaya   çıkabilir.   Bu   belirtiler   1   gramın   üzerinde   difenhidramin kullanıldığında ortaya çıkar. GAYABEN’in en yüksek tek dozunda (20 mL = 2 ölçek) 40 mg difenhidramin bulunduğundan GAYABEN’in tedavi dozlarında böyle belirtiler görülmez.

GAYABEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GAYABEN’i kullanmayı unutursanız

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAYABEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GAYABEN’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir: Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla

Yaygın: 10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1000 kişide 1’den fazla

Seyrek: 1000 kişide 1’den az, 10.000 kişide 1’den fazla Çok seyrek: 10.000 kişide 1’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

•  Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız ve boğazın

yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyoödem reaksiyonları)

•  Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

•  Geçici solunum durması (apne)

•  Nefes darlığı

•  Solunumun bozulması

•  Uyuşukluk, uyuklama

•  Baş ağrısı, baş dönmesi

•  Kasların gerginliğini yitirmesi

•  Uyku hali

•  Ağız kuruluğu

•  Bulantı, kusma

•  Karnın üst kısmında ağrı

•   İshal

•  Dermatit (bir tür deri hastalığı)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GAYABEN’in saklanması

GAYABEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAYABEN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GAYABEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 17.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı