Bizimle İletişime Geçin
gismotal fort 200 mg

İlaç Prospektüs

GISMOTAL 200 mg Fort Tablet Nedir Kullanma Talimatı

GISMOTAL 200 mg Fort Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Gismotal 200 mg fort tablet prospektüsü, gismotal fort tablet kullanma talimatı, gismotal fort tablet Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

GİSMOTAL® 200 mg FORT tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 200 mg trimebutin maleat içerir.

Yardımcı  maddeler:  Laktoz  monohidrat  (sığır  sütünden  elde  edilen),  mısır  nişastası, hidroksipropil metil selüloz (E464), magnezyum stearat (E572).

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu  talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. GİSMOTAL® FORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. GİSMOTAL® FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GİSMOTAL® FORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GİSMOTAL® FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GİSMOTAL® FORT nedir ve ne için kullanılır?

GİSMOTAL®  FORT, 20 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır.

GİSMOTAL®   FORT’un  etkin  maddesi  trimebutin  sindirim  hareketliliğini  düzenleyen  bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa oradaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim   kanalında   görülür.   Hareket   bozukluklarına   bağlı   olan   fonksiyonel   sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler. GİSMOTAL® FORT;

–     İrritabl  bağırsak  sendromu  (karın  ağrısı,  gaz,  kramp,  spazm,  şişkinlik,  ishal  ve/veya kabızlık gibi belirtilerle seyreden hastalık) tedavisinde,

–     Fonksiyonel sindirim bozukluklarında (altta yatan bir hastalığın olmadığı/belirlenemediği, sindirim sisteminin düzenli çalışmadığı, barsak hareketlerinin düzgün olmadığı durumlar) ve

–     Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin (mide ve bağırsaklarda görülen farklı, birden fazla belirti) tedavisinde kullanılır.

2. GİSMOTAL® FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GİSMOTAL® FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimebutine veya formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

GİSMOTAL® FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

“Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.”

GİSMOTAL® FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. dönemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

GİSMOTAL®  FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GİSMOTAL® FORT laktoz içermektedir.

Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere  karşı  intoleransınız  olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GİSMOTAL® FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler  çiğnenmeden  yeterli  miktarda  sıvı,  örneğin  bir  bardak  su  ile,  yutulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanım için oral süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer GİSMOTAL® FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GİSMOTAL® FORT kullandıysanız

GİSMOTAL®  FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GİSMOTAL® FORT’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GİSMOTAL® FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GİSMOTAL® FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   GİSMOTAL®   FORT’u   kullanmayı   durdurunuz   ve DERHAL   doktorunuza   bildiriniz  veya   size  en   yakın  hastanenin   acil   bölümüne başvurunuz:

•   Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesinde

•    Deri döküntüsü

•    Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GİSMOTAL®  FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Ciltte reaksiyon

•    Baş dönmesi

•    Uyuklama

Bunlar GİSMOTAL® FORT’un hafif yan etkileridir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:  1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek:

•    Baş dönmesi

•    Uyuklama

Çok seyrek:

•   Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

•    Deri döküntüsü

•    Baygınlık

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne  (TÜFAM)  bildiriniz.      Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta olduğunuz   ilacın   güvenliliği   hakkında   daha   fazla   bilgi   edinilmesine   katkı   sağlamış olacaksınız.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GİSMOTAL® FORT’un saklanması

GİSMOTAL®   FORT’u  çocukların  göremeyeceği,  erişemeyeceği  yerlerde  ve  ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GİSMOTAL® FORT’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe / İstanbul

Telefon    : (0216) 398 10 63

Faks         : (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe / İstanbul

Telefon    : (0216) 398 10 63

Faks         : (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı 05.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı