Bizimle İletişime Geçin
ibucold c

İlaç Prospektüs

IBUCOLD C Film Tablet Nedir Kullanma Talimatı

IBUCOLD C Film Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Ibucold C Film Tablet prospektüsü, ibucold C tablet kullanma talimatı, ibucold C tablet Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

İBUCOLD C Film Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 200 mg ibuprofen, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 300 mg askorbik asit (Vitamin C) içerir.
 • Yardımcı maddeler:   Kalsiyum   hidrojen   fosfat   (susuz),   kroskarmelloz   sodyum, mikrokristallin selüloz (PH101), kolloidal silikon dioksit, povidon K30, talk, hidrojene hint yağı, Mikrokristalin selüloz (ph 112), Opadry AMB BLUE 80W80941 [Polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), talk, Fd&c Blue #2/İndigo Carmine Aluminum Lake (E132), lesitin (soya), xanthan gum]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

 1. İBUCOLD C nedir ve ne için kullanılır?
 2. İBUCOLD C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. İBUCOLD C nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. İBUCOLD C’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. İBUCOLD C nedir ve niçin kullanılır?

İBUCOLD C, 10, 20, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. İBUCOLD C, etkin madde olarak ibuprofen, psödoefedrin ve askorbik asit içerir.

İBUCOLD C’nin etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

İBUCOLD C, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

 • Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı, ateş ve baş ağrısı ve hafif vücut ağrıları

2. İBUCOLD C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İBUCOLD C’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

-NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar  hastalığı  olan  veya  kalp  damar  hastalığı  risk  faktörlerini  taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

-İBUCOLD   C   koroner   arter   bypass   cerrahisi   öncesi   ağrı   tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

-NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

 • İBUCOLD C’nin içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Asetilsalisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
 • Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,
 • İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
 • Hamileliğin geç evresinde (6.aydan itibaren) iseniz,
 • Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
 • Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
 • Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya barsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım       tedavisinde  kullanılan  ilaçlar,   iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
 • Asidüri veya normal idrar pH’sı ve oksalüri ile birlikte görülen böbrek taşınız varsa,
 • İdrarınızda oksalik asit seviyesi yüksekse (hiperoksalüri),
 • 12 yaş altı çocuklarda.

İBUCOLD C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza İBUCOLD C’yi kullanıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 • Ağrı, ateş ve  iltihaba  etkili  ilaçlar  grubundan  herhangi  biri  ile  birlikte  kullanmaktan kaçınınız.
 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz. 2/10
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde İBUCOLD C  kullanmaya  devam  etmeyiniz,  en  kısa  sürede  doktorunuza başvurunuz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak   morarmalar,   çürümeler   ortaya   çıkarsa,   doktorunuza başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve  ateşin  birdenbire  yükselmesi,  halsizlik,  baş  ağrısı  ve  kusma  ya  da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, İBUCOLD C böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, İBUCOLD C karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde  yükselmelere  neden  olabilir.  Karaciğer  fonksiyonlarındaki bozulmayı  gösteren  belirti  ve  bulgulara  karşı  dikkatli  olunmalıdır  (bulantı,  halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).
 • İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada  görev  alan  trombositlerin  kümeleşmesini  azaltarak kanama  zamanını  uzattığından  pıhtılaşma  rahatsızlığınız  varsa,  doktor  kontrolü  altında İBUCOLD C tedavisine devam ediniz.
 • İBUCOLD C kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa İBUCOLD C kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, İBUCOLD C hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini  ilgilendiren  olaylar  herhangi  bir  uyarıcı  belirti  vermeden  ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Açıklanmayan bir kilo  artışı  veya  ödeme  ait  (ayak  bileğinde  şişme)  belirtiler  varsa doktorunuza danışınız.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
 • Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir) dikkatli kullanınız.
 • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
 • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir. 3/10
 • Seyrek olarak psödoefedrin  dahil  olmak  üzere  sempatik  sistemi  uyaran  ilaçlarla  ani başlangıçlı,  şiddetli  karın  ağrısı,  bulantı,  kusma  ve  görme  bozukluğu  gelişebilir.  Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda İBUCOLD C tedavisi hemen kesilmelidir.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Diyabet iseniz C vitamini kullanımı, idrarda glukoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir.
 • Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz, talasemi, polisemi, lösemi ya da sideroblastik anemili hastalarda tehlikeli olabilir. Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, askorbik asit alımı minimumda tutulmalıdır.
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP)  enzim  eksikliği  bulunan  hastalara  askorbik  asit verildiğinde hemoliz gelişebildiğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Askorbik asitin yüksek dozlarının orak hücreli anemi hastalarında orak hücre krizleri ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.
 • Yüksek dozda askorbik asitin ürik asit atılımı üzerindeki etkisinden dolayı hastalarda gut artritine neden olabilir.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

İBUCOLD C’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İBUCOLD C hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İçerdiği  psödoefedrinin  anne  sütüne  geçtiği  bilinmektedir.  Emzirme  dönemi  boyunca İBUCOLD C’nin kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

İBUCOLD   C   kullanımı   sırasında   baş   dönmesi   gelişebileceğinden   araç   ve   makine kullanmayınız.

İBUCOLD C’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • İBUCOLD C, her film tablette 30 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
 • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
 • Yan etki riski  artabileceğinden  aspirin,  naproksen,  selekoksib,  nimesulid  gibi  COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-barsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin,  kanamisin,  streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında İBUCOLD C’nin etkisi gecikebilir.
 • İdrar söktürücü ilaçlar (örn. Furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan  bir  ilaç  olan  Siklosporin  ve  Takrolimus  ile  birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.
 • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal  hastalıklarda  kullanılır)  ile  birlikte  kullanıldığında  lityum  kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkileri görülebilir.
 • Kinolon grubu antibiyotikler  (örn.  siprofloksasin)  ile  birlikte  kullanıldıklarında  istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan  kalp  glikozidleri  (örn.  digoksin,  digitoksin)  ile  birlikte kullandıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri  (örn.  fluoksetin,  fluvoksamin,  paroksetin,  sertralin)  ile  birlikte kullanıldığında mide barsak kanalında kanama riski artabilir.
 • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
 • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inbihe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
 • İBUCOLD C’nin burun   tıkanıklığını   giderici   ilaçlar,   trisiklik   antidepresanlar   (örn. amitrptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi)  ile beraber  kullanılması  bazen  tansiyon  yükselmesine  neden  olabilir.  İlacın  psödoefedrin içermesinden dolayı bretilyum, betanidin, guanitidin, deprizokin, metildopa, alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid  ile  birlikte  kullanımı  hipertansif  kriz  (ciddi  kan  basıcı  yükselmesi)  riski oluşturur.
 • Ergot alkaloidleri (ergotamin  ve  metiserjit;  migren  tedavisinde  kullanılır)  ile  birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
 • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
 • Birlikte kullanımda İBUCOLD C, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve antidepresanların (depresyon tedavisinde  kullanılır)  kan  düzeylerini  ve  istenmeyen  yan etkilerini arttırabilir.
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.
 • Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir. Oksalik asit, vücutta özellikle böbrekte birikmelere yol açarak böbrek taşı oluşmasında başrolü üstlenebilir.
 • Demir absorbsiyonunu (emilim) arttırdığından, yüksek dozda demir yüklenmesine (birikim) neden olabilir.
 • Salisilatlar barsak duvarından aktif transportu (geçiş) azaltır. Salisilatların askorbik asit absorbsiyonunu (emilim) yaklaşık 1/3 oranında düşürdüğü bulunmuştur. Yani askorbik asitin vücuttaki etkinliğini azaltırlar.
 • Asetilsalisilik asit ve barbitüratlar askorbik asitin idrar yoluyla atılımını arttırır.
 • Varfarin ile hipoprotrombinemik etkiyi (dolaşımdaki kanda protrombin düzeyini anormal derecede düşüren etki) azaltarak etkileşir.
 • Askorbik asit ile  Vitamin  B  12’nin  birlikte  alınması  Vitamin  B  12’nin  inaktivasyonu (etkinliğinin kaybolması) ile sonuçlanır.
 • Alüminyum içeren antiasitlerle   (yüksek   asit   salgısı   ile   kendini   gösteren   mide rahatsızlıklarının   giderilmesinde   kullanılan   ilaçlar)   birlikte   kullanılması   alüminyum absorbsiyonunu (emilim) arttırır.
 • Askorbik asit kan  ve  idrar  örneklerinde  glukoz,  kreatin  ve  ürik  asitin  biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.
 • Hemodiyaliz (hastadan alınan kanın bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken sıvı ve solüt içeriğinin düzenlenerek hastaya geri verilmesi) hastalarında plazma oksalik asit düzeylerinde artmaya neden olabilir.
 • Levodopa ile birlikte   kullanıldığında   levodopanın   oluşturduğu   kusmayı   azalttığı bildirilmiştir.
 • Diyabetlilerde bir hafta günde 500 mg askorbik asit verildiğinde, kontrol altındaki bazı diyabetlilerin kan glukoz düzeyinin kontrolden çıktığı görülmüştür.
 • Askorbik asit desferrioksamin ile eş zamanlı verildiğinde demirin atılımını arttırabilir. Eş zamanlı tedavi alan hastalarda kardiyomiyopati (kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğu) ve konjestif kalp yetmezliği (kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması) durumları görülmüştür.
 • Alkol askorbik asitin kandaki seviyesini azaltabilir.
 • Askorbik asitin kronik (uzun süreli) veya yüksek dozlarda kullanımı, eş zamanlı kullanımda disülfiram-alkol etkileşimini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. İBUCOLD C nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4-6 saatte 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

İBUCOLD C tablet ağızdan bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: İBUCOLD C 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaş üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda İBUCOLD C’nin kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer İBUCOLD C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İBUCOLD C kullandıysanız:

İBUCOLD C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İBUCOLD C’yi kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İBUCOLD C ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İBUCOLD C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İBUCOLD C’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın              : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın                     : 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan      : 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

:  1.000  hastanın  birinden  az  fakat  10.000  hastanın  birinden  fazla

görülebilir.

Çok seyrek               : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor               : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  İBUCOLD  C’yi  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme, deride şiddetli kaşıntı ve   döküntü,   tansiyon   düşmesine   bağlı   çarpıntı   ve   baş   dönmesi   (aşırı duyarlılık-Alerji)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İBUCOLD C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın:

 • Sinirlilik
 • Uykusuzluk
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Sersemlik
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı
 • Kusma
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • İshal (Diyare)
 • Karın ağrısı (Abdominal ağrı)
 • Barsak gazı (Flatulans)
 • Kabızlık (Konstipasyon)
 • Siyahımsı koyu renkte, yapışkan ve kötü kokulu dışkı (Melana)
 • Üst sindirim kanalı kanamaları (Hematemez)
 • Mide bağırsak kanaması (Gastrointestinal hemoraji)
 • Döküntü

Yaygın olmayan:

 • Nezle (Rinit)
 • Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite)
 • Telaş hali
 • Huzursuzluk (Ajitasyon)
 • Karıncalanma (Parestezi)
 • Uyuklama (Somnolans)
 • Görme bozukluğu
 • Duyma bozukluğu
 • Astım
 • Akciğerlere giden hava geçitlerinin geçici olarak daralması (Bronkospazm)
 • Nefes darlığı (Dispne)
 • Aşırı şişkinlik (Distansiyon)
 • Mide iltihabı (Gastrit)
 • İnce bağırsağın üst taraflarında oluşan ülser (Duodenal ülser)
 • Mide ülseri (Gastrik ülser)
 • Ağız içi ülser oluşumu (Oral ülserasyon)
 • Mide bağırsak delinmesi (Gastrointestinal perforasyon)
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
 • Sarılık
 • Karaciğer ile ilgili (Hepatik) fonksiyon bozukluğu
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen (Ürtiker)
 • Kırmızımsı mor renkte deri döküntüsü (Purpura)
 • Yüz bölgesinde hafif pembe renkli şişlikler (Anjiyoödem)
 • Işığa duyarlı reaksiyon
 • Böbrekte kan süzen ince filtrelerin iltihaplanması (Tubulo-interstisyel nefrit)
 • İdrar yolu ile vücuttan proteinin fazlaca atılması (Nefrotik sendrom)
 • Böbrek yetmezliği (Renal yetmezlik)
 • Yorgunluk

Seyrek:

 • Viral kaynaklı beyin zarı iltihabı (Aseptik menenjit) (özellikle bir tür bağ dokusu hastalığı (Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE)) ve karma bağ dokusu hastalığı gibi otoimmün hastalığı olan hastalarda)
 • Boyun sertliği
 • Ateş
 • Yön duygusunu yitirme
 • Beyaz kan hücresi sayısının azalması (Lökopeni)
 • Trombosit sayısının azalması (Trombositopeni)
 • Ani gelişen beyaz kan hücrelerinin sayısının azalması (Agranülositoz)
 • Kemik iliğinin kan üretememesi (Aplastik anemi)
 • Kırmızı kan hücrelerinin erkenden parçalanması (Hemolik anemi)
 • Alerjik reaksiyon (Anaflaktik reaksiyon)
 • Varsanı, gerçekte olmayan   şeyleri   görmek   veya   duymak   (Halüsinasyon-özellikle çocuklarda)
 • Sanrı (Paranoid delüzyon)
 • Uyarılabilme (Eksitabilite)
 • Depresyon
 • Bilinç bulanıklığı (Konfüzyonel durum)
 • Göz siniri iltihabı (Optik nevrit)
 • Görme siniri hastalıkları (Toksik optik nöropati)
 • Kulak çınlaması (Tinnitus)
 • Vücudun denge sisteminde yaşanan sorun nedeniyle oluşan baş dönmesi (Vertigo)
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
 • Çarpıntı (Palpitasyon)
 • Göğüs ağrısı (Anjina pektoris)
 • Kalp atım bozuklukları (Kardiyak disritmiler)
 • Kan basıncında artış
 • Karaciğer hasarı
 • Tahriş edici veya tahriş edici olmayan (İrritasyonlu veya irritasyonsuz) deri döküntüleri
 • Diğer sempatik sinir sistemini uyarıcı ilaçlarla karşılıklı olarak etkileşime girme ( Diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon)
 • Egzema (Alerjik dermatit)
 • Şişlik (Ödem)

Çok seyrek:

 • Beyaz, kırmızı kan hücreleri ve trombosit sayısında azalma (Pansitopeni)
 • Bir çeşit enzim türünün (Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)) eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinin büyük oranda yıkımı (Hemoliz)
 • Yüz, dil ve boğazda şişme
 • Kan basıncında düşüş (Hipotansiyon)
 • Hırıltı
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-

Johnson sendromu) dahil büllöz deri iltihabı

 • Kabarma ve cildin soyulması ile karakterize hayatı tehdit eden bir tür cilt hastalığı (Toksik epidermal nekroliz)
 • Ağızda ve vücudun  diğer  alanlarında  su  toplaması  şeklinde  oluşan  döküntü  (Eritema multiforme)
 • İdrarda kan tespit edilmesi (Hematüri)
 • Vücutta kalp ve beyin dışındaki bölümlerde meydana gelen şişlik (Periferik ödem)
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış
 • Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması (Hematokrit ve hemoglobin azalması)

Bilinmiyor:

 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (İrritabilite)
 • Kaygı bozukluğu (Anksiyete)
 • Bir çeşit iltihabi bağırsak hastalığının kötüleşmesi (Kolit ve Crohn hastalığının alevlenmesi)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. İBUCOLD C’nin saklanması

İBUCOLD C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İBUCOLD C’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretim yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Karaağaç Mah., Fatih Blv., No. 32 ÇOSB-Kapaklı/Tekirdağ Bu kullanma talimat 18.09.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı