Bizimle İletişime Geçin
jelgo jel

İlaç Prospektüs

JELGO JEL Nedir Kullanma Talimatı

JELGO JEL Nedir Kullanma Talimatı

Jelgo Jel prospektüsü, Jelgo Jel kullanma talimatı, Jelgo Jel Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

JELGO JEL Haricen uygulanır.

 • Etkin Madde: 100 g jel; etken madde olarak 1 g essin; 5 g dietilamin salisilat içerir.
 • Yardımcı Maddeler: Lavanta yağı, portakal çiçeği yağı (neroli), karbomer (karbopol 980), makrogol-6-gliserol kaprilokaprat (softigen 767), EDTA disodyum, trometamol, izopropil alkol, saf su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. JELGO JEL nedir ve ne için kullanılır?
 2. JELGO JEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. JELGO JEL nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. JELGO JEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. JELGO JEL nedir ve ne için kullanılır?

JELGO JEL haricen kullanıma yönelik bir jeldir.

Şişliği giderici (antiödematöz), iltihap giderici (anti-enflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliktedir. 100 gramında etken madde olarak 1 g essin; 5 g dietilamin salisilat ve yardımcı maddeler  olarak;  Lavanta  yağı,  portakal  çiçeği  yağı  (neroli),  karbomer  (karbopol  980), makrogol-6-gliserol  kaprilokaprat  (softigen  767),  EDTA  disodyum,  trometamol,  izopropil alkol ve saf su içerir. Bir kutu JELGO JEL 50 gram olarak ambalajlanmıştır.

JELGO  JEL  travma  sonucu  oluşan  ezik,  çürük,  burkulma  (distorsiyon),  kan  toplanması (hematom) ve kiriş kılıfı yangısında (tendovaginit) durumlarında, omurga kemiğinin ağrılı durumlarında  (servikal  sendrom,  sırt  ağrısı,   bel  ağrısı  [lumbago],  siyatik),  yüzeysel toplardamar iltihabı (tromboflebit) ve varisleşmiş damarlarda kullanılır.

2. JELGO JEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

JELGO JEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer  JELGO  JEL’in  uygulanacağı  bölgede  açık  yara  varsa,  deri  yaralı  veya  ışın  tedavisi görmekte  olan  bir  vücut  bölgesi  ise  ilaç  uygulanmamalıdır.  JELGO  JEL’in  bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

JELGO JEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer JELGO JEL çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essinin etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de kan şekeri düşürücü  ilaçların  (sülfonilüreler)  etkisinde  bir  artış  ve  metotreksat  isimli  ilacın  toksik etkisinde artış olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

JELGO JEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

JELGO JEL haricen uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelerde yapılmış kontrollü çalışmaları yoktur. Gebelik ve emzirme döneminde, tedaviye yönelik yararının olası risklerden üstün olduğuna doktor tarafından karar verildiği takdirde kullanılmalıdır. Geniş vücut yüzeylerine uzun süre uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Cilt üzerine bölgesel kullanım ile ilgili olarak, araç ve makine kullanımı üzerinde bir etki bildirilmemiştir.

JELGO JEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

JELGO JEL’in içeriğinde bulunan  yardımcı maddeler kullanım  yolu  veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastaların kullanmaması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer JELGO JEL çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essin’in etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de, kan şekeri düşürücü  ilaçların  (sülfonilüreler)  etkisinde  bir  artış  ve  metotreksat  isimli  ilacın  toksik etkisinde artış olabilir

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. JELGO JEL nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür.

 • Uygulama yolu ve metodu:

İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. JELGO JEL şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir

 • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda  kullanımı:  JELGO  JEL’in  içindeki  dietilamin  salisilat  deriden  önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

 • Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

JELGO   JEL’in   içerisindeki   dietilamin   salisilat   deriden   önemli   miktarda   emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer JELGO JEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JELGO JEL kullandıysanız

JELGO JEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

JELGO JEL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

JELGO JEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi JELGO JEL’in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir durumlarda alerjik deri reaksiyonu olabilir. Bunlar JELGO JEL’in hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etkiyle  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. JELGO JEL’in saklanması

JELGO JEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra JELGO JEL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı 07/04/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı