Bizimle İletişime Geçin
lansor 30 mg

İlaç Prospektüs

LANSOR 30 mg Kapsül Nedir Kullanma Talimatı

LANSOR 30 mg Kapsül Nedir Kullanma Talimatı

Lansor 30 mg Kapsül prospektüsü, Lansor kullanma talimatı, Lansor Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

LANSOR 30 mg mikropellet kapsül Ağızdan alınır.

•    Etkin madde: Lansoprazol 30 mg

•    Yardımcı maddeler:  Magnezyum  karbonat,     sakkaroz,  mısır  nişastası,   hidroksipropil selüloz, metakrilik asit kopolimeri, talk, polietilen glikol 6000, polisorbat 80, kolloidal silika, saf su, titanyum dioksit (E171).

Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: Eritrosin (E127), titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), jelatin (sığır jelatini).

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. LANSOR nedir ve ne için kullanılır?
 2. LANSOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. LANSOR nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. LANSOR’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LANSOR nedir ve ne için kullanılır?

•     LANSOR, lansoprazol etkin maddesini içerir.  Bir kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur.  Lansoprazol,  proton  pompası  inhibitörü  olarak  sınıflandırılan  ilaç  grubuna dahildir. Proton pompası inhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarını düşürür.

•     LANSOR 30 mg Mikropellet Kapsül, opak sert jelatin kapsüller içinde bağırsakta açılan mikrokürecikler   içerir.   LANSOR,   14   ve   28   kapsül   içeren   kutularda   kullanıma sunulmuştur.

•     LANSOR,  midedeki  asit  salgılayan  hücrelerden  asit  salgılanmasını  engelleyerek  etki gösterir.

 • Duodenal (oniki parmak barsağı) ve mide ülserlerinin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit) tedavisinde,
 • Midede ve   on   iki   parmak   bağırsağında   ülser   oluşumundan   sorumlu   tutulan Helicobacter pylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde,
 • Steroid olmayan yangı giderici ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Gastroözofageal reflü  hastalığında (bu hastalıkta mide asidi  yemek borusuna kaçarak hasara ve iltihaplanmaya sebep olur),
 • Midedeki aşırı  asit  salgılanmasının  engellenmesinde  (Zollinger-Ellison  Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları) kullanılmaktadır.

2. LANSOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LANSOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ: Eğer;

 • Lansoprazol veya kapsülün içeriğinde    bulunan    herhangi    bir    maddeye    karşı önceden herhangi bir alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,
 • Atazanavir içeren     ilaçlar     (HIV    tedavisi    için)     kullanıyorsanız     LANSOR’u kullanmayınız.

LANSOR’u, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Ciddi karaciğer hastalığınız var ise (doz ayarlamasına gerek duyabilirsiniz.),
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız,
 • Kanda düşük magnezyum seviyeniz varsa,
 • Tedavisi sırasında ishaliniz olursa.

LANSOR   ile   gastrik   ülser   tedavisine   başlanmadan   önce   kötü   huylu   mide   kanseri olasılığı açısından değerlendirilme yapılmalıdır.

Özellikle   bir   yıldan   fazla   süredir   lansoprazol   gibi   bir   proton   pompası   inhibitörü kullanıyorsanız, kalça,  el  bileği  ya  da  omurgada  kırık  riskinizde  hafif  bir  artış  olabilir. Eğer  osteoporozunuz (kemik   erimesi   ve   zayıflaması)   varsa   veya   kortikosteroid   adı verilen  ilaçlardan  (osteoporoz riskini arttırabilir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin

(hormonal)  tümörlerin        teşhis        edilmesinde       kullanılan        belirteçlerden  biri kromogranin A (CgA) düzeylerini arttırmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal   sistem   ile   sinir   sistemi   arasında   yer   alan   kanserler)   için   yapılan   tanı incelemelerinde  yanlış  pozitif  sonuçlara  yol  açabilir.  Bu  durumu  ortadan  kaldırmak  için lansoprazol tedavisine ara verilmeli ve test aynı laboratuvarda tekrar edilmelidir.

LANSOR mide-barsak  yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

Proton pompa intibitörleri çok seyrek olarak subakut kütanöz lupus eritematozus (Bağışıklık sistemi  kaynaklı  deri  ve  bazı  organlardaki  hastalıktır.)  vakaları  ile  ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak üzere hasarların (lezyonların) ortaya çıkması ve eklem ağrısının eşlik etmesi durumlarında hasta acilen tıbbi yardım almalı ve sağlık mesleği mensubu LANSOR tedavisinin kesilmesini değerlendirmelidir. Daha önce bir proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası subakut kütanöz lupus eritematozus gelişmiş olması, aynı durumun diğer proton pompa inhibitörleri ile de görülme riskini arttırır.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

LANSOR’un yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması LANSOR, aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik sırasında LANSOR’u kullanmanız önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde LANSOR’u kullanmanız önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

LANSOR kullanırken baş dönmesi, yorgunluk, hastalık hali, baş ağrısı veya görüşünüzle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

LANSOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LANSOR şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LANSOR  kullanımından  etkilenebilecek  ilaçlar  aşağıda  belirtilmektedir.  Bu  ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Atazanavir (HIV tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Ketokonazol, itrakonazol (mantar tedavisinde kullanılır), rifampisin (verem tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır)
 • Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılır)
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • St John’s     wort    (Hypericum     perforatum,     sarı kantaron   otu)     (hafif    şiddette depresyonların tedavisinde kullanılır)
 • Antasitler (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 • Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LANSOR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Eğer LANSOR’u günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer LANSOR’u günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.

Mide ülseri:

4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg

Oniki parmak bağırsağı ülseri:

2 hafta boyunca, günde bir defa 30  mg.

Reflü özofajit:

4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

Reflü özofajitin önlenmesinde: Günde bir defa 15 mg.

Sürekli  NSAİ  ilaç  tedavisi  gereken  hastalardaki  NSAİ ilaç ile ilişkili duodenal ve benign gastrik ülser tedavisinde:

4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg.

Uzun süreli NSAİ ilaç tedavisi gereken risk altındaki hastalardaki (>65 yaş ya da gastrik veya duodenal ülser geçmişi) NSAİ ilaç ile ilişkili gastrik ve duodenal ülserin önlenmesinde:

Günde bir defa 15 mg.

Gastroözofageal reflü hastalığında:

4 hafta boyunca günde bir defa 15 mg veya 30 mg.

Zollinger-Ellison sendromu:

Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına   göre belirlenmekle birlikte günde 180 mg’a kadar uygulanabilmektedir.

H.pylori’nin neden olduğu ülserlerin tedavisi

Aşağıdaki  antibiyotiklerle birlikte kombine olarak tavsiye edilen  lansoprazol  dozu  7 gün boyunca günde 2 kez 30 mg:

klaritromisin 250-500 mg günde iki kez + amoksisilin 1 g günde 2 kez klaritromisin 250 mg günde iki kez + metronidazol 400-500 mg günde 2 kez

Uygulama yolu ve metodu :

Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Kapsül yutma zorluğu olan hastalarda kapsüller aşağıdaki gibi kullanılabilir:

 • Kapsül açılır. Mikrokürecikler az bir miktar su, elma/domates suyu ile karıştırılır veya yumuşak bir gıda (örn.; yoğurt, elma püresi) üzerine serpilerek yutulur.
 • Kapsül açılır. Nazogastrik tüple (özellikle yutma güçlüğü çeken kişilerde ağız yoluyla beslenme sağlanamadığında, burundan mideye indirilen beslenme tüpü) uygulama için mikrokürecikler 40 ml elma suyu ile karıştırılır.

Karışım hazırlandıktan sonra ilaç hemen uygulanmalıdır.

Mikrokürecikler çiğnenmemeli ve ezilmemelidir. Diğer içecek ve sıvılarda kullanım klinik olarak çalışılmadığı için tavsiye edilmez.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir. Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve günlük doz yarıya indirilmelidir.

Eğer  LANSOR’un  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LANSOR kullandıysanız:

Bu durumda   doktorunuz,   sizi   izleyecek   ve   şikayetlerinize   yönelik   tedavi   yöntemleri uygulayacaktır.

LANSOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LANSOR’u kullanmayı unutursanız:

Bir  dozunuzu  almayı  ihmal  ettiyseniz  ve  düzenli  olarak  alıyorsanız,  mümkün  olan  en kısa  zamanda   kaçırdığınız   dozu   alın.   Bir   sonraki   doz   zamanı   neredeyse   gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. LANSOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

LANSOR   kullanımının   sonlandırılması   ile   ilgili   bir   olumsuzluk   beklenmez.   Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LANSOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa   LANSOR’u   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

–     Alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı)

–     Steven-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)

–     Toksik  epidermal  nekroliz  (deride  içi  sıvı  dolu  kabarcıklarla  seyreden  ciddi  bir hastalık)

LANSOR kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yaygın  (Tedavi  edilen  10  hastanın  birinden  az,  fakat  100  hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Gaz
 • Ağız veya boğazın kuruması
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Yorgunluk
 • Midede iyi huylu polipler

Yaygın  olmayan  (Tedavi  edilen  100  hastanın  birinden  az,  fakat  1000  hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
 • Eozinofil adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofili)
 • Beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma;
 • Depresyon
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kalça, el bileği ya da omurgada kırık
 • Ödem

Seyrek (Tedavi edilen 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Kansızlık
 • Uykusuzluk
 • Hayal görme
 • Zihin karışıklığı
 • Huzursuzluk
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Uyuşma
 • Uykululuk hali
 • Titreme
 • Görme bozuklukları
 • Dil iltihabı
 • Yemek borusu kandidiyazı (Bir tür mantar hastalığı)
 • Pankreas iltihabı
 • Tat alma bozuklukları
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Nokta şeklindeki deri altı kanamaları
 • Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum
 • Saç kaybı
 • Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
 • Erkekte meme büyümesi
 • Ateş
 • Aşırı terleme
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • İştahsızlık
 • Cinsel güçsüzlük
 • Yüzünüzde, özellikle ağzınızın   etrafında   (dil   ve/veya   boğaz   ve/veya   yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem)

Çok seyrek (Tedavi edilen 10000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
 • Pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma)
 • Kolit (kalın bağırsak iltihabı)
 • Ağız içinde iltihap
 • Steven-Johnson sendromu  (ciltte   ve   göz   çevresinde   kan   oturması,   şişlik   ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal  nekroliz  (deride  içi  sıvı  dolu  kabarcıklarla  seyreden  ciddi  bir hastalık)
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin seviyelerinde artış
 • Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

•  Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi)

•  Subakut  kütanöz  lupus  eritematozus  (Bağışıklık  sistemi  kaynaklı  deri  ve  bazı organlardaki hastalıktır.)

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LANSOR’un saklanması

LANSOR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

LANSOR’u 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalaj açıldıktan sonra 25°C’de oda sıcaklığında saklanması koşulu ile kapsüller en geç 12 ay içinde tüketilmelidir. 12 ay geçtikten sonra şişede kalan kapsüller tekrar kullanılmamalıdır. Her kullanımdan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LANSOR’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz  LANSOR’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34460 İstinye – İstanbul

Üretim yeri:      Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34580 Silivri – İstanbul

Bu kullanma talimatı……………..tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı