Bizimle İletişime Geçin
lavenil öksürük şurubu

İlaç Prospektüs

Lavenil 30 mg/5 mL Şurup Nedir Kullanma Talimatı

Lavenil 30 mg/5 mL Şurup Nedir Kullanma Talimatı

Lavenil 30 mg/5 mL Şurup prospektüsü, Lavenil kullanma talimatı, Lavenil Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

LAVENİL 30 mg/5 mL şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 5 mL’de 30 mg levodropropizin içerir.

Yardımcı  maddeler:  Sukroz,  gliserin,  metil  paraben  (E218),  propil  paraben  (E216),  kahve aroması, kakao aroması, sitrik asit, saf su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. LAVENİL nedir ve ne için kullanılır?
  2. LAVENİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LAVENİL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LAVENİL’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. LAVENİL nedir ve niçin kullanılır?

LAVENİL, 150 mL’lik şişede, 5 mL’lik işaretli ölçek ile beraber sunulan şuruptur. LAVENİL etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

2. LAVENİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAVENİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Levodropropizine veya LAVENİL’in bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

•  Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,

•  Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,

•  Balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız

LAVENİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan LAVENİL’i kullanmayınız.

•  Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan LAVENİL’i kullanmayınız.

Öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAVENİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAVENİL’in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAVENİL plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. LAVENİL anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya  herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

LAVENİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler LAVENİL’in her 5 mL’si 2.5 g sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

LAVENİL’in içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben muhtemelen gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

LAVENİL gliserin içerir, ancak miktarı nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her  ne  kadar  klinik  çalışmalar  süresince  benzodiazepinler  (sakinleştirici  uyku  ilaçları)  ile LAVENİL arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LAVENİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

LAVENİL erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6’şar saat ara ile 10 mL (60 mg) şurup (2 ölçek)

şeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

LAVENİL’in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

LAVENİL sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına

3-6 mg şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mL (ölçekteki 3 mL çizgisine kadar) 20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 mL (tam dolu 1 ölçek)

30 kg’ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 mL (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

LAVENİL dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LAVENİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAVENİL kullandıysanız

LAVENİL’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

LAVENİL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LAVENİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LAVENİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden     biri    olursa,    LAVENİL’i    kullanmayı     durdurunuz    ve                                DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAVENİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Bulantı-kusma

•    Hazımsızlık

•    Midede yanma hissi

•    İshal

•    Dil iltihabı, ağız yaraları

•    Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk

•    Titreme

•    Baş ağrısı

•    Baş dönmesi

•    Çarpıntı

•    Kalp atımının hızlanması

•    Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı).

Bu LAVENİL’in hafif yan etkisidir.

Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LAVENİL’in saklanması

LAVENİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAVENİL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAVENİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad.No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: (212) 365 15 00 Faks: (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 12.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı