Bizimle İletişime Geçin
leodex jel

İlaç Prospektüs

LEODEX % 1.25 Jel Nedir Kullanma Talimat

LEODEX % 1.25 Jel Nedir Kullanma Talimat

Leodex % 1.25 Jel prospektüsü, Leodex jel kullanma talimatı, Leodex jel Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır.

•  Etkin  madde:  1  g  jel,  12.50  mg  deksketoprofene  eşdeğer  18.45  mg  deksketoprofen trometamol

•  Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer), etanol, lavanta CA 22, mentol kristali, sodyum hidroksit, saf su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. LEODEX nedir ve ne için kullanılır?
  2. LEODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LEODEX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LEODEX’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. LEODEX nedir ve ne için kullanılır?

LEODEX, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

LEODEX eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve iltihaplı durumların tedavisinde kullanılır.

LEODEX eklem, tendon, ligament ve kaslardaki hasarlı bölgelerde ağrı ve iltihaba neden olan maddelerin   oluşumunu   önleyerek   ya   da   azaltarak   etki   gösterir.   Jel,   bölgesel   olarak uygulandığında uygulanan bölgede ağrı ve şişliği azaltır.

LEODEX jel, etkin madde olarak deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 60 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulur.

2. LEODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEODEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•  Deksketoprofen  trometamole  veya  LEODEX’in  içindeki  yardımcı  maddelerden  herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

•  Asetilsalisilik  aside  (aspirin)  veya  diğer  steroid  olmayan  antiinflamatuvar  ilaçlara  karşı alerjiniz varsa,

•  Astımınız  varsa  veya  geçmişte  asetilsalisilik  asit  (aspirin)  veya  diğer  steroid  olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,

•  Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız kullanmayınız.

•  Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır.

•  Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

•   LEODEX tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

LEODEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.

•  Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.

•  Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

•  LEODEX’in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEODEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin   üçüncü   üç   aylık   dönemi   boyunca   LEODEX   kullanılması   önerilmez. Hamileliğinizin  birinci  veya  ikinci  üç  aylık  döneminde  LEODEX’i  dikkatli  kullanınız. Eğer   hamileyseniz   ya   da   hamile   kalmayı   planlıyorsanız   LEODEX   kullanmadan   önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız LEODEX kullanmadan önce doktorunuza danışınız. LEODEX’in emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

LEODEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEODEX yardımcı madde olarak sodyum içermektedir, ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

Steroid  yapısında  olmayan  iltihap  giderici  diğer  ilaçlar  (NSAİİ)  ile  birlikte  kullanımı  yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LEODEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Ağrılı bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir.

Tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu: LEODEX haricen uygulanır.

Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır. LEODEX kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır. Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından, bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer LEODEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LEODEX kullandıysanız

LEODEX jeli günde 7.5 g’dan (yaklaşık 14 cm civarında jel) daha fazla kullanmayınız. Yanlışlıkla ağız  yoluyla alınması halinde derhal doktorunuza bildiriniz ya da size en  yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

LEODEX’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

LEODEX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEODEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LEODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az 1’inde; 1000 hastanın en fazla 1’inde

görülmüştür)

Dermatit (Ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)

Çok seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az 1’inde görülmüştür)

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LEODEX’in saklanması

LEODEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Jeli yanıcı alevden uzak tutunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEODEX’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEODEX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 11.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı