Bizimle İletişime Geçin
Lipitor 80

İlaç Prospektüs

Lipitor 80 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Lipitor 80 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Lipitor 80 mg prospektüsü, Lipitor kullanma talimatı, Lipitor kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

LİPİTOR 80 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

•    Etkin madde: Her tablet, 80 mg atorvastatine eşdeğer 86,8 mg atorvastatin kalsiyum içerir.

•    Yardımcı maddeler: Kalsiyum karbonat (E170), mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat,  kroskarmeloz  sodyum,  polisorbat   80   (E433),  hidroksipropil selüloz  (E463), saf  su, magnezyum  stearat                      (E572),   film  kaplama (Hidroksipropil metilselüloz (E464), Polietilen glikol 8000; Titanyum dioksit (E171)  ve  talk  içeren  film  kaplaması)  ,  simetikon  emülsiyonu(simetikon, stearat  emülsifiye  edicileri,  kıvam  artırıcı,  benzoik  asit  (E210),  sorbik  asit (E200)  ve  su  içeren  emülsiyon).  Ürün,  sığır  kaynaklı  laktoz  monohidrat hammaddesi içermektedir.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu  kullanma  talimatını  saklayınız.  Daha  sonra  tekrar  okumaya  ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için  reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu   ilacın   kullanımı   sırasında,   doktora   veya   hastaneye   gittiğinizde

doktorunuza  bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. LİPİTOR nedir ve ne için kullanılır?
  2. LİPİTOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LİPİTOR nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LİPİTOR’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LİPİTOR nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet, 80 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

LİPİTOR beyaz, yuvarlak, bir tarafında “80” diğer tarafında “ATV” baskılı film kaplı tablettir.

LİPİTOR statinler olarak da bilinen lipid  (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol  ve  trigliserid  olarak  bilinen  yağ  kökenli  maddelerin  düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının  en  yaygın  sebeplerinden  biridir.  Yüksek  kolesterol  seviyelerinin  kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

LİPİTOR, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol  seviyeleriniz  normal  olmasına  rağmen;  eğer  kalp  hastalığı  için  artmış riskiniz varsa, LİPİTOR bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

2. LİPİTOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LİPİTOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•    Çocuk  doğurma potansiyeliniz  varsa ve uygun  bir  doğum  kontrol  yöntemi kullanmıyorsanız,

•    Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

•    Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız yaklaşık 1 ay önceden Lipitor kullanımını kesmenizi doktorunuz önerecektir.

•    Daha   önce   LİPİTOR’a   ya   da   yardımcı   maddelerine   karşı   reaksiyon geçirdiyseniz,

•    Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

•    Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa.

•    Aşırı miktarda alkol aldıysanız

LİPİTOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,

•    Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,

•    Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),

•    Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız.

•    Bazı şekerlere karşı intolerans var ise

•    Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise

•    Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa

•    70 yaşından daha yaşlı iseniz

•    Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

•    Ağızdan  veya  enjeksiyon  yoluyla  Fusidik  asit  isimli  bir  ilaç  (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik asit ve LİPİTOR’un beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz LİPİTOR tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır.

Ayrıca,   eğer  devamlı   kas  zayıflığınız  mevcutsa  doktorunuz   ya  da  eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LİPİTOR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

LİPİTOR kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz.  Çünkü  yüksek  miktarda  greyfurt  suyu  içmek  LİPİTOR’un  etkilerini değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız LİPİTOR kullanmayınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  farkederseniz  hemen  doktorunuza  veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız LİPİTOR kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

LİPİTOR  kullanımının  araç  ve  makine  kullanma  yeteneği  üzerinde  herhangi  bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba   kullanmayınız.   Alet   ve   makine   kullanma yeteneğinizin   etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

LİPİTOR’un  içeriğinde  bulunan  bazı  yardımcı  maddeler  hakkında  önemli bilgiler

LİPİTOR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

LİPİTOR  sodyum  içerir.  Eğer  kontrollü  sodyum  diyetindeyseniz  bunu  gözönünde bulundurunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı  ilaçlar  LİPİTOR’un  etkililiğini  değiştirebilir  ya  da  bazı  ilaçların  etkililiği LİPİTOR tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan  kas  zayıflığı  durumu  da  dahil  olmak  üzere  yan  etkilerin  riskini  ya  da ciddiyetini  arttırabilir.  Doktorunuz  LİPİTOR  dozunuza  karar  verirken  bunu  göz önünde bulunduracaktır.

LİPİTOR ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

•    Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar

•    Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı   etkili   ilaçlar;   örneğin   eritromisin,   klaritromisin,   ketokonazol, itrakonazol, rifampin, fusidik asit

•    Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, fenofibrat, kolestipol

•    Yüksek  tansiyon  ya  da  anjina  (Kalbi  besleyen  damarların  daralması  / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin verapamil, diltiazem

•    Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, amiodaron

•    AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, nelfinavir gibi (proteaz inhibitörleri) ilaçlar

•    Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir (proteaz inhibitörü)

•    LİPİTOR ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar; ezetimib (kolesterol

düşürücü),  varfarin  (kan  pıhtılaşmasını  azaltır),  doğum  kontrol  hapları, stiripentol (sara nöbeti engelleyici), simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır),  fenazon  (ağrı  kesici),  antiasitler  (alüminyum  ve  magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları) ve sarı kantaron (St.John’s Wort)

•    Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız

LİPİTOR kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden LİPİTOR kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. LİPİTOR ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için Bkz. Bölüm 4.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LİPİTOR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

•    LİPİTOR’un yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.

•    Bu  doz  ihtiyacınız  olan  miktarı  aldığınız  belirlenene  kadar  doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. LİPİTOR’un en yüksek dozu günde bir kez 80 mg’dır.

•    LİPİTOR tedavisine başlamadan önce stardart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet LİPİTOR tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

•    LİPİTOR’u doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

•    LİPİTOR tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.

•    Dozlar  günün  herhangi  bir  saatinde,  yemekle  birlikte  veya  ayrı  olarak alınabilir.

•    Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10  yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 80 mg’dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında LİPİTOR’un güvenliliği, etkililiği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

LİPİTOR aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı   hikayesi   olan   hastalarda   dikkatli   kullanılmalıdır.   LİPİTOR   ile tedaviye  başlamadan  önce  ve  başladıktan  sonra  periyodik  olarak  karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer LİPİTOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LİPİTOR kullandıysanız:

LİPİTOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LİPİTOR’u kullanmayı unutursanız:

Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. LİPİTOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LİPİTOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LİPİTOR’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Anjiyonörotik   ödem   (yüzde,   dilde   ve   soluk   borusunda   nefes   almayı zorlaştırabilecek  şişlik).  Bu  çok  ciddi  yan  etki  çok  seyrek  görülür. 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.

•    Ciltte,  ağızda,  gözlerde,  cinsel  organ  çevresinde;  cilt  soyulması,  şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.

•    Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü

•    Nadiren,  hastalarda  kas  zayıflığı  ya  da  iltihabı  görülmüştür  ve  çok  seyrek olarak   ciddi,   yaşamı   tehdit   eden   potansiyel   bir   duruma   dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı  olması  durumunda   LİPİTOR’u  kullanmayı  durdurunuz  ve  derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz LİPİTOR    kullanmayı  kesmenizi  önerdikten sonra  kas problemleriniz  devam  ediyorsa  derhal  doktorunuza  bildiriniz.  Bu  durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

Çok seyrek durumlar LİPİTOR kullanan 10.000 hastada 1’den azını etkiler (Bu da LİPİTOR  kullanan  10.000  hastadan  9.999’unda  bu  yan  etkilerin  görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir.).

•    Beklenmedik  veya  olağandışı  kanama  yaşarsanız  ya  da  çürük  oluşursa  bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz Lipitor almaya başlamadan önce   veya   Lipitor   alırken   karaciğer   problemi   semptomlarınız   varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

o Yorgunluk ya da zayıflık hissi o İştah kaybı

o Üst karın ağrısı

o Koyu amber renkli idrar

o Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

•    Stevens-Johnson  sendromu  (deri,  ağız,  göz  ve  cinsel  organlarda  ciddi  su toplama),  eritema  mültiforme  (lekeli  kırmızı  döküntü),  görme  bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon yaralanmaları, karaciğer yetmezliği,  tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer  bunlardan  biri  sizde  mevcut  ise,  acil  tıbbi  müdahaleye  veya  hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın   :10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın   :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın  olmayan  :100  hastanın  birinden  az,  fakat  1.000  hastanın  birinden  fazla görülebilir.

Seyrek   :1.000  hastanın  birinden  az  fakat  10.000  hastanın  birinden  fazla görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer olası yan etkiler:

Yaygın

•    Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması

•    Alerjik reaksiyonlar

•    Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi

dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış

•    Baş ağrısı

•    Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal

•    Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı

•    Karaciğer  fonksiyonunuzun  anormal  olabileceğine  işaret   eden  kan   testi sonuçları

Yaygın olmayan

•    İştah kaybı, kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)

•    Kabus görme, uykusuzluk

•    Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı

•    Bulanık görme

•    Kulaklarda ve/veya kafada çınlama

•    Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)

•    Hepatit (karaciğer iltihabı)

•    Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi

•    Boyun ağrısı, kas yorgunluğu

•    Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık

•    İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

Seyrek

•    Göz bozukluğu

•    Beklenmeyen kanama veya morarma

•    Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)

•    Tendon zedelenmesi

Çok seyrek

•    Bir alerjik reaksiyon – semptomlar; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps

•    İşitme kaybı

•    Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

Bilinmiyor

•    Devamlı  kas zayıflığı

Statinlerle (LİPİTOR ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

•    Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon)

•    Cinsel zorluklar

•    Depresyon

•    Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,

•    Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa;   şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır.  Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan  etkileri  www.titck.gov.tr  sitesinde  yer  alan  “İlaç  Yan  Etki  Bildirimi”  ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans   Merkezi’ne   (TÜFAM)   bildiriniz.   Meydana   gelen   yan   etkileri bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği  hakkında  daha  fazla  bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LİPİTOR’un saklanması

LİPİTOR’u   çocukların   göremeyeceği,   erişemeyeceği   yerlerde   ve   ambalajında saklayınız.

25 ºC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın     üzerinde     belirtilen     son    kullanma    tarihinden     sonra     LİPİTOR’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer    üründe    ve/veya     ambalajında     bozukluklar     fark    ederseniz     LİPİTOR’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy- İSTANBUL

Üretim Yeri: Pfizer  İlaçları  Ltd.Şti.  Muallim Naci  Cad. No: 55 34347 Ortaköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 27.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı