Bizimle İletişime Geçin
losiram

İlaç Prospektüs

Losiram 10 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Losiram 10 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Losiram 10 mg tablet prospektüsü, Losiram kullanma talimatı, Losiram Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

LOSİRAM 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

•  Etkin madde:

Essitalopram okzalat 12.78 mg

(10 mg essitaloprama eşdeğer)

•  Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin  selüloz,  kroskarmeloz  sodyum,  kolloidal  anhidrus  silika,  magnezyum  stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, polietilen glikol, polisorbat 80

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. LOSİRAM nedir ve ne için kullanılır?
  2. LOSİRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LOSİRAM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LOSİRAMın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LOSİRAM nedir ve niçin kullanılır?

•  LOSİRAM 10  mg film tabletlerin her biri 10  mg essitalopram içeren  beyaz, bikonveks, oblong, bir yüzü çentikli film kaplı tabletlerdir.

•  LOSİRAM 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

•  LOSİRAM essitalopram içerir. Bu ilaç, depresyon (majör depresif durumlar) ve agorafobili (açık alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif (saplantı-zorlantı) bozukluk gibi anksiyete bozukluklarında kullanılır.

•  Essitalopram,  selektif  serotonin  geri  alım  inhibitörleri  (SSRIs)  olarak  adlandırılan  bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

İyi hissetmeye başlamanız birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzda iyileşme görmeniz biraz zaman alsa bile, LOSİRAM kullanmaya devam ediniz.

Eğer  kendinizi  daha  iyi  hissetmezseniz  ya  da  daha  kötü  hissedersiniz,  bunu  bir  doktorla konuşmalısınız.

2. LOSİRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOSİRAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Essitaloprama  veya  LOSİRAM  içerisindeki  diğer  maddelere  karşı  alerjiniz  varsa  (bkz. Yardımcı maddeler).

•  MAO  (monoamin  oksidaz)  inhibitörleri  grubuna  dahil  olan  selejilin  (Parkinson  hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız.

•  Pimozid (antipsikotik) kullanıyorsanız.

•  Doğuştan gelen veya sonradan yaşadığınız anormal kalp ritmi (EKG’de görüntülenen; kalbin nasıl çalıştığını değerlendiren bir inceleme) hikayeniz varsa,

•  Kalp ritmi problemleriniz için ilaç kullanıyorsanız veya kalp ritminizi etkileyebilecek ilaçlar

(Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (ör: fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik  antidepresanlar,  bazı  antimikrobiyal  bileşikler  (ör:  sparfloksasin,  moksifloksasin, eritromisin IV, pentamidin, özellikle halofantrin olmak üzere anti-sıtma ilaçları), bazı anti alerji ilaçları (astemizol, mizolastin) kullanıyorsanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”)).

LOSİRAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

LOSİRAM  almadan  önce  doktorunuzla  veya  eczacınızla  konuşunuz.  Lütfen  doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.

Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:

•  Eğer epilepsiniz (sara) varsa. Eğer ilk kez nöbeti ortaya çıkarsa veya epilepsi nöbetleri daha sık olursa LOSİRAM kullanımına son verilmelidir (bkz. “Olası yan etkiler nelerdir?”).

•  Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

•  Eğer diyabetiniz varsa, LOSİRAM tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir. İnsülin ve/veya ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

•  Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.

•  Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.

•  Eğer elektrokonvulzif tedavi (elektroşok tedavisi) alıyorsanız.

•  Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.

•  Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kalbinizle ilgili probleminiz varsa veya geçmişte yaşadıysanız.

•  Dinlenirken kalp atış hızınız düşükse ve/veya uzun süren şiddetli ishal ve kusma (hastalık hali) sonrasında veya diüretik (idrar söktürücü ilaç) kullanımı sonucu tuz kaybınız varsa.

•  Ayaktayken hızlı veya düzensiz kalp atışınız, bayılma, düşme veya baş dönmesi gibi kalp hızı fonksiyonunda anormalliklere işaret eden durumlar yaşıyorsanız.

•  Eğer göz bebeğinizdeki genişleme (midriyazis) ile ilgili bir problem varsa.

Torsade de Pointes (bir tür kalp ritim bozukluğu) geliştirme riski yüksek olan hastalarda, örneğin konjestif kalp yetmezliği olanlar, yeni geçirilmiş kalp krizi olanlar, kalp atım hızı yavaş olanlar ya  da  eş  zamanlı  hastalık  veya  ilaç  kullanımı  nedeniyle  hipokalemi  (kandaki  potasyum seviyesinin  düşük  olması)  ya  da  hipomagnezemiye  (kandaki  magnezyum  seviyesinin  düşük olması) yatkınlığı olanlarda dikkatli olunması önerilmektedir.

Lütfen dikkat ediniz

Manik-depresif  hastalığı  olan  bazı  hastalar,  manik  faza  girebilir.  Bu  durum,  garip  ve  hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşırı fiziksel aktiviteyle karakterizedir. Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, sürekli hareket etme isteği veya yerinde duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya  kendinizi  öldürme  düşünceleriniz  olabilir.  Bu  belirtiler  antidepresan  ilk  kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

•  Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.

•  Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, bir antidepresan ile

tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin arttığını göstermiştir.

Eğer,  herhangi  bir  zamanda  kendinize  zarar  verme  veya  kendinizi  öldürme  düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar  düşünce  ya  da  davranışlarını  arttırma  olasılığı  bulunmaktadır.  Bu  nedenle  özellikle tedavinin   başlangıcı   ve   ilk   aylarında,   ilaç   dozunun   artırılma/azaltılma   ya   da   kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle sizin gerek aileniz gerekse sizi tedavi edenler tarafından yakinen izlenmeniz gereklidir.

Çocuklar ve ergenlerde kullanımı

LOSİRAM, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,

18  yaşın  altındaki  hastalarda,  bu  türden  ilaçları  kullandıklarında,  intihara  teşebbüs,  intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin ortaya çıkma riskinin daha yüksek olduğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşından küçük  bir  hastaya,  en  uygun  seçenek  olduğunu  düşünerek,  LOSİRAM  başlayabilir.  Eğer doktorunuz,  18  yaşın  altında  bir  hastaya  LOSİRAM  vermişse  ve  siz  bu  konuda  konuşmak istiyorsanız,  lütfen  doktorunuza  başvurunuz.  18  yaşın  altındaki  bir  hastaysanız  LOSİRAM kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz. Ayrıca, LOSİRAM’ın bu yaş grubundakilerin büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz belli değildir.

Bu uyarılar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LOSİRAM’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

LOSİRAM’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz (bkz. “LOSİRAM nasıl kullanılır?”).

LOSİRAM’ın alkolle etkileşmesi beklenmez. Ancak birçok ilaçta olduğu gibi, LOSİRAM’ın alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz   veya   hamilelik   planlarınız   varsa   doktorunuza   bildiriniz.   Hamileyseniz, doktorunuzla risklerini ve yararlarını tartışmadan LOSİRAM kullanmayınız.

Eğer hamileliğin son 3 ayında LOSİRAM kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde şu etkilerin oluşabileceğini  bilmelisiniz:  nefes  almada  zorluk,  mavimsi  bir  cilt,  nöbetler,  vücut  ısısı değişiklikleri, beslenmede zorluklar, kusma, düşük kan şekeri, katı veya gevşek kaslar, aşırı refleksler,  titreme,  huzursuzluk,  sinirlilik,  uyuşukluk,  sürekli  ağlama,  uyku  hali  ve  uyku bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Doktorunuza LOSİRAM kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. Hamileliğiniz sırasında, özellikle de hamileliğinizin son 3 ayında kullanacağınız LOSİRAM gibi ilaçlar, yeni doğan bebeğinizde yeni doğanın  inatçı  pulmoner hipertansiyonu  adı  verilen  ciddi  bir durumun  ortaya  çıkma  riskini arttırabilir. Bu durum bebeğinizin daha sık nefes almasına ve mavimsi görünmesine neden olur. Bu belirtiler genellikle bebeğin doğumundan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde bu durum ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Hamilelik sırasında LOSİRAM kullanıyorsanız, ilaç asla ani bir şekilde kesilmemelidir.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LOSİRAM’ın anne sütüne geçmesi beklenir. Emziriyorsanız LOSİRAM kullanmayınız, ancak doktorunuzla söz konusu riskler ve yararlar konusunda tartışıp doktorunuzun uygun bulması halinde kullanabilirsiniz.

Fertilite:

Essitalopram gibi bir ilaç olan sitalopramın hayvan çalışmalarında spermin kalitesini düşürdüğü görülmüştür. Teorik olarak bu fertiliteyi etkileyebilir fakat insandaki fertiliteye etkisi henüz gözlemlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

LOSİRAM’ın sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araç veya makine kullanmanız tavsiye edilmez.

LOSİRAM’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmış olduğunuz bir ilaç varsa ya da kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

•  “Selektif  olmayan  monoamin  oksidaz  inhibitörleri  (MAOI)”  adı  verilen  bir  grup  ilaç (fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içerenler). Eğer bu ilaçlardan birini  kullandıysanız,  LOSİRAM  almaya  başlamadan  önce,  14  gün  beklemeniz  gerekir. LOSİRAM’ı kestikten sonra, bu ilaçları almadan önce 7 gün beklemeniz gerekir.

•  Moklobemid  içeren  (depresyon  tedavisinde  kullanılır)  “geri  dönüşümlü,  selektif  MAO-A inhibitörleri”. Yan etki riskini arttırırlar.

•  Selejilin içeren (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) “Geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri”. Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

•  Bir antibiyotik olan linezolid.

•  Lityum  (manik-depresif  bozukluk  tedavisinde  kullanılır)  ve  triptofan  (bir  aminoasittir  ve beslenme desteği olarak kullanılır).

•  İmipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).

•  Sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrıda kullanılır). Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

•  Simetidin,    lansoprazol     ve    omeprazol     (mide     ülserinde     kullanılırlar), fluvoksamin (antidepresan) ve tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır). Bu ilaçlar essitalopramın kandaki seviyesini arttırabilirler.

•  St. John’s Wort; (Sarı kantaron Hypericum perforatum) – depresyonda kullanılan bitkisel bir ürün.

•  Asetilsalisilik asit ve steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici olarak kullanılan veya kanı sulandırıcı, diğer bir adla antiagregan olarak kullanılan ilaçlar). Bu ilaçlar kanama eğilimini arttırabilir.

•  Varfarin,  dipiridamol  ve  fenprokumon  (antikoagülan  olarak  adlandırılan,  kanı  sulandırıcı ilaçlar). Doktorunuz kullandığınız antikoagülan dozunun halen uygun düzeyde olduğunu teyit etmek amacıyla, LOSİRAM’a başlarken veya ilacı keserken pıhtılaşma zamanını kontrol etmek isteyebilir.

•  Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle meflokuin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropiyon (depresyon tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı için kullanılır).

•  Nöbet  eşiğini  düşürme  riskleri  nedeniyle  nöroleptikler  (şizofreni  ve  psikoz  tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antidepresanlar.

•  Flekainid, propafenon ve metoprolol (kalp-damar hastalıklarında kullanılır), klomipramin ve nortriptilin (antidepresanlar) ve risperidon, tioridazin ve haloperidol (antipsikotikler) ile birlikte alındığında LOSİRAM’ın dozunda ayarlama gerekebilir.

•  Kalp ritmi problemleriniz için ilaç kullanıyorsanız veya Sınıf IA ve III antiaritmikler gibi kalp ritmi problemleri için veya kalp ritmini etkileyebilecek ilaçlar, antipsikotikler (ör: fenotiyazin türevleri,  pimozid,  haloperidol),  trisiklik  antidepresanlar,  bazı  antimikrobiyal  bileşikler  (ör: sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin IV, pentamidin, özellikle halofantrin olmak üzere anti- sıtma  ilaçları),  alerji  hastalıklarına  karşı  etkili  bazı  ilaçlar  (astemizol,  mizolastin)  gibi  kalp ritmini etkileyebilecek ilaçlar alıyorsanız LOSİRAM kullanmayınız.

•  Kandaki potasyum ve magnezyum değerlerini düşüren ilaçlar, hayatı tehdit eden kalp ritim bozukluğu riskini arttırırlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LOSİRAM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LOSİRAM’ı  her  zaman  doktorunuzun  belirttiği  şekilde  kullanınız.  Eğer  emin  değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

LOSİRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz doktorunuz tarafından günde en fazla 20 mg’a yükseltilebilir.

Panik bozukluk

LOSİRAM’ın başlangıç dozu, günde 10 mg’lık doza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde tek  doz  olarak  5  mg’dır.  Doz,  doktorunuz  tarafından  daha  sonra  günde  en  fazla  20  mg’a yükseltilebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu

LOSİRAM’ın  tavsiye  edilen  dozu  günde  tek  doz  10  mg’dır.  İlaca  verdiğiniz  cevaba  göre, doktorunuz, dozu günde 5 mg’a düşürebilir veya günde en fazla 20 mg’a yükseltebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu

LOSİRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk

LOSİRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 20 mg’a yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

LOSİRAM’ı, aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz. Çiğnemeyiniz, tadı acıdır.

Tablet, şekilde görüldüğü gibi, iki ucundan işaret parmaklarıyla bastırılarak ikiye bölünebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklar ve ergenlik çağındakiler: LOSİRAM çocuklar ve ergenlik çağındakilerde (18 yaş altı) kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 2 “LOSİRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”e bakınız.

Yaşlı hastalar (65 yaş üstü): LOSİRAM’ın tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 10 mg’a yükseltilebilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Hafif ve orta dereceli karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda tedavinin ilk 2 haftası için tavsiye edilen başlangıç dozu günde 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 10 mg’a yükseltilebilir.

Böbrek ve karaciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Tedavinin süresi:

Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi hissetmeniz biraz zaman alsa da LOSİRAM’ı kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

LOSİRAM’ı   doktorunuzun   tavsiye   ettiği   süre  boyunca  kullanınız.   Eğer   tedaviyi   erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.

Eğer  LOSİRAM’ın  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOSİRAM kullandıysanız

LOSİRAM’dan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor olsanız bile bunu yapınız.

Aşırı dozun bazı belirtileri şunlardır: Sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı,  kusma,  kalbinizin  normalden  yavaş  veya  hızlı  çarpması,  kan  basıncında  düşme  ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.

Doktor veya hastaneye giderken LOSİRAM kutusunu yanınızda götürünüz.

LOSİRAM’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer aynı gün gece veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

LOSİRAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz bırakmanızı önermeden LOSİRAM’ı kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız, genelde önerilen, LOSİRAM dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.

LOSİRAM kullanmayı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler LOSİRAM tedavisi aniden sonlandırıldığında sık görülür. LOSİRAM uzun süre kullanıldığında veya yüksek dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok hastada, belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2- 3 ay veya daha uzun). Eğer, LOSİRAM’ı   bıraktığınızda,   kesilme   belirtileri   şiddetliyse,   lütfen   doktorunuza   bildiriniz. Doktorunuz sizden ilacınızı tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha uzun bir zaman içerisinde dozu azaltarak bırakmanızı isteyebilir.

Kesilme belirtileri  şunlardır:  Baş  dönmesi  (sersemlik veya dengesizlik), karıncalanma  hissi, yanma hissi ve baş bölgesini de kapsayan elektrik şoku duygusu (daha az yaygın olarak), uyku bozuklukları  (canlı  rüyalar,  kabuslar,  uyuyamamak),  endişe  duygusu,  baş  ağrıları,  bulantı, terleme  (gece  terlemeleri  dahil),  huzursuz  veya  ajite  hissetme,  titreme,  kafa  karışıklığı, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozuklukları, çarpıntı veya aşırı kalp atımı hissi.

Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LOSİRAM’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan  etkiler  genelde  birkaç  haftalık  tedavi  sonrasında  yok  olurlar.  Lütfen  çoğu  etkinin hastalığınıza  bağlı  olabileceğini  ve  iyileşmeye  başladığınızda  geçebileceğini  de  göz  önünde bulundurunuz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10’da 1 kullanıcıdan daha fazlasını etkileyen.

Yaygın: 100’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen.

Yaygın olmayan: 1000’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen. Seyrek: 10000’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen. Bilinmiyor: eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.

Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

Yaygın olmayan:

•  Mide-barsak kanamaları dahil anormal kanamalar

Seyrek:

•  Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken zorluk hissederseniz (alerjik reaksiyon) doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.

•  Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden  herhangi  birini  fark  ederseniz,  DERHAL  doktorunuza  bildiriniz veya hastaneye gidiniz:

•  İdrar yaparken zorluk

•  Nöbetler (ayrıca bkz “LOSİRAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”)

•  Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit belirtisidir.

•  Hızlı, düzensiz kalp atımı, bayılma: Bunlar hayatı tehdit eden ve Torsades de Pointes olarak bilinen bir durumun belirtileri olabilir.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

Çok yaygın:

•   Bulantı

•  Baş ağrısı

Yaygın:

•  Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)

•  İştahta azalma veya artma

•  Endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride karıncalanma

•  İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu

•  Terleme artışı

•  Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)

•  Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazm bozuklukları)

•  Yorgunluk, ateş

•  Kilo artışı

Yaygın olmayan:

•  Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kaşıntı (prürit)

•  Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfüzyon durumu

•  Uyku bozukluğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)

•  Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tinnitus)

•  Saç dökülmesi

•  Aşırı adet kanaması

•  Adet dönemi düzensizliği

•  Kilo kaybı

•  Kalp atımında hızlanma

•  Kol ve bacaklarda şişlik

•  Burun kanaması

•  Mide-barsak kanamaları dahil anormal kanamalar

Seyrek:

•  Saldırganlık, depersonalizasyon (kişinin vücudunun tümü ya da bir kısmına yabancılaşması

şeklinde daha farklı bir algılayış içine girilmesi), halüsinasyon (hayal görme)

•  Kalp atışında yavaşlama

Bazı hastalar tarafından bildirilenler (eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor):

•  Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri (ayrıca bkz. “LOSİRAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”)

•  Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon (zihin karışıklığı))

•  Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)

•  Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)

•  Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)

•  Ağrılı ereksiyon (priapizm)

•  Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük trombosit seviyesi (trombositopeni)

•  Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem)

•  İdrar miktarında artma (uygun olmayan ADH salınımı)

•  Erkeklerde ve emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi

•  Mani (taşkınlık nöbeti)

•  Bu grup ilaçları kullanan hastalarda kemik kırıkları riskinde artma gözlenmiştir.

•  Kalp    ritminde     değişiklik     (“QT    aralığında     uzama”    olarak     adlandırılan,   EKG’de (elektrokardiyogram) görülen kalbin elektriksel aktivitesi)

Ek olarak, essitaloprama (LOSİRAM’ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarla saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:

•  Motor huzursuzluk (akatizi (yerinde duramama hali))

•  İştah kaybı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LOSİRAM’ın saklanması

LOSİRAM’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOSİRAM’ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi bildirilen ayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LOSİRAM’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı