Bizimle İletişime Geçin
magnorm

İlaç Prospektüs

MAGNORM 365 mg Efervesan Tablet Nedir Kullanma Talimatı

MAGNORM 365 mg Efervesan Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Magnorm 365 mg Efervesan Tablet prospektüsü, Magnorm kullanma talimatı, Magnorm Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MAGNORM 365 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin madde:

Her bir efervesan tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 613,20 mg magnezyum oksit içerir.

 • Yardımcı maddeler:  Sitrik  asit  anhidrus,  sitrik  asit  anhidrus,  sodyum  hidrojen karbonat, povidon K30, sodyum sakarin, sorbitol (E420), politilen glikol, aerosil 200, gün batımı sarısı (E110), portakal aroması, kayısı aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. MAGNORM nedir ve ne için kullanılır?
 2. MAGNORM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. MAGNORM nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. MAGNORM’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. MAGNORM nedir ve ne için kullanılır?

MAGNORM efervesan tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.

Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

MAGNORM içerisinde 30 efervesan tablet, silikajelli kapakla kapatılmış, polipropilen tüpte ambalajlanmıştır.

MAGNORM,

 • Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
 • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
 • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
 • Kadın   hastalıkları,   doğum   ve   gebelik   ile   ilgili:   Zamanından   önce   (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla  seyreden  hastalık]/pre-eklampsi  [gebelikte  kan  basıncı  artışı,  idrarda protein  bulunması  ve  vücudun  su  tutmasıyla  seyreden  hastalık]),  betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
 • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
 • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
 • Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı) durumlarının tedavisinde kullanılır.

2. MAGNORMu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAGNORM’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer  MAGNORM’un  içeriğindeki  yardımcı  maddelerden  herhangi  birine  karşı alerjiniz varsa,
 • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa,

MAGNORM’u, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
 • Heyecan bozukluğuna  bağlı  olarak  gelişen  duygu  değişikliği  ve  depresyon  hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
 • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise,
 • Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

MAGNORM’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAGNORM, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MAGNORM’u hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MAGNORM’u, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

MAGNORM’un araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGNORM’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Sodyum uyarısı

Bir  efervesan  tablet  100,81  mg  (4,39  mmol)  sodyum  iyonu  içerir.  Bu  durum,  kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Gün batımı sarısı (E110) uyarısı

Boyar madde olarak kullanılan gün batımı sarısı (E110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Sorbitol uyarısı

Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere  karşı  dayanıksızlığınız  olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Diğer  ilaçlar  MAGNORM  ile  tedaviyi  etkileyebilir.  Aşağıdaki  ilaçlardan  herhangi  birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
 • Aminokinolonlar,       nitrofurantoin,      penisilamin,      tetrasiklinler,      florokinolonlar (antibiyotik),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
 • Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
 • Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
 • Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
 • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
 • Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
 • Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. MAGNORM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir. Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu: MAGNORM, ağızdan kullanım içindir.

1 efervesan tableti, bir su bardağı (150 ml) suda eriterek bekletmeden içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz ½-1 tablettir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MAGNORM kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer  MAGNORM’un  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNORM kullandıysanız:

MAGNORM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAGNORM’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAGNORM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler MAGNORM’u doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAGNORM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  MAGNORM’u  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
 • Solunum depresyonu
 • Koma

Bunların  hepsi  çok  ciddi  yan  etkilerdir.  Eğer  bunlardan  biri  sizde  mevcut  ise,  sizin MAGNORM’a   karşı   alerjiniz   var   demektir.   Acil   tıbbi   müdahaleye   veya   hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Düşük tansiyon
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri,
 • Depresyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Kramp
 • Yorgunluk hissi
 • Zayıflık
 • Zihin karışıklığı

Bunlar MAGNORM’un hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MAGNORM’un Saklanması

MAGNORM’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAGNORM’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGNORM’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/2 Güngören / İSTANBUL

Telefon : (0212) 481 20 95

Faks       : (0212) 482 20 95

e-mail     : info@vitalisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel : (0 264) 295 75 00

Faks     : (0 264) 291 51 98

Bu kullanma talimatı 08.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı