Bizimle İletişime Geçin
metsil süspansiyon

İlaç Prospektüs

Metsil 40 mg/5 mL Süspansiyon Nedir Kullanma Talimatı

Metsil 40 mg/5 mL Süspansiyon Nedir Kullanma Talimatı

Metsil 40 mg/5 ml Süspansiyon prospektüsü, Metsil kullanma talimatı, Metsil Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

METSİL® 40 mg/5 mL süspansiyon Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 5 mL süspansiyon 40 mg simetikon içerir.

Yardımcı maddeler:

Metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216), mikrokristalin selüloz, sitrik asit (susuz), vişne esansı, eritrosin boya, saf su, sorbitol (E420)

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. METSİL nedir ve ne için kullanılır?
  2. METSİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. METSİL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. METSİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. METSİL nedir ve ne için kullanılır?

METSİL’in süspansiyon formu 2.5-5 ve 10 mL işaretli ölçekle beraber 150 mL’lik koyu renkli  şişededir.  Görünümü  pembe  renkli  ve  akışkanlığı  az  katı-sıvı  karışımıdır  (viskoz süspansiyon). Her 5 mL’sinde 40 mg simetikon bulunur.

METSİL, bağırsağın işlevsel hastalıklarında kullanılan ilaçlar sınıfına dahil olan ve sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

METSİL,   hava   yutulması,   fonksiyonel   dispepsi   (yapısal   nedenlere   bağlı   olmayan hazımsızlık), ameliyat sonrasında oluşan gaz gerginliği, mide-bağırsakta ülser, irritabl kolon (rahatsızlık  hissi  ile  beraber  bağırsak  alışkanlıklarında  değişikliklere  yol  açan  bir  kalın bağırsak hastalığı), divertikülit (bağırsak duvarının zayıf noktalarında oluşan cepleşmelerin iltihabı nedeniyle karın ağrısıyla seyreden bir hastalık), postkolesistektomi sendromu (safra kesesi ameliyatından sonra şikayetlerin devam etmesi) ve kronik kolesistit (süregelen safra kesesi  iltihabı)  gibi  şikayetlere  bağlı  olarak  gaz  çıkarılamamasının  sorun  yaratabileceği durumlarda ve karın içi röntgen çekimleri (safra kesesi, bağırsak, böbrek gibi) öncesinde mide-bağırsak kanalındaki gaz birikimlerini gidermek için kullanılır.

2. METSİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METSİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

• Simetikona ya da METSİL’de bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa,

• Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa.

METSİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• METSİL tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

METSİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

METSİL’in yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METSİL’i hamilelik sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METSİL’i emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

METSİL’in  araç ve makine kullanımı  üzerine etkileri  üzerine bir çalışma  yapılmamıştır. METSİL’in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

METSİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler METSİL, metilparahidroksibenzoat ve propilparahidroksibenzoat içermektedir, bu nedenle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

METSİL,  sorbitol  içerir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere  karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

METSİL’in, sorbitol içeriğinden dolayı hafif derecede ishal yapıcı (laksatif) etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. METSİL levotiroksin içeren ilaçlar ile birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir.

Simetikonun  parafin  gibi  bağırsak  yumuşatıcılarla  (mineral  yağ  bazlı  laksatifler)  birlikte verilmesi etkinliğinin azalması açısından önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. METSİL nasıl kullanılır?

•  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

METSİL’i, doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 4 kez 5 mL veya 10 mL alınız.

Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde, istenmeyen gazların giderilmesi için karın içi röntgen çekimlerinden 3 gün önce başlamak üzere günde 3 defa 20 mL alınız.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece günlük 60 mL’den fazla METSİL kullanmayınız.

•  Uygulama yolu ve metodu:

METSİL’i günde 3 kez alıyorsanız yemeklerden sonra, günde 4 kez alıyorsanız yemeklerden sonra ve yatmadan önce kullanınız.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Uygulama kolaylığı sağlamak bakımından METSİL gerektiğinde suyla karıştırılabilir.

•  Değişik yaş grupları:

Çocuklarda  kullanımı:  2  yaşın  altındaki  çocuklarda  günde  3-4  kez  2.5  mL,  2-12  yaş arasındaki çocuklarda günde 3-4 kez 5 mL METSİL kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

•  Özel kullanım durumları:

Böbrek bozukluğu:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer bozukluğu:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer METSİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSİL kullandıysanız

Kullanmanız  gerekenden  fazla  METSİL  kullanmanızın,  hayatı  tehdit  edici  belirtilere  yol açması beklenmez.

METSİL’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

METSİL kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

METSİL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

METSİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlk  önce  doktorunuzla  konuşmadan  METSİL  almayı  bırakmayınız.  Bu  ilacın  kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, METSİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   METSİL’i   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METSİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın olmayan:

•  Baş ağrısı

Seyrek:

•  Aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı gibi)

•  Boğaz ağrısı

•  Burun akıntısı

•  Mide ağrısı

•   İshal

•  Bulantı

•   Kusma

•  Kabızlık

•  Deri döküntüsü

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. METSİL’in saklanması

METSİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra METSİL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz METSİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 08.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı