Bizimle İletişime Geçin
metsil fort çiğneme tableti

İlaç Prospektüs

Metsil Fort 80 mg Çiğneme Tableti Nedir Kullanma Talimatı

Metsil Fort 80 mg Çiğneme Tableti Nedir Kullanma Talimatı

Metsil Fort 80 mg çiğneme tableti prospektüsü, Metsil Fort kullanma talimatı, Metsil Fort Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

METSİL® FORT 80 mg çiğneme tableti Ağızdan alınır.

Etkin madde: 80 mg simetikon

Yardımcı maddeler: Sodyum sakarin dihidrat, laktoz monohidrat, mannitol (E421), povidon k-30, magnezyum stearat, kolloidal anhidrus silika, mikrokristalize selüloz, mentol kristal.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. METSİL FORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. METSİL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. METSİL FORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. METSİL FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. METSİL FORT nedir ve niçin kullanılır?

METSİL FORT 20 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur.

Her çiğneme tableti beyaz, bir yüzü çentikli, yuvarlaktır ve 80 mg simetikon içerir.

METSİL FORT, sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

METSİL  FORT,  hava  yutulması,  fonksiyonel  dispepsi  (yapısal  nedenlere  bağlı  olmayan hazımsızlık), ameliyat sonrasında oluşan gaz gerginliği, mide-bağırsakta ülser, irritabl kolon (rahatsızlık  hissi  ile  beraber  bağırsak  alışkanlıklarında  değişikliklere  yol  açan  bir  kalın bağırsak hastalığı), divertikülit (bağırsak duvarının zayıf noktalarında oluşan cepleşmelerin iltihabı nedeniyle karın ağrısıyla seyreden bir hastalık), postkolesistektomi sendromu (safra kesesi ameliyatından sonra şikayetlerin devam etmesi) ve kronik kolesistit (süregelen safra kesesi  iltihabı)  gibi  şikayetlere  bağlı  olarak  gaz  çıkarılamamasının  sorun  yaratabileceği durumlarda ve karın içi röntgen çekimleri (safra kesesi, bağırsak, böbrek gibi) öncesinde mide-bağırsak kanalındaki gaz birikimlerini gidermek için kullanılır.

2. METSİL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METSİL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ: Eğer;

•  Simetikona ya da METSİL FORT’ta bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa,

•  Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa.

METSİL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

•  METSİL FORT tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

METSİL FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

METSİL FORT’un yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METSİL   FORT’u   hamilelik   sırasında   kullanıp   kullanmayacağınıza   doktorunuz   karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METSİL   FORT’u   emzirme   sırasında   kullanıp   kullanmayacağınıza   doktorunuz   karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

METSİL   FORT’un   araç   ve   makine   kullanımı   üzerine   etkileri   üzerine   bir   çalışma yapılmamıştır. METSİL FORT’un olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

METSİL  FORT’un  içeriğinde  bulunan  bazı  yardımcı  maddeler  hakkında  önemli bilgiler

METSİL  FORT,  mannitol  içermektedir.  Ancak  miktarı  nedeniyle  herhangi  bir  yan  etki beklenmemektedir.

METSİL FORT’un her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

METSİL FORT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu  doktorunuza  bildiriniz.  METSİL  FORT  levotiroksin  içeren  ilaçlar  ile  birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. METSİL FORT nasıl kullanılır?

•  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

METSİL FORT’u, doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 4 kez, 1’er tablet alınız.

Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde, istenmeyen gazların giderilmesi için karın içi röntgen çekimlerinden 3 gün önce başlamak üzere günde 3 defa 2’şer tablet alınız.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece günlük 6 tabletten fazla METSİL FORT kullanmayınız.

•  Uygulama yolu ve metodu:

METSİL  FORT’u  günde  3  kez  alıyorsanız  yemeklerden  sonra;  günde  4  kez  alıyorsanız yemeklerden sonra ve yatmadan önce kullanınız. Tabletleri yutmadan önce iyice çiğneyiniz.

•  Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda damla ya da süspansiyon formlarının kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

•  Özel kullanım durumları:

Böbrek bozukluğu:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer bozukluğu:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer METSİL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSİL FORT kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla METSİL FORT kullanmanızın, hayatı tehdit edici belirtilere yol açması beklenmez.

METSİL FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

METSİL FORT kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

METSİL FORT’u kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

METSİL FORT kullanmayı sonlandırırsanız

İlk önce doktorunuzla konuşmadan METSİL FORT almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, METSİL FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, METSİL FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Ellerin,  ayakların,  bileklerin,  yüzün,  dudakların  şişmesi  ya  da  ağzın  veya  boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer  bunlardan  biri  sizde  mevcut  ise,  sizin  METSİL  FORT’a  karşı  ciddi  alerjiniz  var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Yaygın deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Baş ağrısı

•   İshal

•  Mide bulantısı

•   Kusma

•  Mide ağrısı

•  Burun akıntısı

Bunlar METSİL FORT’un hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. METSİL FORT’un saklanması

METSİL   FORT’u   çocukların   göremeyeceği,   erişemeyeceği   yerlerde   ve   ambalajında

saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METSİL FORT’u kullanmayınız.

Eğer   üründe   ve/veya     ambalajında   bozukluklar   fark    ederseniz    METSİL   FORT’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 18.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı