Bizimle İletişime Geçin
mixovul ovül

İlaç Prospektüs

Mixovul Ovül Nedir Kullanma Talimatı

Mixovul Ovül Nedir Kullanma Talimatı

Mixovul Ovül prospektüsü, Mixovul Ovül kullanma talimatı, Mixovul Ovül Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MİXOVUL ovül

Vajina içine (hazneye) uygulanır.

•Etkin madde: Her bir ovül 750 mg metronidazol, 200 mg mikonazol nitrat ve 100 mg lidokain içerir.

•Yardımcı madde: Makrogol Setostearil Eter, Witepsol S 55 içerir.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. MİXOVUL nedir ve ne için kullanılır?
  2. MİXOVUL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MİXOVUL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MİXOVUL’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. MİXOVUL nedir ve niçin kullanılır?

• MİXOVUL vajina içine (hazneye) yerleştirilmek suretiyle uygulanan ovül formunda bir üründür.  Antibakteriyel  (bakterilere  karşı  etkili),  antiprotozoal  (parazitlere  karşı  etkili), antifungaller (mantar hastalıklarına karşı etkili) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

• Beyaza yakın renkli renkli her bir ovül etkin madde olarak 750 mg metronidazol, 200 mg mikonazol nitrat ve 100 mg lidokain içermektedir. MİXOVUL, 7 adet ovül ve ilacın vajina içine  (hazneye)  yerleştirilmesi  esnasında  kullanılan  7  adet  parmaklık  içeren  ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

• MİXOVUL,  vajinada (haznede) kaşıntı,  yanma, anormal  akıntı, şişme ve kızarma gibi belirtilerle seyreden vajina iltihabının (vajinit) tedavisinde kullanılır.

2. MİXOVUL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİXOVUL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•  MİXOVUL’ün  içeriğinde  bulunan  etkin  maddelerin  herhangi  birine  veya  bunların türevlerine karsı alerjiniz var ise,

• Hamileliğinizin ilk 3 aylık döneminde iseniz,

• Porfiri hastalığınız (kan sistemi ile ilgili kalıtsal, metabolik bir bozukluk) var ise,

• Epilepsi (sara) hastası iseniz,

• Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise MİXOVUL’ü kullanmayınız.

MİXOVUL   tedavisi   esnasında   ve   tedavi   bittikten   3   gün   sonrasına   kadar   alkol kullanılmamalıdır.

MİXOVUL  tedavisi  esnasında  veya  tedaviden  sonra  2  hafta  boyunca  alkol  bağımlılığı tedavisinde  kullanılan  ve  etkin  madde  olarak  disülfiram  isimli  maddeyi  içeren  ilaçlar kullanılmamalıdır.

MİXOVUL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• MİXOVUL lastikte hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin prezervatifle ve doğum kontrolü amacıyla kullanılan diyaframlarla temasından kaçınınız. Aksi takdirde istenmeyen gebelikler meydana gelebilir.

Bazı durumlarda, eşinizin de ağızdan alınan uygun bir ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir.

Doktorunuz tarafından böyle bir durum tespit edildiği takdirde size ve eşinize verilen tedaviye harfiyen uyunuz.

• Doktorunuz tarafından önerilen dozdan daha yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanıldığında el ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi (periferik nöropati belirtileri) ve epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon) meydana gelebilir. Böyle bir durumda ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

•   Lidokain   özellikle  geniş   deri   yüzeylerine   uygulandığında   ve   bilhassa   da   sargıyla kapatıldığında  kalp  ritim  bozuklukları,  nefes  alma  zorluğu,  koma  ve  hatta  ölüme  yol açabilmektedir.   MİXOVUL,   ovül   şeklinde   uygulandığından,   “Uygun   kullanım   ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullanıldığında bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

• MİXOVUL kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde çok şiddetli tahriş meydana gelirse ilacı kullanmayı derhal durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

MİXOVUL tedavisi esnasında tampon kullanmayınız.

•  MİXOVUL  tedavisi  esnasında  diğer  vajinal  ürünleri  (örneğin  tampon,  duş  ve  sperm öldürücü (spermisid) etkili ürünler) kullanmayınız.

MİXOVUL cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklarında ve bakirelerde kullanılmamalıdır.

MİXOVUL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

MİXOVUL’ün uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olmanız durumunda MİXOVUL’ü kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİXOVUL’ün  etkin  maddelerinden  biri  olan  metronidazol  anne  sütüne  geçmektedir.  Bu nedenle  tedavi  esnasında  bebek  sütten  kesilmeli,  tedavi  bittikten  24  –  48  saat  sonra emzirmeye devam edilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozda ve sürede kullanıldığı müddetçe MİXOVUL’ün araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak MİXOVUL kullanımı sırasında baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik gibi yan etkiler hissederseniz, motorlu araç ve makine kullanmayınız.

MİXOVUL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MİXOVUL’ün    içeriğinde     özel     uyarı     gerektiren     herhangi     bir     yardımcı   madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle alkol veya aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

•  Kanın  pıhtılaşmasını  engelleyen  ilaçlar  (örnegin:  etkin  madde  olarak  asenokumarol, anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon ve varfarin içeren ilaçlar)

• Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin ve sisaprid isimli maddeleri içeren ilaçlar

• Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak astemizol ve terfenadin içeren ilaçlar)

•  Bağışıklık sistemini baskılayan ve etkin madde olarak siklosporin isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Şeker (diyabet) hastalığının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak glimeprid isimli maddeyi içeren ilaçlar

• İdrar kaçırma, sık idrara çıkma ve idrar sızması gibi problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak oksibutinin ve tolterodin içeren ilaçlar)

• Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak pimozid isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disulfiram isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Kanser  tedavisinde  kullanılan  ilaçlar  (örneğin;  etkin  madde  olarak  fluorourasil  ve trimetreksat içeren ilaçlar)

• Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örnegin; etkin madde olarak karbamazepin, fosfenitoin, fenobarbital ve fenitoin içeren ilaçlar)

• Duygulanım bozukluğu tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak lityum isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Uyuşturucu  ilaç  niteliğinde  olan  ve  özellikle  kanser  hastalarında  görülen  çok  şiddetli ağrıların  giderilmesinde  ağrı  kesici  olarak  kullanılan  oksikodon  ve  fentanil  isimli  etkin maddeleri içeren ilaçlar

• Astım tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak teofilin isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak amiodaron ve prokainamid isimli maddeleri içeren ilaçlar

• Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)

• Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MİXOVUL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedaviye başlarken 7 gün süreyle  günde  1  kez  gece  yatmadan  önce  bir  ovül  uygulayınız.  Hastalığın  tekrarlaması durumunda doktorunuz 14 gün süreyle akşam (tercihen gece yatarken) 1 ovül kullanmanızı tavsiye edebilir.

Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında MİXOVUL’ün etkisi azalabileceğinden veya kullanım   zorluğu   meydana   gelebileceğinden,   bu   dönemde   kullanılmaması   tavsiye edilmektedir.

• Uygulama yolu ve metodu:

MİXOVUL sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı uygulamadan önce sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar  derine  itiniz.  Ovülü  yerleştirdikten  sonra  mümkünse  yarım  saat  boyunca  ayağa kalkmayınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz. MİXOVUL yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır. Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: MİXOVUL 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz,  MİXOVUL tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğer  yetmezliği:  Eğer  karaciğer  yetmezliğiniz  var  ise,  MİXOVUL  dikkatlice  ve doktorunuzun  gözetimi  altında  kullanılmalıdır.  Böyle  bir  durumda  MİXOVUL’ün  dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Eğer  MİXOVUL’ün etkisinin çok güçlü  veya  zayıf  olduğuna dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİXOVUL kullandıysanız:

MİXOVUL’ü  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konusunuz.

Doktorunuz tarafından önerilen doz aşıldığında: bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, ishal, kaşıntı, ağızda metalik tat, sarhoş gibi dengesiz yürüme (ataksi), baş ağrısı, baş dönmesi, sara nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni), idrar  renginde  koyulaşma,  ağızda  ve  boğazda  yanma  hissi,  kol  ve  bacaklarda  yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi), kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu,  koma  ve  hatta  ölüm  meydana  gelebilir.  Böyle  bir  durumda  ve  MİXOVUL’ün yanlışlıkla  çok  fazla  miktarda  yutulması  halinde  derhal  doktorunuza  veya  bir  hastaneye başvurunuz.

MİXOVUL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

MİXOVUL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi zamanından önce sonlandırılırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra MİXOVUL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MİXOVUL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  MİXOVUL’ü   kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi deri döküntüleri

• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, MİXOVUL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Dokulara  yeterli  oksijen  gitmemesine  bağlı  olarak  görülen  halsizlik,  kalp  çarpıntısı, solunum  güçlüğü  ve  morarma  gibi  belirtilerin  bir  arada  görülmesi  (methemoglobinemi belirtileri),

• Kalp ritminde bozukluk (aritmi), aşırı nefes darlığı ve göğüste şiddetli ağrı, vücutta su tutulması (ödem), yüz kızarması

•  Kan  basıncında  düşme,  kalp  atışının  yavaşlaması  (bradikardi),  tansiyonun  düşmesi (hipotansiyon)

• Epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), koma

• Bilinç kaybı

• Sarhoş gibi dengesiz yürüme (ataksi)

•  Zaman,  yer  ve  kişilerle  ilgili  olarak  çevreyi  algılama  ve  değerlendirme  yeteneğinin bozulması (konfüzyon)

• Yer, zaman ve kişi algılanmasının bozulması (dezoryantasyon)

• Konuşmanın bozulması, ruhsal bozukluk (psikoz)

• Gerçekte var olmayan olguların algılanması veya yaşanması (halüsinasyon)

• Belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali (letarji)

• Ruhsal değişiklikler, depresyon

• Genellikle bacaklarda görülen yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi belirtileri)

•  Ellerde  ve  ayaklarda  güçsüzlük,  ağrı,  uyuşma,  karıncalanma  hissi  (periferik  nöropati belirtileri)

• Tam kan sayımı ile belirlenebilen ve vücuttaki enfeksiyonun bir belirtisi olan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)

•  Ciltte  dokunma  veya  ağrı  duyusuna  karsı  aşırı  duyarlılık  (hiperestezi)  veya  algılama yeteneğinde azalma (hipoestezi)

• Kulak çınlaması

• Bulanık veya çift görme

• Baş ağrısı, baş dönmesi

• Uykusuzluk, uyku hali

• Sinirlilik, tedirginlik

• Aşırı endişe (anksiyete)

• Üşüme, titreme, sıcaklık hissi

• Yorgunluk veya halsizlik, solgunluk, sersemlik hali

• Karıncalanma, his kaybı

• Tat almada değişiklik, ağızda metalik tat

• Ağız kuruluğu, susama hissi

• Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık

• Karın ağrısı veya kramp

• Kabızlık veya ishal

Metronidazol  ve  lidokain  vajinal  yolla  uygulandığında  kana  daha  az  geçtiğinden  ovül kullanımı sonucu bu yan etkilerin görülme olasılığı çok daha düşüktür.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Uygulama bölgesinde yanma, kaşıntı, tahriş, akıntı, deri döküntüleri

• Karın ağrısı

Bunlar MİXOVUL’ün hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MİXOVUL’ün saklanması

MİXOVUL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİXOVUL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MİXOVUL’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 34885 Sancaktepe-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 13.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı