Bizimle İletişime Geçin
momesalic pomat merhem

İlaç Prospektüs

Momesalic Pomat (Merhem) Nedir Kullanma Talimatı

Momesalic Pomat (Merhem) Nedir Kullanma Talimatı

Momesalic Pomat (Merhem) prospektüsü, Momesalic Pomat kullanma talimatı, Momesalic Pomat Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MOMESALİC pomat

30 gram ve 45 gram

Deriye sürülerek kullanılır.

•  Etkin madde:

Mometazon furoat ve salisilik asit.

•  Yardımcı maddeler:

Heksilen glikol, beyaz balmumu, beyaz vazelin, propilen glikol stearat ve saf su.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. MOMESALİC nedir ve ne için kullanılır?
  2. MOMESALİC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MOMESALİC nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MOMESALİC’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. MOMESALİC nedir ve ne için kullanılır?

MOMESALİC beyaz, homojen, hafif balmumumsu kokulu bir pomat olup, 30 gram ve 45 gram pomat içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

MOMESALİC’in içerisindeki mometazon furoat, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır ve güçlü kortikoid ilaç sınıfları arasında yer alır. Pomattaki diğer bileşen olan salisilik asit ise, kuru ve pul pul olmuş deri plaklarının yerlerinden çıkmasına yardım eder.

MOMESALİC, orta ile ağır derecede şiddetli sedef hastalığının tedavisinde kullanılır.

2. MOMESALİC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MOMESALİC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Mometazon furoat, salisilik asit veya bu ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

•  Derinizde bakteriyel enfeksiyon varsa

•  Derinizde uçuk veya suçiçeği virüsü gibi virüs enfeksiyonları varsa

•  Derinizde mantar enfeksiyonu varsa

•  Aşı sonrası gelişen bir reaksiyon durumunda

•  Verem (tüberküloz)

•  Frengi (cinsel bir hastalık)

•  Rozasea veya ağız çevresindeki dermatit tedavisinde

•  Hamileliğin son üç ayında

MOMESALİC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Uzun  süre  ve  büyük  alanlarda,  yaralı  ya  da  hasarlı  ciltte,  kolaltı  ya  da  kasıklarda kullanımından kaçınılmalıdır. Pomat bandajlanmış veya kapatılmış deride kullanılmamalıdır.

•  Gözlerinize  veya  mukozalarınıza  (örneğin  ağzınızın,  burnunuzun  içini  döşeyen  ince tabakalara) temas etmemelidir.

•  Bandaj,  çocuk  bezi  veya  plastik  külot  altında;  uzun  süreler  boyunca;  geniş  deri bölgelerinde; yüzünüzde; açık yaralarda ya da hasar görmüş deride; birbirine sürtünen deri

bölgelerinde (örneğin koltukaltı, kasık) bu uyarı, özellikle çocuklarda önemlidir.

•  Bu ilacın, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

•  Tedavinize birdenbire son vermeyiniz.

•  Belirtiler düzelmez veya daha da kötüleşirse, doktorunuzla birlikte kontrol ediniz.

•  Deriye uygulanan diğer kortikosteroid ilaçlar gibi bu ilacın kullanımına da, derideki sorun ortadan kalktığında son verilmelidir.

•  Bu  ilacı  başka  birine  vermeyin  ya  da  tedavisi  için  verildiği  hastalığın  dışındaki hastalıklarda kullanmayınız.

•  Glukokortikoitler  öteki  cilt  enfeksiyonlarını  maskeleyebilir,  başlatabilir  ya  da  daha kötüleştirebilirler. Kullanım sırasında ciltte enfeksiyon gelişirse doktorunuz mantar ya da bakteriyel enfeksiyonuna karşı uygun tedaviyi uygulayacaktır.

•  Cildinizde aşırı kuruma dahil tahriş ile karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz. Tedavinin kesilmesi ve uygun tedaviye başlanması gerekebilir.

•  Salisilik asit, güneşten koruyucu etkinlik gösterir. Ultraviole (ışın) tedavisi alıyorsanız, bundan önce Momesalic Pomat’ı tamamen cildinizden temizleyip bu alanı yıkayınız. Böyle yaparsanız, pomat tarafından korunan bölgenin çevresini yanma riskine karşı koruyabilirsiniz. Işın tedavisi bittiğinde pomatı yeniden uygulayabilirsiniz.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

MOMESALİC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MOMESALİC   gebeliğin  son  üç  ayında  kullanılmamalı  ve  gebeliğin  ilk  altı  ayında kullanımdan kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MOMESALİC’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. MOMESALİC tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeniz önerilmemektedir. Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

MOMESALİC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Propilen glikol stearat içerdiğinden deride irritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOMESALİC’in diğer ilaçlar ile kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MOMESALİC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MOMESALİC’i hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde günde bir veya iki defa veya doktorunuzun önerdiği şekilde uygulayınız.

MOMESALİC’i doktorunuz önermediği sürece, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Günde 15 gramdan fazla kullanmayınız. Üç haftalık MOMESALİC kullanımı sonrasında iyileşme görülmeye başladığında, günde bir kez MOMESALİC kullanınız ve daha sonra kademeli olarak sonlandırınız.

Uygulama yolu ve metodu:

MOMESALİC, hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka şeklinde sürülerek kullanılır. Her kullanım sonrasında ellerinizi sabunla iyice yıkayınız.

“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

Özel kullanım durumları

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Eğer MOMESALİC’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MOMESALİC kullandıysanız

Eğer MOMESALİC’i kazara ağız yoluyla alırsanız, derhal tıbbi yardım isteyiniz.

Eğer MOMESALİC Pomat’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MOMESALİC kullanmayı unutursanız

MOMESALİC kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MOMESALİC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi   aniden   bırakmayınız.   Güçlü   steroid   kullanımında   tedavi   aşamalı   olarak bırakılmalıdır.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Topikal     kortikosteroidlerin    kullanımında     bildirilen     istenmeyen    etkiler    aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu reaksiyonlar, görülme sıklığına [(çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila < 1/100), seyrek (≥ 1/10,000 ila < 1/1,000), çok seyrek (< 1/10,000) veya sıklığı bilinmeyen] göre verilmektedir.

Yaygın:

•  Pomatın uygulandığı bölgede hafif ile orta derecede yanma hissi

•  Kaşıntı (prutit)

•  Lokalize deri incelmesi (deri atrofisi)

Yaygın olmayan:

•  Enfeksiyonlar

•  Deride çatlak oluşumu (strialar)

•  Deride morarma (ekimozlar)

•  Kıl köklerinde iltihaplanma (folikülit)

•  Rozasea benzeri inflamasyonlar

Seyrek:

•  Aşırı duyarlılık

•  Böbreküstü     bezlerinin     salgıladığı     hormonlarda     baskılanma     (adrenal     korteksin baskılanması)

•  Aşırı kıllanma (hipertrikoz)

•  Derinin renginde açılma (hipopigmentasyon)

Bilinmiyor:

•  Cilt irritasyonu

•  Ciltte kuruluk

•   Akne

•  Dermatit

•  Kontakt dermatit

•  Deride pul pul dökülme (eksfoliasyon)

•  Kılcal damarların daha belirgin hale gelmesi

•  Ciltte yumuşama veya beyaz lekeler

•  Ter bezlerinin etkilenmesi

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MOMESALİC’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOMESALİC’i kullanmayınız.

Eğer ambalajın hasar gördüğünü farkederseniz MOMESALİC Pomat’ı kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 07.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı