Bizimle İletişime Geçin
mucocure 1200

İlaç Prospektüs

MUCOCURE 1200 mg Saşe Nedir Kullanma Talimatı

MUCOCURE 1200 mg Saşe Nedir Kullanma Talimatı

Mucocure 1200 mg Saşe prospektüsü, Mucocure Saşe kullanma talimatı, Mucocure Saşe Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MUCOCURE 1200 mg toz içeren saşe Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir saşe 1200 mg asetilsistein içerir.

Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam (E951), sorbitol (E420) ve portakal aroması

Bu   ilacı   kullanmaya   başlamadan   önce   bu   KULLANMA   TALİMATINI   dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu  ilacın  kullanımı  sırasında,  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  doktorunuza  bu  ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?
  2. MUCOCURE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MUCOCURE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MUCOCURE’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?

MUCOCURE suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır. Karton kutuda 20 veya 30 saşe içermektedir.

MUCOCURE, kağıt-alüminyum polietilen folyodan ısıyla kapatılmış saşelerdedir.

MUCOCURE etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

MUCOCURE  yoğun  kıvamlı  balgamın  atılması,  azaltılması  ve  ekspektorasyonun  (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken kronik bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıkların tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır.

Ayrıca  yüksek  doz  parasetamol  alımına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  karaciğer  yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

2. MUCOCURE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOCURE’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

Asetilsistein veya MUCOCURE’ün bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, bu ilacı kullanmayınız.

MUCOCURE’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Astım   ve   bronkospazm   (bronşların   daralması)   hikayeniz   var   ise,   MUCOCURE’ü kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz,

•    Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,

•    Mide  veya  barsağınızda  yara  (ülser)  ve  yemek  borusunda  toplardamar  genişlemesi  gibi rahatsızlıklarınız var ise,

•    Siroz hastası iseniz,

•    Sara (epilepsi) hastası iseniz,

MUCOCURE’ü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Kullanıma hazırlanırken, özellikle duyarlı kişiler ve astımlı hastalar tarafından MUCOCURE’ün solunulmamasına dikkat edilmelidir.

MUCOCURE’ü kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOCURE’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOCURE’ün   yiyecek   ve   içecekler   ile   beraber   kullanılmasında   bilinen   bir   sakınca bulunmamaktadır.

Bol sıvı alımı MUCOCURE’ün balgam söktürücü (mukolitik) etkisini destekler.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOCURE’ün anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, MUCOCURE’ü kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedavi  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOCURE’ün   anne   sütüne   geçip   geçmediği   tam   olarak   bilinmemektedir.   Emzirme döneminde  zorunlu   olmadıkça  MUCOCURE  kullanılmamalıdır.   Emzirmeye  devam   edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

MUCOCURE’ün   araç   ve   makine   kullanımı   üzerine   herhangi   bir   olumsuz   bir   etkisi bildirilmemiştir.

MUCOCURE’ ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler MUCOCURE  her  dozunda  150   mg  aspartam   içerdiğinden   fenilalanin   için   bir  kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

MUCOCURE  içerdiği  sorbitol  nedeniyle  eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MUCOCURE’ün ya da kullanılan diğer ilaçların etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, MUCOCURE kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

•  Öksürük kesici ilaçlar (MUCOCURE’ün bu ilaçlar ile birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.)

•  Antibiyotikler     (MUCOCURE     çeşitli      antibiyotikler      (tetrasiklinler,  sefalosporinler,

aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır.)

•  Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır)

•  Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUCOCURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor  tarafından  başka  şekilde  önerilmediği  durumlarda  MUCOCURE  için  öngörülen  doz aşağıdaki şekildedir:

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;

Solunum    yollarını     ilgilendiren     hastalıklarda    artmış    sekresyonu    azaltmak    ve  atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez 1 saşe kullanılır.

14 yaşından küçüklerde:

14 yaşından küçüklerde daha uygun dozlama yapabilmek için MUCOCURE’ün uygun olan formlarının kullanılması önerilir.

Parasetamol zehirlenmesinde:

Yükleme  dozu  140  mg/kg,  idame  dozu  ise  4  saatte  bir  70  mg/kg  (toplam  17  doz)  olarak kullanılır.

•  MUCOCURE    kullanırken     her     zaman     doktorunuzun    talimatlarına     uyunuz.  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

•  MUCOCURE   doktor   tarafından   aksi   önerilmedikçe   4-5   günden   daha   uzun   süre kullanılmamalıdır.

•  Önerilen dozu aşmayınız.

•  Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Önerilen dozu aşmayınız.

•  Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

•  Antibiyotik tedavisi gören hastaların MUCOCUREü antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu: MUCOCURE yalnızca ağız yoluyla alınır.

İlacınızı çözelti haline getirdikten sonra aç veya tok karnına alabilirsiniz.

İlacın hazırlanması:

Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 mL) içme suyu eklenir. Karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Saydam olmayan (opalesan) görünümdeki çözelti ağız yolundan uygulanır.

Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

14 yaşından küçüklerde daha uygun dozlama yapabilmek için MUCOCURE’ün uygun olan formlarının kullanılması önerilir.

2 yaş altındaki çocuklara sadece doktor önerisiyle ve kontrolünde verilmelidir.

Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati durumlarda ve doktor tarafından uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Parasetamol zehirlenmesinde yüksek dozlarda hekim kontrolünde kullanılabilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

•  MUCOCURE daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek  yetmezliği  olan  hastalarda uygulanmamalıdır.  (Bkz.  MUCOCURE’ü  aşağıdaki durumlarda kullanmayınız bölümü)

•  Eğer   böbrek   veya   karaciğer   rahatsızlığınız   varsa   MUCOCURE’ü   kullanmadan   önce doktorunuza danışınız.

•  İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

•  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

•  Doktorunuz MUCOCURE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken  kesmeyiniz,  çünkü  MUCOCURE  tedavisini  durdurmak  hastalığınızın  daha  kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer  MUCOCURE’ün  etkisinin çok güçlü veya zayıf  olduğuna dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOCURE kullandıysanız:

MUCOCURE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUCOCURE’ü kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz.  MUCOCURE’ü    almayı     unutursanız    hatırladığınızda    hemen   alınız.

Hatırladığınızda  bir  sonraki  dozun  alınma  zamanı  yakın  ise  bu  dozu  atlayıp  gelen  dozu zamanında alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOCURE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MUCOCURE tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm  ilaçlar gibi,  MUCOCURE’ün  içeriğinde bulunan  maddelere duyarlı  olan  kişilerde  yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   MUCOCURE’ü   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi)).

•  Şoka  kadar  gidebilen  aşırı  duyarlılık  yanıtları  (anafilaktik  reaksiyonlar-döküntü,  kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması, bulantı, kusma  gibi  belirtiler  görülebilir).  Ayrıca  çok  seyrek  olarak  aşırı  duyarlılık  reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUCOCURE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir. Seyrek   :   1000 hastanın birinden az görülebilir.

Seyrek:

•  Bronşların daralması (Nefes darlığı, nefes almada güçlük yaşanabilir.)

•  Ağız içinde iltihap

•  Mide bulantısı

•   Kusma

•  Mide yanması

•   İshal

•   Ateş

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MUCOCURE’ün saklanması

MUCOCURE’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MUCOCURE’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark eder iseniz MUCOCURE’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Fax: +90 (212) 276 29 19

Üretim Yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 15.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı