Bizimle İletişime Geçin
mucocure 600

İlaç Prospektüs

MUCOCURE 600 mg Saşe Nedir Kullanma Talimatı

MUCOCURE 600 mg Saşe Nedir Kullanma Talimatı

Mucocure 600 mg Saşe prospektüsü, Mucocure Saşe kullanma talimatı, Mucocure Saşe Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MUCOCURE 600 mg toz içeren saşe Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir saşe 600 mg asetilsistein içerir.

Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam (E951), sorbitol (E420) ve portakal aroması

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

 1. MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?
 2. MUCOCURE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. MUCOCURE nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. MUCOCURE’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?

MUCOCURE suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır. Karton kutuda 10, 20 veya 30 saşe içermektedir.

MUCOCURE etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

MUCOCURE yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi, ekspektorasyonun      (balgamın      atılabilmesi)      kolaylaştırılması gereken      durumlarda, bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı) bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır.

Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

MUCOCURE  soğuk  algınlığı  ve  solunum  yollarının  iltihaplanması  (bronşit)  durumunda balgam oluşmasını azaltır. Oluşan balgamları sulandırarak, öksürükle atılmasını kolaylaştırır.

2. MUCOCURE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOCURE’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

Asetilsistein veya MUCOCURE’ün bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, bu ilacı kullanmayınız.

MUCOCURE’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Astım   ve   bronkospazm   (bronşların   daralması)   hikayeniz   var   ise,   MUCOCURE’ü kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz,

•  Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,

•  Mide veya barsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklarınız var ise,

•  Siroz hastası iseniz,

•  Sara (epilepsi) hastası iseniz,

MUCOCURE’ü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

MUCOCURE’ü  kullanırken  cildinizde  ve  göz  çevresinde  herhangi  bir  değişiklik  (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu  uyanlar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOCURE’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOCURE’ün  yiyecek  ve  içecekler  ile  beraber  kullanılmasında  bilinen  bir  sakınca bulunmamaktadır.

Bol sıvı alımı MUCOCURE’ün balgam söktürücü (mukolitik) etkisini destekler.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOCURE’ün anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.  Gebeyseniz  veya  gebe                kalmayı planlıyorsanız,   MUCOCURE’ü kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOCURE’ün  anne  sütüne  geçip  geçmediği  tam  olarak  bilinmemektedir.  Emzirme döneminde  zorunlu  olmadıkça  MUCOCURE  kullanılmamalıdır.  Emzirmeye  devam  edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

MUCOCURE’ün   araç   ve   makine   kullanımı   üzerine   herhangi   bir   olumsuz   etkisi bildirilmemiştir.

MUCOCURE’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MUCOCURE her dozunda 75 mg aspartam içerdiğinden fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

MUCOCURE  içerdiği  sorbitol  nedeniyle  eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MUCOCURE’ün ya da kullanılan diğer ilaçların etkisi değişebilir.

Aşağıdaki  ilaçlardan  herhangi  birini  kullanıyorsanız,  MUCOCURE  kullanmadan  önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Öksürük kesici  ilaçlar  (MUCOCURE’ün  bu  ilaçlar  ile  birlikte  kullanılması  halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.)

•   Antibiyotikler     (MUCOCURE    çeşitli     antibiyotikler     (tetrasiklinler,     sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır.)

•   Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır)

•   Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUCOCURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda MUCOCURE için öngörülen doz aşağıdaki şekildedir:

14 yaşın üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde:

Günde 1 veya 2 defa bir saşe (Günlük 600 mg veya 1200 mg) kullanılır.

14 yaşından küçüklerde:

14 yaşından küçüklerde daha uygun dozlama yapabilmek için MUCOCURE’ün uygun olan formlarının kullanılması önerilir.

6-14 yaş arası çocuklarda: Günde 400 mg asetilsistein kullanılır.

2-5 yaş arası çocuklarda: Günde 200 mg – 300 mg asetilsistein kullanılır. Parasetamol zehirlenmesinde:

Yükleme dozu 140 mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak kullanılır.

 • MUCOCURE kullanırken   her   zaman   doktorunuzun   talimatlarına   uyunuz.   Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • MUCOCURE doktor   tarafından   aksi   önerilmedikçe   4-5   günden   daha   uzun   süre kullanılmamalıdır.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • Tedaviye vereceğiniz  cevaba  göre,  doktorunuz  daha  yüksek  ya  da  daha  düşük  doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

Antibiyotik tedavisi gören hastaların MUCOCURE’ü antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

MUCOCURE yalnızca ağız yoluyla kullanılır. MUCOCURE aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

mucocure-kullanma1 saşe MUCOCURE su bardağı içerisine boşaltılır.

mucocure-kullanma

Üzerine bardağın yarısına kadar (100 mL) içme suyu eklenir.

mucocure-kullanma

İlacı karıştırılarak çözünmesi sağlanır.

mucocure-kullanma

Tamamen   çözünmüş   olan   dibinde   tortu   kalmayan   çözelti hazırlandıktan hemen sonra içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

14 yaşından küçüklerde daha uygun dozlama yapabilmek için MUCOCURE’ün uygun olan formlarının kullanılması önerilir.

2 yaş altındaki çocuklara sadece doktor önerisiyle ve kontrolünde verilmelidir.

Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati durumlarda ve doktor tarafından uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Günde 1 defa 1 saşe kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Parasetamol zehirlenmesinde yüksek dozlarda hekim kontrolünde kullanılabilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

•  MUCOCURE   daha   fazla   nitrojenli   maddenin   sağlanmasından   kaçınmak   amacıyla karaciğer ve böbrek  yetmezliği  olan  hastalarda  uygulanmamalıdır.  (Bkz.  MUCOCURE’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız bölümü)

•  Eğer  böbrek  veya  karaciğer  rahatsızlığınız  varsa  MUCOCURE’ü  kullanmadan  önce doktorunuza danışınız.

• İlacın  etkili  olduğundan  emin  olabilmek  için  düzenli  doktor  kontrollerinde,  doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

•  Doktorunuz MUCOCURE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken  kesmeyiniz,  çünkü  MUCOCURE  tedavisini  durdurmak  hastalığınızın  daha  kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer MUCOCURE’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOCURE kullandıysanız

MUCOCURE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUCOCURE’ü kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz.   MUCOCURE’ü   almayı   unutursanız   hatırladığınızda   hemen   alınız. Hatırladığınızda  bir  sonraki  dozun  alınma  zamanı  yakın  ise  bu  dozu  atlayıp  gelen  dozu zamanında alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOCURE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

MUCOCURE tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MUCOCURE’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  MUCOCURE’ü  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi)).

•  Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar-döküntü, kaşıntı, terleme,  baş  dönmesi,  dil,  dudak  ve soluk borusunda şişme,  hava  yolunun  tıkanması, bulantı,  kusma  gibi  belirtiler  görülebilir).  Ayrıca  çok  seyrek  olarak  aşırı  duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir. Bunlar çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUCOCURE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir. Seyrek   :   1000 hastanın birinden az görülebilir.

Seyrek:

•  Bronşların daralması (Nefes darlığı, nefes almada güçlük yaşanabilir.)

•  Ağız içinde iltihap

•  Mide bulantısı

•   Kusma

•  Mide yanması

•   İshal

•   Ateş

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MUCOCURE’ün saklanması

MUCOCURE’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MUCOCURE’ü kullanmayınız.

Eğer    üründe    ve/veya    ambalajında     bozukluklar    fark    eder    iseniz     MUCOCURE’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Fax: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 13.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı