Bizimle İletişime Geçin
mucocure pediatrik

İlaç Prospektüs

MUCOCURE Pediatrik Şurup İçin Granül Kullanma Talimatı

MUCOCURE Pediatrik Şurup İçin Granül Kullanma Talimatı

Mucocure Pediatrik Şurup prospektüsü, Mucocure Pediatrik Şurup kullanma talimatı, Mucocure Pediatrik Şurup Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MUCOCURE % 4 şurup hazırlamak için granül

Ağız yoluyla alınır. Pediatrik kullanım için

•  Etkin madde:

Her 5 mL’de 200 mg asetilsistein

•  Yardımcı maddeler:

Disodyum  EDTA,  sodyum  metil  parahidroksi  benzoat  (E 219),  sodyum  propil  parahidroksi benzoat (E 217), beta karoten (E160), sodyum sitrat dihidrat, sorbitol (E420), portakal esansı

Bu   ilacı   kullanmaya   başlamadan   önce   bu   KULLANMA   TALİMATINI   dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu  ilacın  kullanımı  sırasında,  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  doktorunuza  bu  ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?
  2. MUCOCURE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MUCOCURE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MUCOCURE’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOCURE nedir ve ne için kullanılır?

MUCOCURE’un  etkin  maddesi  asetilsistein,  bir  amino  asit  olan  sistein  türevi  bir  ajandır. Solunum yollarında mukolitik (balgam kıvamını azaltarak, atılımını kolaylaştırıcı) etki gösterir. MUCOCURE 100 mL şurup hazırlamak için 40 g granül içeren şişelerde ambalajlanmıştır. MUCOCURE  yoğun  kıvamlı  balgamın  atılması,  azaltılması,  ekspektorasyonun  (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda kullanılır.

Ayrıca  yüksek  doz  parasetamol  alımına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  karaciğer  yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

2. MUCOCURE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOCURE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•  Asetilsisteine veya MUCOCURE’un diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

•  Sorbitol içerdiği için eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse,

•  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa.

MUCOCURE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  MUCOCURE 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

•  MUCOCURE bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve sıkı tıbbi gözlem altında uygulanabilir.

•  Bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse MUCOCURE’u kullanmayınız.

•  Metil parahidroksi benzoat ve propil parahidroksi benzoat aşırı duyarlılık reaksiyonlarına sebep olabilir.

•  MUCOCURE astım veya bronkospazm hikayesi olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

•  Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell’s sendromu gibi şiddetli cilt tepkilerinin (reaksiyonlarının) oluşumu nadiren bildirilmiştir. Eğer deriyle ilgili (kütanöz)  ya  da  mukozal  değişiklikler  ortaya  çıkarsa  zaman  kaybetmeden  araştırılmalı  ve gerektiğinde asetilsistein kullanımı sonlandırılmalıdır.

•  MUCOCURE daha fazla azotlu maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

•  MUCOCURE  şurup   verilmesinden   sonra   pulmoner   sekresyonlarda   belirgin   bir   artış olabileceğinden   yeterli   öksürük   refleksinin   olmadığı   durumlarda   solunum   yolunun   açık tutulmasına dikkat edilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOCURE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOCURE’un   yiyecek   ve   içecekler   ile   beraber   kullanılmasında   bilinen   bir   sakınca bulunmamaktadır. Aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde MUCOCURE kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, kullanımı tavsiye edilmez.

Tedavi  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MUCOCURE’un anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir.

Birçok   ilacın   anne   sütüne   geçmesi   nedeniyle   emzirme   döneminde   zorunlu   olmadıkça kullanılmamalıdır.

Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

MUCOCURE’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

MUCOCURE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

•  MUCOCURE her ölçekte (5 mL) yaklaşık 15,67 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

•  MUCOCURE her ölçekte (5 mL) 1652,67 mg sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından  bazı  şekerlere  karşı  duyarlı  dayanıksız  olduğunuz  söylenmişse,  bu  tıbbi  ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sorbitol hafif laksatif etki gösterebilir.

•  MUCOCURE  benzoatları  içermektedir.  Bu  maddeler  alerjik  reaksiyonlara  (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•  Antitüssif (öksürük kesici ilaç),

•  Antibiyotik (özellikle tetrasiklin),

•  Nitrogliserin (bir kalp ilacı),

•  Aktif kömür (zehirlenme tedavisinde kullanılan bir ilaç),

•  Parasetamol (ağrı kesici bir ilaç),

•  Glutatyon (protein desteği),

•  Kanser tedavisindeki ilaçları kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz, doktorunuzun dozu azaltması gerekebilir.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUCOCURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Solunum    yollarını     ilgilendiren     hastalıklarda    artmış    sekresyonu    azaltmak    ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla;

Yetişkinler ve 7 yaşından büyük çocuklar

Sabah, öğlen, akşam 5 mL (1 ölçek), 600 mg/15 mL/gün

Çocuklarda

2-7 yaş arası çocuklar

Sabah, akşam 5 mL (1 ölçek), 400 mg/10 mL/gün

2 yaşından küçük çocuklar

Sabah, akşam 2.5 mL (½ ölçek), 200 mg/5 mL/gün

Parasetamol zehirlenmesinde yükleme dozu olarak 140 mg/kg, idame dozu olarak 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) önerilir.

MUCOCURE  kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

MUCOCURE sadece ağız yoluyla alınır.

MUCOCURE yemeklerden sonra alınmalıdır. İlacın hazırlanması:

İlaç kullanılmadan en az yarım saat önce hazırlanmalıdır.

Şişedeki işaretli yere kadar taze kaynatılmış, soğutulmuş su doldurulur ve şişe bir-iki dakika kuvvetlice  çalkalanır.  Kendi  haline  bırakılır.  Yarım  saat  sonra  tekrar  işaretli  yere  kadar  su doldurulur ve birkaç kere kuvvetlice çalkalanır. İçerik tamamen çözünmelidir. Kullanıma hazır hale getirilmiş şurup portakal tadında ve yarı saydam görünümlüdür. Sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş şurup 12 gün süreyle aktivitesini korur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda  kullanımı:  Asetilsistein 2  yaşın  altındaki  çocuklarda  doktor  kontrolünde kullanılmalıdır.

Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve

sıkı tıbbi gözlem altında uygulanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: MUCOCURE daha  fazla     nitrojenli  maddenin salgılanmasından   kaçınmak   amacıyla   karaciğer   ve   böbrek   yetmezliği   olanlarda uygulanmamalıdır   (bkz.   MUCOCURE’u   aşağıdaki   durumlarda   KULLANMAYINIZ bölümü)

Eğer  MUCOCURE’un  etkisinin çok güçlü veya zayıf  olduğuna dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOCURE kullandıysanız

Aşırı doz kullanımı, mide bağırsak bölgesinde tahriş etkisine yol açabilir. Bu ise mide yanması, mide ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkabilir. Fakat çok yüksek dozda dahi daha ağır yan etkiler veya zehirlenme belirtileri bugüne kadar görülmemiştir.

MUCOCURE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUCOCURE’u kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm  ilaçlar gibi,  MUCOCURE’un  içeriğinde bulunan  maddelere duyarlı  olan  kişilerde  yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   MUCOCURE’u   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncı düşmesi)

•  Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

•  Metil parahidroksi benzoat ve propil parahidroksi benzoat aşırı duyarlılık reaksiyonlarına sebep olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin MUCOCURE’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında)

•  Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyon)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Ağız iltihabı

•  Karın ağrısı

•   Bulantı

•   Kusma

•   İshal

•  Baş ağrısı

•   Ateş

Bunlar MUCOCURE’un hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MUCOCURE’un saklanması

MUCOCURE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altında, oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Kullanıma hazır şurup buzdolabında (2 – 8°C) 12 gün süreyle aktivitesini korur.

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin  veya  ambalajın  üzerinde  belirtilen  son  kullanma  tarihinden  sonra  MUCOCURE’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOCURE’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

34398 Maslak/İstanbul

Üretim Yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. GOSB, 41480 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı 23.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı