Bizimle İletişime Geçin
netira göz damlası

İlaç Prospektüs

NETIRA Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

NETIRA Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

Netira göz damlası prospektüsü, Netira göz damlası kullanma talimatı, Netira göz damlası Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

NETİRA tek doz göz damlası Göze uygulanır.

Etkin madde :

Netilmisin sülfat .

Her tek dozluk kap (0.3 ml) 1.365 mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin’e eşdeğer) içerir.

Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun şında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

  1. NETİRA nedir ve ne için kullanılır ?
  2. NETİRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. NETİRA nasıl kullanılır ?
  4. Olası yan etkiler nelerdir ?
  5. NETİRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. NETİRA nedir ve ne için kullanılır ?

•    NETİRA, kutusunda 15 adet tek dozluk kap bulunan sarı soluk renkli göz damlasıdır. Her tek dozluk kap 0.3 ml’liktir.

•    Her tek dozluk kapta 1.365 mg Netilmisin sülfat vardır.

•    Her bir kap tek kullanımlıktır.

•    NETİRA, gözde ve ilişkili  organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

2. NETİRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NETİRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden

herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa NETİRA’yı kullanmayınız.

NETİRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı büyümesine neden olabilir.

• Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmadığı yada tahriş veya hassasiyet oluştuğunda NETİRA’nın kullanılmasına son verilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NETİRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .

Hamilelik sürecinde NETİRA’yı , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. NETİRA emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

NETİRA araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir.

NETİRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NETİRA’nın, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

NETİRA’nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Bazı aminoglikozidlerin böbrek yetmezliği (nefrotoksisite) potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz  herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NETİRA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

NETİRA’yı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak NETİRA ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, her bir göze günde 3 defa konjunktival keseye 1-2 damla damlatılması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu :

•    Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

•    Yalnız oftalmik kullanım içindir.Göze uygulanır.

•    İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

•    Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz.

•    Tek dozlu kabı bandından çekerek çıkarın, üst kısmı çekmeden çevirerek açınız.

•    Tek dozluk kabı açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrasında arta kalan çözeltiyi atınız.

•    İlacı uygularken göze ya da herhangi bir yüzeyine dokunmayınız.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda Kullanımı :

Pediyatrik yaş grubunda, NETİRA gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer NETİRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NETİRA kullandıysanız : Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

NETİRA’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NETİRA’yı kullanmayı unutursanız

Eğer NETİRA’nın bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NETİRA ile tedavi sonlandırıldığındaki ouşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİRA kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, NETİRA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Gözde geçici kızarıklık ve hafif tahriş

• Ödem

• Ürtiker

• Kaşıntı gibi aşırı hassasiyet

Bunlar NETİRA’nın hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. NETİRA’nın Saklanması

NETİRA’yi  çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Netira tek dozu açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrası kabını atınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NETİRA’yı kullanmayınız.

Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NETİRA’yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET  A.Ş

Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3  80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel      : 0212- 274 51 24

Fax     : 0212- 272 15 68

Üretici :

SIFI S.P.A.

’36,Via Ercole Patti 95020

Lavinaio- Aci S.Antonio Katanya-İTALYA

Tel      : 0039 095 792 21 11

Bu kullanma talimatı …………  tarihinde  onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı