Bizimle İletişime Geçin
neurovit enterik tablet

İlaç Prospektüs

NEUROVIT Enterik Tablet Nedir Kullanma Talimatı

NEUROVIT Enterik Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Neurovit Enterik tablet prospektüsü, Neurovit kullanma talimatı, Neurovit Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

NEUROVİT® enterik tablet Ağız yoluyla alınır.

Etkin  madde:  250  mg  Tiamin mononitrat  (vitamin  B1)  ve  250  mg  piridoksin hidroklorür (vitamin B6).

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, povidon K30, kolloidal   susuz   silika,   magnezyum   stearat,   metakrilik   asit-metil   metakrilat   kopolimer, dibütilfitalat, talk

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. NEUROVİT nedir ve ne için kullanılır?
  2. NEUROVİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. NEUROVİT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. NEUROVİT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. NEUROVİT nedir ve ne için kullanılır?

NEUROVİT enterik tabletlerin her biri 250 mg tiamin mononitrat (Vitamin B1) ve 250 mg piridoksin hidroklorür (Vitamin B6) içeren beyaz yuvarlak, bombeli enterik kaplı tabletlerdir.

NEUROVİT 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

B1  ve  B6  vitaminlerinin  birleşiminden  oluşan  NEUROVİT  ağrı  giderici  özellikler  gösterir. NEUROVİT, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.

B1 ve B6 vitamini eksikliği ve yetersizliğine bağlı gelişen durumlarda kullanılır.

2. NEUROVİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEUROVİT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız

• 12 yaşından küçükseniz

• Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

NEUROVİT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük B6 vitamini ihtiyacı olan

2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.

Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6  vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEUROVİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEUROVİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması konusunda bilgi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen Günlük Besin Alım Miktarını büyük ölçüde aşan yüksek doz B6  vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince  etkili  doğum  kontrolü  uygulamak  zorundadırlar.  B1  ve/veya  B6  vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur. Ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

“Önerilen  Günlük  Besin  Alım  Miktarını”  büyük  ölçüde  aşan  yüksek  doz  B6  vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

NEUROVİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler NEUROVİT laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı  ilaçlar  ile  birlikte  kullanıldığında  NEUROVİT’in  ya  da  kullanılan  diğer  ilacın  etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

•  Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilaç)

•  5-fluorourasil (kanser tedavisinde)

•  Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)

•  Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılır)

•  Sikloserin (Antibiyotik)

•  Hidralazin grubu ilaçlar (Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar)

•  İsoniazid (Verem tedavisinde kullanılır)

•  Desoksipiridoksin

•  D-penisilamin (Antibiyotik)

•  Doğum kontrol hapı

•   Alkol

Tahliller üzerine etkiler

•  B1  vitamini,  Ehrlich  reaktifi  kullanılarak  yapılan  ürobilinojen  tayininde  yanlış  pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.

•  Yüksek B1 vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NEUROVİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 enterik kaplı tablet kullanınız.

Ürün, genellikle bir ilâ birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

NEUROVİT tabletleri  yeterli  miktarda  sıvı  ile bütün  olarak  yutulmalı  ve  önerilen  dozlarda kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

12 yaşında veya daha genç çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

Özel kullanım durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer NEUROVİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEUROVİT kullandıysanız

Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu taktirde etkiler düzelir.

NEUROVİT’ten  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

NEUROVİT’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEUROVİT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NEUROVİT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1,000); çok seyrek (<10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   NEUROVİT’i   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;

• Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (Kurdeşen)

• Döküntüler

• Yüzde şişme

• Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk

• Ciltte kabarıklık

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin NEUROVİT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Baş dönmesi

• Baş ağrısı

• Periferal nöropati (Vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)

• Somnolans (Fazla derin olmayan yarı bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu)

• Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organları bozukluğu)

•   Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku hasarı sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimlerin değerlerinde gözlenen artış)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• İshal

• Hazımsızlık

• Bulantı

• Karın ağrısı

• Anormal idrar kokusu

Bunlar NEUROVİT’in sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. NEUROVİT’in saklanması

NEUROVİT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEUROVİT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEUROVİT’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 11.07.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı