Bizimle İletişime Geçin
paden 300mg ilaç

İlaç Prospektüs

PADEN 300 mg Kapsül Nedir Kullanma Talimatı

PADEN 300 mg Kapsül Nedir Kullanma Talimatı

Paden 300mg kapsül prospektüsü, Paden 300mg kullanma talimatı, Paden 300mg Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

PADEN 300 mg sert kapsül Ağızdan alınır.

•  Etkin madde:

Her bir kapsül 300 mg pregabalin içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Laktoz  monohidrat,  mısır  nişastası,  talk,  jelatin,  sodyum  lauril  sülfat,  titanyum  dioksit, karmoizin (E122), siyah demir oksit, kırmızı demir oksit, saf su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. PADEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. PADEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PADEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PADEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. PADEN nedir ve ne için kullanılır?

PADEN, beyaz renkli kristalize toz dolu karamel-beyaz renkli bir kapsüldür. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 56 kapsül içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.

PADEN, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

PADEN, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

PADEN yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek  sinir hasarına bağlı  ağrıya  sebep  olabilir.  Bu  ağrı  hissi,  sıcaklık,  yanma,  batma, vurma,  zonklama,  sızlama,  uyuşma,  karıncalanma şeklinde  ya da elektrik  çarpması,  iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

PADEN yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta  olduğunuz  ilaçlarla  durumunuzu  kontrol  altında  tutamadığı  zaman,  PADEN’i tedavinize ekleyebilir. PADEN sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

PADEN yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli  heyecan,  köşeye  sıkıştırılmışlık  hissi,  kolaylıkla  bitkin  düşme,  konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji

PADEN yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. PADEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PADEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer  PADEN’in  etkin  maddesi  olan  pregabaline  veya  ilacın  içeriğinde  bulunan  diğer maddelerden  herhangi  birine   karşı alerjiniz    (aşırı  hassasiyetiniz)   varsa  PADEN kullanmayınız.

PADEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Sara  tedavisinde  etkili  (antiepileptik)  ilaçlarla  tedavi  edilen  bazı  hastalarda  intihar düşüncesi  ve  davranışı  görülmüştür.  Aklınızdan  bu  tip  düşünceler  geçiyor  veya  bu  tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.

•  PADEN ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz,

ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.

•  Diyabetiniz  (şeker  hastalığı)  varsa  ve  pregabalin  kullanımı  sırasında  kilo  aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.

•  Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.

•  PADEN kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.

•  Pazarlama sonrasında  alerji  sonucu  yüz  ve boğazda şişmeyi  de  içeren  aşırı  duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum  yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa PADEN derhal kesilmelidir.

•  Pazarlama  sonrası  deneyimde  geçici  olarak  görmede  bulanıklık  ve  görme  netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler PADEN’in kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.

•  Omurilik  hasarı  sonrası  gelişen  nöropatik  ağrı  tedavisi  görüyorsanız,  bu  tedavi  için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.

•  Pazarlama  sonrası  deneyimlerde,  PADEN’in  morfin  ve  benzeri  ağrı  kesiciler  (opioid analjezikler)  gibi  kabızlığa  sebep  olabilecek  ilaçlarla  birlikte  alınması  sonucu  bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

•  Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.

•  PADEN ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.

•  PADEN kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

PADEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması PADEN aç ya da tok olarak kullanılabilir.

PADEN kullanırken alkol almayınız. PADEN ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PADEN doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için PADEN kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

PADEN baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. PADEN’in sizi nasıl etkilediğini  anlayana  kadar  araba  veya  makine  kullanmayınız  ve  tehlikeli  olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

PADEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu  ürün  laktoz  içerir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere  karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

PADEN’in her dozu 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

PADEN, içeriğindeki karmoizinden dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PADEN ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

•  PADEN’in merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.

•  PADEN’in  oksikodon  gibi  narkotik  ağrı  kesicilerle,  lorazepam  gibi  kaygı  (anksiyete) tedavisinde  kullanılan  ilaçlarla  veya  sakinleştiricilerle  ve  alkol  içeren  ürünlerle  birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.

•  PADEN  ve  şeker  hastalığında  (diyabet)  etkili  bir  ilaç  olan  tiazolidindionun  birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.

•  PADEN ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PADEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PADEN’i  her  zaman  doktorunuz  tarafından  size  tarif  edildiği  şekliyle  kullanınız.  Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  PADEN’i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

•  Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir.  Doktorunuz  tedavi  sırasında  aldığınız  dozu  değiştirebilir.  Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

•  PADEN’i her gün aynı saatte alınız.

•  PADEN’in  etkisinin  sizin  için  çok  kuvvetli  veya  zayıf  olduğunu  düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

•  PADEN ağız yoluyla alınır.

•  PADEN’i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PADEN’in  çocuklarda  ve  gençlerde  (18  yaşından  küçüklerde)  kullanımına  ilişkin  yeterli güvenlilik  ve  etkinlik bilgisi  bulunmadığı   için  bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda PADEN normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz  ile  ilgili  bir  sorununuz  varsa  doktorunuz  sizin  için  daha  değişik  bir  doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer  PADEN’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PADEN kullandıysanız

PADEN’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

Eğer  almanız  gerekenden  fazla  PADEN  kullandıysanız,  doktorunuzu  arayınız   ya  da kullanmakta  olduğunuz  PADEN  kutusunu  da  yanınıza  alarak,  derhal  en  yakın  sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

PADEN’i kullanmayı unutursanız

PADEN’i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

•  Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

•  Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PADEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

•  Doktorunuzla görüşmeden PADEN’i aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ileka demeli  olarak  azaltılarak  sonlandırılacaktır.  Uzun  ya  da  kısa  süreli  tedavi  sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme  ve  sersemliktir.  Daha  uzun  süre  PADEN  kullanmanız  halinde,  bu  yan  etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PADEN’in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Yüzde şişme

•  Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

•  Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

•  İştah artışı

•  Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi

•  İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

•  Koordinasyon  bozukluğu,  dikkat  kaybı,  hafıza  bozukluğu,  titreme  (tremor),  konuşma bozukluğu  (dizartri),  yanma,  batma,  karıncalanma  hissi,  denge  bozukluğu,  unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı

•  Bulanık görme, çift görme

•  Baş dönmesi (vertigo)

•  Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik

•  Peniste sertleşme bozukluğu

•  Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi

•  Kilo artışı

Yaygın olmayan:

•  İştah kaybı

•  Kendine   yabancılaşma,   kişisel   kimlik   duygusu   kaybı   (depersonalizasyon),   orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)

•  Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet  kaybı  (hipoestezi),  görme  alanında  bozukluklar,  göz  titremesi  (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi),  düşünce  uçuşması  (psikomotor  hiperaktivite),  ayağa  kalkarken  görülen  baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık

•  Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), gözyaşında artma

•  Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları

•  Birinci derece AV blok

•  Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)

•  Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)

•  Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk

•  Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme

•  Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler

•  Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği

•  Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

•  Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu

•  Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme

•  Bazı   karaciğer   ve   böbrek   fonksiyon   testlerinde   (alanin   aminotransferaz,   kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma

•  Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)

•  Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:

•  Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)

•  Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)

•  Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)

•  Hareketlerde  yavaşlama,  var  olmayan  bir  kokuyu  algılama  (parosmi),  yazı  yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

•  Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık

•  Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları

•  Sinüs taşikardisi

•  Sinüs aritmisi

•  Sinüs bradikardisi

•  Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu

•  Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)

•  Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)

•  Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)

•  Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği

•  Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağrılı adet/aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme

•  Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması

•  Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Bilinmiyor:

•  QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum

•  Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu)

Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

•  Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık

•  Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk

•  Konjestif kalp yetmezliği

•  Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı

•  Halsizlik, kırıklık

•  Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı

•  İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması

•  Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)

•  Erkeklerde meme büyümesi

•  Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG) değişiklik gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PADEN’in saklanması

PADEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

PADEN’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PADEN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PADEN’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız PADEN’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu – İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze – KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 23.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı