Bizimle İletişime Geçin
puridat fort

İlaç Prospektüs

PURIDAT FORT 200 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

PURIDAT FORT 200 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Puridat Fort 200mg Tablet prospektüsü, Puridat kullanma talimatı, Puridat Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

PURİDAT FORT 200 mg tablet Ağızdan alınır.

•  Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Prejelatinize  nişasta,  laktoz  monohidrat,  hipromelloz,  sodyum  nişasta  glikolat,  tartarik  asit, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. PURİDAT FORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. PURİDAT FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PURİDAT FORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PURİDAT FORT’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. PURİDAT FORT nedir ve niçin kullanılır?

PURİDAT FORT 20 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

PURİDAT FORT’un etkin maddesi Trimebutin sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa oradaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür.  Hareket  bozukluklarına  bağlı  olan  fonksiyonel  sindirim  hastalıklarında;  fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

PURİDAT FORT;

•  İrritabl barsak sendromu tedavisinde,

•  Fonksiyonel sindirim bozukluklarında ve

•  Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin tedavisinde kullanılır.

2. PURİDAT FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PURİDAT FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimebutin  ve  formülasyonda  bulunan  maddelerden  herhangi  birine  karşı  aşırı  duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

PURİDAT FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PURİDAT FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. dönemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

PURİDAT FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PURİDAT FORT laktoz monohidrat içermektedir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PURİDAT FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir. Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir. Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer PURİDAT FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURİDAT FORT kullandıysanız

PURİDAT FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PURİDAT FORT’u kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PURİDAT FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PURİDAT FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  PURİDAT  FORT’u  kullanmayı  durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

•  Deri döküntüsü

•  Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PURİDAT FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Ciltte reaksiyon

•  Baş dönmesi

•  Uyuklama

Bunlar PURİDAT FORT’un hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PURİDAT FORT’un saklanması

PURİDAT FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PURİDAT FORT’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 06.11.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı