Bizimle İletişime Geçin

İlaç Prospektüs

REFRESH Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

REFRESH Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

Refresh göz damlası prospektüsü, Refresh  kullanma talimatı, Refresh Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır.

Etkin Madde: 0.4 ml’de 5.60 mg. polivinil alkol; 2.40 mg. povidon içerir. Yardımcı Maddeler: Sodyum klorür ve sodyum hidroksit (veya hidroklorik asit).

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu   kullanma   talimatını   saklayınız.   Daha   sonra   tekrar   okumaya   ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun şında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. REFRESH nedir ve ne için kullanılır?
  2. REFRESH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. REFRESH nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. REFRESH’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. REFRESH nedir ve ne için kullanılır ?

REFRESH, berrak ve renksiz (veya hafif sarı renkli) bir çözelti olup, tek dozluk flakonlara doldurulmuştur. REFRESH, 30 adet tek dozluk flakon içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

REFRESH’in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır. Göz yüzeyindeki gözyaşı hacmini artırır, gözyaşı filmini düzenler.

Bu amaçla, REFRESH

– eksik veya yapıca bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı olarak göz yüzeyinin nemlendirilmesinin bozulduğu; göz kuruluğu gibi durumlarda kullanılır.

2. REFRESH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REFRESH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

REFRESH’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer gözde ağrı hissi, görmede değişiklik, gözde kızarıklık ve tahriş devam ederse veya kötüye giderek durum 72 saatten daha uzun süre inatla devam ederse ilacı kullanmayı bırakarak bir doktora danışınız.

Eğer ilacın rengi değişir veya bulanıklaşırsa kullanılmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REFRESH’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

REFRESH’in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Diğer  göze  uygulanan  ilaçlarda  olduğu  gibi,  REFRESH  damlatıldıktan  sonra  gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

REFRESH’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Özel uyarı gerektiren herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip bir madde içermemektedir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız, her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. REFRESH nasıl kullanılır ?

•    Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Rahatsız olan göze ve ihtiyaca göre göze 1 veya 2 damla kullanılır.

Mikropların bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiç bir yere değdirmeyiniz.

•    Uygulama yolu ve metodu:

refresh goz damlasi kullanim

•    Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

•    Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer  REFRESH’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REFRESH kullandıysanız

REFRESH’ten  kullanmanız  gerekenden  fazlasını kullanmışsanız  bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REFRESH’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REFRESH ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

REFRESH  ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REFRESH’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   REFRESH’i   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REFRESH’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gözde tahriş (kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma vb.) belirtileri. Bunlar REFRESH’in hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. REFRESH’in saklanması

REFRESH’i çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15ºC – 25ºC’nin arasında, oda sıcaklığında saklayınız. Her kullanımdan sonra kalan kısım atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REFRESH’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Allergan Pharmaceuticals Ireland Westport/İrlanda

Bu kullanma talimatı 28.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı