Bizimle İletişime Geçin

İlaç Prospektüs

SEFAGEN 1g Enjektabl Flakon Nedir Kullanma Talimatı

SEFAGEN 1g Enjektabl Flakon Nedir Kullanma Talimatı

Sefagen 1g Enjektabl Flakon prospektüsü, Sefagen 1g kullanma talimatı, Sefagen 1g Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

SEFAGEN 1 g IM/IV enjektabl flakon Kas içine veya damar içine uygulanır.

•  Etkin madde: Her bir enjektabl flakon 1 g sefotaksime eşdeğer miktarda sefotaksim sodyum içerir.

•  Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. SEFAGEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. SEFAGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SEFAGEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SEFAGEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SEFAGEN nedir ve niçin kullanılır?

SEFAGEN, bir flakonda 1 g sefotaksim etkin maddesini içerir. 1 flakon + 4 ml enjeksiyonluk su içeren ampul halinde kullanıma sunulmuştur.

SEFAGEN, beta laktam grubu antibiyotikler (bakterilere karşı etki gösteren) olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir.

Doktorunuz SEFAGEN’i size aşağıdaki enfeksiyonların tedavisi için reçete etmiştir.

•  Solunum yolu enfeksiyonları

•  Üriner (idrar yolları) sistem enfeksiyonları

•  Genital (üreme organları) enfeksiyonlar

•  Septisemi  (bakterilerin  kana  geçmesi  sonucunda  ateş  ve  titremeye  neden  olan  hastalık), bakteriyemi (bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi.)

•  Endokardit (kalbin iç yüzünün iltihabı)

•  Peritonit  (bakterilerin  veya  bakteri  toksinlerinin  karın  içine  geçmesi)  dahil  karın  içi enfeksiyonlar

•  Menenjit (beyin zarlarının iltihabı) (listeria nedenli olan hariç) ve diğer merkezi sinir sistemi enfeksiyonları

•  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

•  Kemik ve eklem enfeksiyonları

Ayrıca aşağıdaki operasyonlardan herhangi birinde koruyucu olarak kullanılması için doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

−  Gastrointestinal (mide-bağırsak) cerrahi

−  Genitoüriner (üreme ve idrar yolları sistemi) cerrahi

−  Obstetrik ve jinekolojik (kadın-doğum ile ilgili) cerrahiler

2. SEFAGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEFAGEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa

•  SEFAGEN etkin maddesi olan sefotaksime alerjiniz varsa

SEFAGEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Süperenfeksiyon (antibiyotiğe duyarlı olmayan mikropların çoğalması)

Diğer   antibiyotiklerle   olduğu   gibi,   sefotaksim   kullanımı,   özellikle   uzun   süreliyse, sefotaksimin etkilemediği mikroorganizmaların aşırı çoğalması ile sonuçlanabilir. Uzun süreli kullanımda  durumunuz  sürekli  olarak  değerlendirilmeli  ve  gerektiğinde  uygun  önlemler alınmalıdır.

•  Anafilaktik (alerjik) reaksiyonlarda

−  Bu  ilacın  size  reçete  edilebilmesi  için,  alerjik  yatkınlığınızın  ve  özellikle  beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınızın olup olmadığı önceden araştırılmalıdır.

−  Eğer aşırı duyarlılık meydana gelirse tedaviye derhal son verilmelidir.

−  Sefalosporinlere önceden ani tipte aşırı duyarlılık öykünüz varsa bu ilacı kullanmamanız gerekir.  Şüpheli  durumlarda,  olası  bir  alerjik  reaksiyona  müdahale  edilebilmesi  için  ilk uygulama sırasında yanınızda mutlaka bir hekimin bulunması şarttır.

−  Eğer penisiline duyarlıysanız,  bu  ilacı  son  derece dikkatle kullanmalısınız;  ilk  uygulama sırasında yakın gözetim altında bulundurulmanız gerekir. Bu iki antibiyotik grubu arasında meydana gelen aşırı duyarlılık reaksiyonları, son derece ciddi, hatta ölümcül olabilir. Aşırı duyarlılık oluşursa doktorunuz tedaviyi durduracaktır.

•  Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabında

−  Tedavi sırasında ya da tedaviyi izleyen ilk haftalarda özellikle şiddetli ve/veya inatçı ishal, bağırsak iltihabının belirtileri olabilir.

Böyle bir hastalıktan şüpheleniliyorsa, SEFAGEN derhal kesilmeli ve hiç gecikmeden uygun, özgül bir antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

•  Ciddi büllöz reaksiyonlar(içi su dolu kabarcıklar oluşturarak vücudun verdiği tepki)

Sefotaksim  ile  Stevens-Johnson  sendromu  (deri  ve  mukozalarda  içi  su  dolu  keseciklerle seyreden deri hastalığı) ya da toksik epidermal nekroliz (deride döküntü ve doku ölümü ile seyreden deri hastalığı) gibi ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Deri ve/veya mukoza (örn. ağız içi) reaksiyonu ortaya çıktığında tedaviye devam etmeden önce hemen doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

•  Hematolojik (kan ile ilişkili) reaksiyonlar

Özellikle uzun süreli tedavilerde sefotaksim tedavisi sırasında beyaz kan hücrelerinin bazıları ya da tümünün sayısında azalma olabilir. 7-10 günden uzun süren tedavilerde beyaz kan hücreleri izlenmeli ve bu durum geliştiğinde tedaviniz kesilmelidir. Bazı olgularda tedavi kesilmesi ardından hızla düzelen beyaz hücresinin bir türünün artması (eozinofili) ve kan pulcuklarının azalması (trombositopeni) bildirilmiştir. Kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı kansızlık (hemolitik anemi) da bildirilmiştir.

•  Böbrekle ilgili hastalıklarda

−  Böbrekleriniz yeterince çalışmıyorsa SEFAGEN dozu ayarlanmalıdır.

−  SEFAGEN,  aminoglikozidlerle  (bir  çeşit  antibiyotik)  ya  da  kıvrım  diüretikleri  ile  (idrar söktürücü) birlikte uygulanacağı zaman son derece dikkatli olunmalıdır. Böyle bir durumda böbrek fonksiyonlarınız yakından izlenmelidir.

•  Sodyum alımı

Sodyum kısıtlamasının gerekli olduğu hastalarda sefotaksimin sodyum içeriği (50.5 mg/g sefotaksim) göz önünde bulundurulmalıdır.

•  Nörotoksisite (sinir sisteminde zararlı etkiler)

Sefotaksim  dahil  olmak  üzere  yüksek  doz  beta  laktam  antibiyotikleri  özellikle  böbrek yetmezliği olan  hastalarda ansefalopatiye         (bilinç kaybı,  anormal  hareketler ve konvülziyonların  görüldüğü  beyin  hastalığı)  yol  açabilir.  Bu  durumda  tedaviye  devam etmeden önce hemen doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

•  Uygulama önlemleri

Pazarlama sonrası izlemde az sayıda olguda hızlı damar içi uygulamalarda yaşamı tehdit etme potansiyeli   olan   kalp   ritmi   bozuklukları   bildirilmiştir.   Önerilen   uygulama   süresine uyulmalıdır.

•  Laboratuvar testleri üzerine etkisi

Diğer  sefalosporinlerle  olduğu  gibi  sefotaksim  ile  tedavi  edilen  bazı  hastalarda  kan uyuşmazlığı testi olan Coombs testinin pozitif olduğu saptanmıştır. Bu test yapılırken dikkate alınmalıdır.İdrarda şeker (glukoz) testi yalancı pozitif sonuç verebilir.

•  Nötropenide

10 günden uzun süren tedavilerde, akyuvar sayımı yapılmalı ve nötropeni (akyuvar azalması) söz konusu olduğunda tedavi kesilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEFAGEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle yiyecek veya içeceklerle etkileşime girmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  farkederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SEFAGEN,  anne  sütüne  geçtiğinden,  gerektiğinde  ya  emzirmeyi   ya  da  ilaç  tedavinizi bırakmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

SEFAGEN sersemliğe neden olabilir ve araç ve makine kullanımınızı etkileyebilir.

SEFAGEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SEFAGEN 1 g flakon 2.2 mmol (50.5 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

−  Aminoglikozid antibiyotikleri veya furosemid gibi güçlü idrar söktürücüler ile birlikte yüksek

doz sefalosporin antibiyotikleri alan hastalarda, böbreklerde oluşabilecek olası yan etkilere karşı bu kombinasyonlar dikkatli uygulanmalıdır. Ancak önerilen dozlarda böbrek üzerindeki yan etkilerde bir artış beklenmez.

−  Probenesid   (gut-damla   hastalığında   kullanılan   bir   ilaç)   ile   birlikte   kullanıldığında SEFAGEN’in etki süresi uzar.

−  SEFAGEN, nefrotoksik ilaçların (böbrek üzerine zararlı etki gösteren ilaçlar) nefrotoksik etkilerini güçlendirebilir.

−  Sefalosporinlerle tedavi sırasında Coombs testleri pozitif olabilir. Bu olguyla sefotaksim ile tedavi sırasında da karşılaşılabilir. Bu durum, kanın çapraz karşılaştırması amacıyla yapılan test ile etkileşebilir.

−  Sefotaksim ile tedavi edilen hastalarda, bakır redüksiyon testleriyle (Benedict ve Fehling solüsyonları  veya  Clinitest)  idrarda  şeker  testi  yanlış-pozitif  sonuç  verebilir.  Doktorunuz gerektiğinde bu amaçla başka bir yöntem (glukoz-oksidaz-spesifik yöntem) kullanacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SEFAGEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz,  uygulama  yöntemi  ve  tedavi  süresi,  enfeksiyonun  şiddetine,  bakterilerin  duyarlılığına, hastanın ve böbrek fonksiyonlarının durumuna göre değişmektedir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Önerilen dozlar ve uygulama sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

−  Normal böbrek fonksiyonuna sahip yetişkinlerde dozaj

Tablo 1

sefagen-tablo

*IM= Kas içi **IV= Damar içi

Enfeksiyon duyarlı olmayan türler sebebiyle oluşmuşsa, SEFAGEN ile tedavinin uygun olup olmadığının anlaşılması için antibiyotik duyarlılık testi yapılmalıdır.

−  Cerrahi profilaksisinde dozaj:

Yetişkinlerdeki normal dozaj

Anesteziye başlarken damar içi ya da kas içi olarak 1 g sefotaksim verilir, gerekirse operasyon sonrasında tekrarlanır. Bu tedavinin süresi 24 saati geçmemelidir.

Sezaryen ameliyatı

Göbek bağı kesilirken 1 g sefotaksim damardan, ardından 6 ve 12 saat sonra 1 g sefotaksim kas içi ya da damardan uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Intravenöz (damar içine) uygulama (enjeksiyon veya infüzyon):

Enjeksiyon  ya  da  infüzyon  çözeltisi  için  enjeksiyonluk  suda  sefotaksim  çözülür  ve  hemen

kullanılmalıdır.

Aralıklı damar içi enjeksiyonlar için, solüsyon 3 ila 5 dakikalık süre içinde enjekte edilmelidir. Çok az sayıda yaşamı tehdit eden aritmi (kalp atış ritminin bozulması), santral venöz kateter yoluyla hızlı sefotaksim verildiğinde oluşabilmektedir.

IM (kas içine) uygulama

Uygulama  durumunda  SEFAGEN,  %  1  lidokain  çözeltisinde  çözülerek  kullanılmalıdır.  Bu sırada ilacın damara verilmemesine dikkat edilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda doz yaşa veya vücut ağırlığına göre ayarlanır.

sefagen-tablo2

*24  saat  içinde  2  g  aşılmamalıdır.  %1  lidokainle  hazırlanmış  çözelti,  30  aylıktan  küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Herhangi bir böbrek bozukluğu yoksa yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek   yetmezliği   olan   hastalarda   doz   ayarlaması   yapılmalıdır.   Doktorunuz   böbrek fonksiyonlarınızı ölçerek size uygun dozu verecektir.

−  Renal fonksiyon bozukluğu olan yetişkinlerde dozaj

 

Kreatinin klerensi Birim doz Doz aralığı Günlük doz
≤10 mL/dak Yarım doz Aynı Yarım doz

 

Hemodiyalizdeki  hastalarda:  Hemodiyalizin  olduğu  gün,  enfeksiyonunun  şiddetine  göre, günlük 1 ila 2 g sefotaksim, diyalizden sonra uygulanmalıdır.

Eğer SEFAGEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEFAGEN kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEFAGEN kullanmışsanız, geri dönüşümlü ensefalopati (bilinç kaybı, anormal hareketler, kasların kasılması gibi belirtileri olan bir çeşit beyin hastalığı) oluşabilir.   Böbrek   hastalarında  bu   risk   daha   yüksektir.   Bu   durum   geri   dönüşümlüdür. SEFAGEN’in kandaki düzeyi diyalizle düşürülebilir.

SEFAGEN’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız,  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

SEFAGEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SEFAGEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun uygun gördüğü süre zarfınca kullanınız. Kendinizi iyi hissetseniz bile zamanından önce ilacı kullanmayı keserseniz belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SEFAGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SEFAGEN kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

−  Aşırı duyarlılık reaksiyonları (deri döküntüsü, kaşıntı ve düşük sıklıkta ürtiker, vücut ısısının normalin üzerine çıkması)

−  Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme, bronşların daralması, halsizlik

−  Kalp ritim bozukluğu

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEFAGEN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Geri dönüşümlü ensefalopati (bilinç kaybı, anormal hareketler, kasların kasılması gibi belirtileri olan bir çeşit beyin hastalığı)

Yan etkiler aşağıdaki sıklık kategorilerinde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor)

Çok yaygın yan etkiler

−  Enjeksiyon yerinde ağrı (kas içi uygulamada)

Yaygın olmayan yan etkiler

−  Enjeksiyon yerinde iltihap (kas içi uygulamada)

−  Tedavi sonlandırıldığında geri dönüşümlü olan kan hücrelerinde azalma (10 günden uzun

süren tedavilerde kan sayımı mutlaka takip edilmelidir).

−  Havale

−  İshal

−  Karaciğer enzimlerinde artış

−  Deride kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen

−  Böbrek fonksiyonlarında azalma

−  Damardan  sefotaksim  uygulanan  hastalarda  birkaç  vakada  damar  iltihaplanması  (flebit)

bildirilmiştir. Bununla birlikte, bu durum nadiren tedavinin kesilmesine yol açmıştır.

−  Ateş

−  Borelliosis  hastalığının  SEFAGEN  ile  tedavisini  takiben  Jarisch-Herxheimer  reaksiyonu (ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir.

Bilinmiyor:

−  Kansızlık (hemolitik anemi)

−  Baş ağrısı, sersemlik

−  SEFAGEN’in santral venöz kateter yoluyla damardan hızlı bir şekilde uygulanmasını takiben, çok az sayıda hastada hayatı tehdit eden kalp ritim bozukluğu

−  Nefes yollarında daralmaya bağlı hırıltılı nefes alma (bronkospazm)

−  Bulantı, kusma, karın ağrısı

−  Bazen  bağırsak  iltihabının  bir  belirtisi  olarak  ortaya  çıkan  ve  kanlı  dışkıyla  birlikte görülebilen ishal; antibiyotiklere bağlı barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

−  Hepatit (bazen sarılıkla beraber görülen karaciğer iltihabı)

−  İçi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden cilt döküntüleri

−  İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı

−  Vajinada mantar enfeksiyonu (vajinal kandidiyazis)

−  Süperenfeksiyon (uzun süreli antibiyotik kullanımı sonucu, o antibiyotiğe duyarlı olmayan diğer bakterilerin aşırı çoğalması), antibiyotik ateşi (belirtileri; deri döküntüsü, kaşıntı, ateş, akyuvar  sayısında  azalma,  karaciğer  enzimlerinde  yükselme,  solunum  güçlüğü,  eklem rahatsızlığı).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SEFAGEN’in saklanması

SEFAGEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SEFAGEN’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz SEFAGEN’i kullanmayınız.

Kas içi enjeksiyon için hazırlanmış çözelti

Sefotaksim steril toz, %0.5 enjeksiyonluk su içinde ya da %1 lidokain hidroklorür enjeksiyon solüsyonu içinde hazırlandıktan sonra aşağıdaki koşullarda saklanabilir:

−  oda sıcaklığında 8 saate kadar (+25°C’yi geçmeyen/normal ışıkta)

−  soğutma koşullarında 24 saate kadar (+2°C ila 8°C / ışıktan korunarak)

Enjeksiyon ve infüzyon için enjeksiyonluk su ile hazırlanmış çözelti

Sefotaksim  steril  toz,  enjeksiyon  için  su  içinde  hazırlandıktan  sonra  aşağıdaki  koşullarda saklanabilir:

−  oda sıcaklığında 12 saate kadar (+25°C’yi geçmeyen/normal ışıkta)

−  soğutma koşullarında 24 saate kadar (+2°C ila 8°C / ışıktan korunarak)

Solüsyonun açık sarımsı rengi, antibiyotik aktivitenin bozulduğunu göstermez.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri 1:

PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. No:145 34010 Topkapı-İSTANBUL

Üretim yeri 2:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz-KIRKLARELİ

Bu kullanma talimatı 23.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

 

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı