Bizimle İletişime Geçin
silina süspansiyon

İlaç Prospektüs

SİLİNA 250 mg Süspansiyon Nedir Kullanma Talimatı

SİLİNA 250 mg Süspansiyon Nedir Kullanma Talimatı

Silina Süspansiyon prospektüsü, Silina Süspansiyon kullanma talimatı, Silina Süspansiyon Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

SİLİNA 250 mg / 5 mL süspansiyon için kuru toz Ağızdan alınır.

Etkin madde: 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat

Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin, sodyum siklamat, sodyum EDTA, kolloidal silisyum dioksit,   disodyum   hidrojen   fosfat   dihidrat,   monosodyum   dihidrojen   fosfat   dihidrat, karboksimetil selüloz sodyum, frambuaz esansı, eritrosin boya, pudra şeker

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. SİLİNA nedir ve ne için kullanılır?
  2. SİLİNA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SİLİNA nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SİLİNA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SİLİNA nedir ve ne için kullanılır?

SİLİNA sistemik antibakteriyeller olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

SİLİNA   bakteri   denilen   mikroorganizmaların   oluşturduğu   hastalıklarda   kullanılan   bir antibiyotiktir. Ampisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

SİLİNA 250 mg / 5 mL süspansiyon için kuru toz, her 5 mL’sinde 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat içerir. 100 mL’lik ambalajlarda bulunur.

SİLİNA,  ampisiline  duyarlı  bakterilerin  neden  olduğu  çeşitli  enfeksiyon  hastalıklarının tedavisinde, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

•  solunum yolu enfeksiyonlarında,

•  idrar yolu enfeksiyonlarında,

•  genital bölge enfeksiyonlarında,

•  sindirim sistemi enfeksiyonlarında,

•  menenjit tedavisinde.

Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Etken mikroorganizmanın  ve  Silina’ya  duyarlılığın  belirlenmesi  için  bakteriyolojik  incelemeler yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.

2. SİLİNA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİLİNA’nın  dahil  olduğu  penisilin  grubu  antibiyotikler  ile  tedavide  ciddi  ve  bazen ölümcül olabilen aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılık öyküsü olan ve/veya birçok maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde daha sık görülür. Tedavi sırasında alerjik bir reaksiyon geliştiği takdirde ilaç hemen bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

SİLİNA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Ampisiline  veya  SİLİNA’nın  içindeki  yardımcı  maddelerden  herhangi  birine  veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

•  Enfeksiyona neden olan etken, penisilini yıkan bir maddeye sahipse

SİLİNA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Sefalosporinlere karşı alerjiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.

•  SİLİNA tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.

•  SİLİNA’ya dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse

•  Enfeksiyoz  mononükleoz  denilen  virüs  hastalığınız  varsa  veya  lösemi  denilen  kan kanserinden şüphe ediliyorsa (cilt döküntüsüne neden olabilir)

•  Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir)

•  Firengi hastalığınız varsa veya firengi hastalığınızın da olduğundan şüphe ediliyorsa ek testler istenecek veya ek tedaviler uygulanacaktır.

•  Enfeksiyonunuz streptokok denilen bakteri ile meydana geldi ise (en az 10 gün süreli tedavi  önerilecektir  ve  bakterinin  tamamen  yok  edildiğinin  doğrulanması  için  ek  testler istenebilir)

•  Böbrek yetmezliğiniz varsa,

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

SİLİNA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİLİNA’nın aç karnına alınması emilimini artırır. SİLİNA yemeklerden bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİLİNA,   ancak   hekim   tarafından   gerekli   görüldüğü   durumlarda   gebelikte   dikkatli kullanılabilir.

SİLİNA, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ampisilin anne sütüne geçer ve bu dozun yeni doğana zarar verip vermediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde SİLİNA kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

SİLİNA’nın, araç ve makine kullanımına etkisine dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.

SİLİNA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

SİLİNA süspansiyon sakaroz (bir çeşit şeker- pudra şekeri) içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•  Gut hastalığında kullanılan allopürinol (Özellikle ürik asiti yüksek hastalarda döküntü riski artar)

•  Bakteri  çoğalmasını  engelleyen  (bakteriostatik)  antibiyotikler  (örnek:  kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) (İlacınızın etkisi azalabilir)

•  Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (Etkileri azalabilir)

•  Bağışıklık   sistemini   baskılamak   için   kullanılan   metotreksat,   leukovorin   (yan   etki olasılıkları artar)

•  Probenesid (İlacınızın etkisini artırabilir)

•  SİLİNA ile aminoglikozitler deneysel ortamda birbirlerini etkisizleştirdikleri için bir arada kullanılmamalıdır.

•  Alkol  bağımlılığının  tedavisinde  kullanılan  disülfiram  ve  kanın  pıhtılaşmasını  önleyen ilaçların etkileri artabilir.

•  Ayrıca SİLİNA bazı laboratuvar testlerinde yanlış sonuç alınmasına sebep olabilir. (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SİLİNA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve SİLİNA ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermemişse, SİLİNA, 250 veya 500 mg dozunda 6 saat ara ile yani günde dört kez alınacaktır.

Sindirim  sitemi,  idrar  yolları  ve genital  enfeksiyonlarda 6  saatte bir 500  mg önerilirken solunum yolu enfeksiyonlarında genellikle 6 saatte bir 250 mg yeterli olur.

Bel soğukluğu tedavisinde 3,5 g SİLİNA, probenesid ile birlikte uygulanmalıdır. Kullanım süresi genellikle 7-10 gündür.

A  grubu  beta-hemolitik  streptokok  denilen  bakteriler  ile  oluşan  enfeksiyonlarda,  akut romatizmal  ateş  (kalp  romatizması)  veya  akut  glomerulonefrit  (bir  böbrek  hastalığı) oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

Uzun süreli idrar yolları ve barsak enfeksiyonlarının tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır. Asgari dozlardan düşük doz uygulanmamalıdır. İnatçı ve ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar kullanılmalıdır. Bu tür enfeksiyonlarda tedavinin birkaç hafta sürdürülmesi gerekir. Tedavi sona erdirildikten sonra klinik ve/veya bakteriyolojik takibin birkaç ay sürdürülmesi gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

SİLİNA, sulandırıldıktan sonra içindeki ölçekle, ağız yoluyla alınır. Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız.

Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış,   soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız.  Homojen bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz.  Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar su ekleyerek tekrar çalkalayınız.

En iyi etki yemeklerden yarım saat önce veya iki saat sonra alındığında elde edilir. İlacı günün aynı saatlerinde almaya çalışınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

20 kg üzerindeki çocuklarda erişkin dozu kullanılır.

20 kg ve altındaki çocuklarda idrar yolu ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında; günlük doz 6 saatte bir 50 – 100 mg/kg/gün’dür. Çocuklarda kullanılan doz erişkin dozunu aşmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gereklidir.

Doktorunuz böbrek yetmezliğinizin ciddiyetine göre doz aralıklarını açabilir. Diyaliz hastası iseniz, ilacınızı hemodiyaliz seansının bitiminde alınız.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekmez.

Eğer SİLİNA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİLİNA kullandıysanız

SİLİNA’nın çok yüksek dozlarda kullanılması neticesinde nöbet gelişimi, sinirlilik, istemsiz hareketler ve hayal görme de dahil olmak üzere sinir sistemine ait bulgular gelişebilir.

Doktorunuz bulgularınıza yönelik destekleyici tedavi uygulayacaktır.

SİLİNA’dan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

SİLİNA’yı kullanmayı unutursanız

Bir  sonraki  doz  zamanı  yakın  değilse,  hatırlar  hatırlamaz  SİLİNA  dozunuzu  alınız.  Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİLİNA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan  SİLİNA almayı  aniden  kesmeyiniz.  Antibiyotiklerin  uygunsuz kullanımları  dirençli  mikroorganizmaların  gelişmesine  neden  olabileceği  gibi  hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SİLİNA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   SİLİNA’yı   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Nefes  almakta zorlanıyorsanız  veya  hırıltılı  nefes  alıyorsanız,  yüz,  dil  ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.

•  Cildinizde  veya  göz  çevresinde  yoğun  kızarıklıklar,  içi  su  dolu  veya  kanlı  sıvı  dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SİLİNA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Döküntü,  kurdeşen,  kaşıntı  gibi  alerji  bulguları  veya  ateş  yükselmesi,  eklem  ağrıları, halsizlik gibi serum hastalığına işaret eden bulgular yaşarsanız,

•  Ateş, şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı gibi penisilin ansefalopatisi denilen hastalığa işaret edecek bulgular olursa,

•  İstemsiz kas hareketleri ve nöbet gelişimi olursa,

•  Nefes darlığı hissederseniz,

•  Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalar veya kan hücrelerinin parçalanması veya mukozalarda kanamalar, kanama zamanında uzama veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar, gibi bulgulara rastlanırsa,

•  Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa,

•  Karaciğer iltihabınız varsa,

•  Akut böbrek yetmezliği ve interstisiyel nefriti düşündürecek idrar değişiklikleri, idrara çıkmada azalma veya kesilme, idrarda kan gibi bulgular olursa veya ciddi böbrek yetmezliğini düşündürecek şekilde kan testlerinizde bozukluk mevcutsa,

•  Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları,

•  Sersemlik, uyku hali, yorgunluk, halsizlik,

•  Baş ağrısı,

•   İshal,

•  Bulantı, kusma,

•  İştah artışı,

•  Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme

Bunlar SİLİNA’nın hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SİLİNA’nın saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanır.

Süspansiyon hazırlandıktan sonra aktivitesini oda sıcaklığında 7 gün, buzdolabında 14 gün korur.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma sonra SİLİNA’yı kullanmayınız/ son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİLİNA’yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34398 Şişli-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. ÇERKEZKÖY İŞLETMESİ 59500 Çerkezköy-TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 04.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı