Bizimle İletişime Geçin

İlaç Prospektüs

Siprogut Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

Siprogut Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

Siprogut Göz Damlası prospektüsü, Siprogut Göz Damlası kullanma talimatı, Siprogut Göz Damlası Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

SİPROGUT® % 0.3 göz damlası Göze damlatılarak uygulanır.

•  Etkin madde: Her mL’si, 3 mg siprofloksasine eşdeğer 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

•  Yardımcı maddeler: Mannitol (E421), disodyum EDTA, benzalkonyum klorür, sodyum asetat (susuz), sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. SİPROGUT nedir ve ne için kullanılır?
  2. SİPROGUT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SİPROGUT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SİPROGUT’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. SİPROGUT nedir ve ne için kullanılır?

SİPROGUT kornea, konjunktiva gibi göz dışı dokuların ve göz çevresi enfeksiyonlarının tedavisinde ve kornea ülserinde kullanılır.

SİPROGUT  antienfektifler  olarak  adlandırılan  ilaç  grubunun  bir  üyesidir.  Gözü/gözleri enfekte  eden  geniş  bir  aralıktaki  mikroorganizmalara  karşı  da  etkin  olan  kinolonlar antienfektifler grubuna dahil ilaçlardır. Siprofloksasin de bir kinolondur.

SİPROGUT berrak ve renksiz bir çözeltidir.

5 mL’lik kendinden damlalıklı plastik kapaklı şeffaf şişede sunulmaktadır.

2. SİPROGUT’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİPROGUT’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Eğer  siprofloksasine  veya  SİPROGUT’  un  içerdiği  diğer  yardımcı  maddelere  karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

•  Eğer diğer kinolon adı verilen antibiyotiklere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

SİPROGUT’ u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  SİPROGUT’ u sadece gözleriniz için kullanınız.

•  Doktorunuz tarafından reçete edilmediği sürece SİPROGUT’ u sadece 1 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanınız.

•  Eğer  belirtileriniz  kötüleşirse  veya  aniden  yeniden  başlarsa,  doktorunuza  danışınız.

Özellikle bu ilacın uzun süreli kullanımından sonra diğer enfeksiyonlara (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklara) karşı daha duyarlı olabilirsiniz.

•  Eğer deri döküntüsü veya kurdeşen, kaşıntı veya solunum problemleri dahil diğer aşırı hassasiyet  reaksiyonlarının  ilk  belirtilerini  fark  ederseniz,  tedaviyi  bırakınız  ve  hemen doktorunuz ile iletişime geçiniz. Ciddi bir alerjik reaksiyonunuz varsa, acil tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilacı kullanırken veya kullandıktan kısa bir süre sonra, liflerinizde ağrı, şişkinlik veya iltihap hissederseniz, tedaviyi bırakınız ve doktorunuz ile iletişime geçiniz.

•  Eğer yaşlı iseniz veya ağrı veya iltihap, astım veya deri problemlerini tedavi etmek için “kortikosteroid”  adı  verilen  ilaçları  kullanıyorsanız,  SİPROGUT  tedavisi  sırasında  lif sorunları  için  daha  yüksek  bir  riske  sahipsiniz.  Eğer  bir  iltihap  veya  iltihabi  bir  durum yaşarsanız, tedaviyi bırakınız ve hemen doktorunuz ile iletişime geçiniz.

•  Eğer  başka  ilaçlar  da  kullanıyorsanız,  “Diğer  ilaçlar  ile  birlikte  kullanımı”  bölümünü okuyunuz.

•  Diğer   antibiyotiklerde   olduğu   gibi   SİPROGUT’   un   uzun   süreli   kullanımı   diğer enfeksiyonlara neden olabilir.

•  Derinizde bir  reaksiyon  fark  ederseniz  doktorunuzla iletişime geçiniz.  Antibiyotiklerle deride ışığa karşı hassasiyet bildirilmiştir.

•  SİPROGUT tedavisi sırasında kontakt lens (sert veya yumuşak) kullanmayınız.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

SİPROGUT’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması SİPROGUT’ un besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİPROGUT’u doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİPROGUT’ u doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

SİPROGUT’u   kullandıktan   sonra  görüşünüzde  geçici   bulanıklaşma  olursa,   görüşünüz netleşinceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

SİPROGUT’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

•  Eğer    kontakt  lens  kullanıyorsanız,  lensleriniz gözünüzde takılı iken damlayı kullanmayınız.   Damlatmanın   ardından   lenslerinizi   tekrar   takıncaya   kadar   15   dakika bekleyiniz. SİPROGUT içerisinde yumuşak lenslerde renk kaybına yol açan bir koruyucu (benzalkonyum klorür) bulunmaktadır.

•  Ayrıca gözde enfeksiyon olduğunda kontakt lenslerinizi takmamanız gerektiğini bilmeniz sizin için önemli bir bilgidir.

•  SİPROGUT, sodyum ve mannitol içermektedir; ancak dozu ve uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında beş dakika bekleyiniz. Göz pomadını kullanıyorsanız, en son uygulayınız.

Ürünün   topikal   oküler   uygulamasını   takiben   ilaç   etkileşiminin   meydana   gelmesi SİPROGUT’un düşük sistemik konsantrasyonundan dolayı olasılık dışıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SİPROGUT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SİPROGUT’u kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Korneal ülserlerde, SİPROGUT gece de dahil olmak üzere belirli aralıklarla uygulanır:

•  İlk gün, doz ilk 6 saat boyunca her 15 dakikada bir göze/gözlere iki damladır ve sonra günün kalan süresi için her 30 dakikada bir göze/gözlere iki damladır.

•  İkinci gün, doz her saat göze/gözlere iki damladır.

•  Üçüncü günden ondördüncü güne dek, doz her dört saatte bir iki damladır.

Gözün/gözlerin ve çevresinin yüzeysel enfeksiyonlarında doz her altı saatte bir göze/gözlere bir veya iki damladır.

Ciddi enfeksiyonlarda ilk iki gün uyanık olduğunuz saatlerde iki saatte bir 1-2 damladır. Genellikle tedavi süresi 7-14 gündür. Tedavinizin ne kadar daha süreceğini size doktorunuz söyleyecektir.

SİPROGUT’u sadece gözlerinize kullanınız. SİPROGUT’u 15 günden uzun kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

SİPROGUT’u uygulamak için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

•  Kapağı açınız (Şekil 1).

•  İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız (Şekil 2). Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.

•  Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.

•  Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile SİPROGUT’un bir damlası akacaktır (Şekil 4).

•  Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gözünüz arasında bir kese oluşacak kadar  parmağınızla  alt  göz  kapağınızı  aşağı  doğru  çekiniz.  Damlanın  oluşan  kese  içine damlatılması gerekmektedir (Şekil 5).

•  Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız.

•  Damlalığı   gözünüze,   göz   kapağınıza,  gözünüzün  etrafındaki   yüzeylere   veya   diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.

•  SİPROGUT’u damlattıktan sonra alt göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve göz-burun arası bölgeye bir parmağınız ile hafifçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem

SİPROGUT’un vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir.

•  Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.

•  Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.

•  Kullandıktan sonra SİPROGUT’un kapağını sıkıca kapatınız.

•  Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa, her iki ilaç uygulaması arasında 10- 15 dakikalık ara veriniz.

göz damlası kullanım

Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Eğer  SİPROGUT’u  kaza  ile  yutarsanız,  doktorunuza  danışınız.  Ancak,  ciddi  bir  etki beklenmemektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

SİPROGUT bu hasta grubunda çalışılmamıştır.

Eğer SİPROGUT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİPROGUT kullandıysanız

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak SİPROGUT’u uzaklaştırabilirsiniz.

SİPROGUT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SİPROGUT’u kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu damlatınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

SİPROGUT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Belirtileriniz kaybolsa dahi, bu ilacı kullanmayı bırakmayınız. SİPROGUT’u tedavi sürenizin bitiminden önce kullanmayı bırakırsanız, belirtileriniz tekrar meydana gelebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SİPROGUT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok Seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın:

•  Göz yüzeyinde (kornea) beyaz çökelti

•  Gözde rahatsızlık

•  Gözde kızarıklık

•  İlaç kalıntısı

•  Tat alma bozukluğu

Yaygın olmayan:

•  Göz yüzeyinde (kornea) hasar veya lekelenme

•  Işığa karşı hassasiyet

•  Görme keskinliğinde azalma

•  Bulanık görme

•  Gözde veya göz kapağında şişme

•  Gözde ağrı

•  Kuru göz

•  Gözde kaşıntı

•  Anormal göz hassasiyeti

•  Gözyaşında artış

•  Göz akıntısı

•  Göz kapağında çapaklanma

•  Göz kapağında pullanma

•  Göz kapağında kızarıklık

•  Baş ağrısı

•   Bulantı

Seyrek

•  Gözde hasar

•  Gözde iltihap

•  Göz yüzeyinde (kornea) bozukluk

•  Çift görme

•  Göz hassasiyetinde azalma

•  Yorgun göz

•  Gözde tahriş

•  Aşırı hassasiyet

•  Sersemlik

•  Karın ağrısı

•   İshal

•  Kulak ağrısı

•  Arpacık

•  Rinit (nezle)

•  Burun içinde iltihap

•  Deri iltihabı

•  İlaç intoleransı (ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük)

•  Laboratuvar testlerinde anormallik

Bilinmiyor:

•  Tendon bozukluğu

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SİPROGUT’un saklanması

SİPROGUT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİPROGUT’u kullanmayınız.

Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız. Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Şişe ilk kez açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

İlacınızı  evdeki  çöpünüze  veya  sulandırarak  atmayınız.  İhtiyacınız  olmayan  ilacın  atılma koşullarını eczacınıza danışınız. Bu durum, çevreyi korumaya yardım edecektir.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş. Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20 34906 Pendik-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 26.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı