Bizimle İletişime Geçin
spazmotek ampul

İlaç Prospektüs

SPAZMOTEK Ampul Nedir Kullanma Talimatı

SPAZMOTEK Ampul Nedir Kullanma Talimatı

Spazmotek ampul prospektüsü, Spazmotek ampul kullanma talimatı, Spazmotek ampul Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

SPAZMOTEK im/iv sc. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine, deri altına veya damar içine uygulanır.

•  Etkin madde:

Her ampulün mL’sinde 20 mg hiyosin-N-butilbromür içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. SPAZMOTEK nedir ve ne için kullanılır?
  2. SPAZMOTEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SPAZMOTEK nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SPAZMOTEK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SPAZMOTEK nedir ve niçin kullanılır?

SPAZMOTEK spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir.

Her ampulün 1 mL’sinde etkin madde olarak 20 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur. 6 adet ampul içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

•  SPAZMOTEK  aşağıdaki  organların  kaslarında  meydana  gelen  ani,  şiddetli  nöbetler şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır:

•   Mide

•  Bağırsaklar

•  İdrar kesesi ve idrar yolları

•  Safra kanalları

•  Üreme organları

•  SPAZMOTEK teşhis ve tedaviye yönelik radyolojik girişimler sırasında (örneğin midenin ve on iki parmak barsağının optik bir alet ile incelenmesi (endoskopi) yapılırken) spazmların giderilmesi için kullanılır.

2. SPAZMOTEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPAZMOTEK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Etkin   madde   olan   hiyosin-N-butilbromür   veya   SPAZMOTEK’in   içerdiği   diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

•  Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,

•  İdrarınızın  idrar  kesesi  içinde  birikmesine  ve  atılmasının  güçleşmesine  yol  açan  bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme),

•  Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa,

•  Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa,

•  Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,

•  Myasteni  gravis  adı  verilen  kasların  aşırı  güçsüzleşmesine  yol  açan  nadir görülen  bir hastalığınız varsa,

•  Hamileyseniz,

•  Bebek emziriyorsanız.

Eğer  kan  sulandırıcı  ilaç  tedavisi  görüyorsanız,  SPAZMOTEK’i  enjekte  edecek  sağlık görevlisine bu durumu söylemelisiniz. Çünkü kas içine enjeksiyon durumunda, kas içinde kan toplanması olasılığı vardır. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, SPAZMOTEK derialtına ya da toplardamar içine enjekte edilmelidir.

SPAZMOTEK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Gözünüzde teşhis edilmemiş dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa (SPAZMOTEK uygulamasını  takiben  göz  içi  basıncınızda  ani  yükselme  olabilir.  Eğer  SPAZMOTEK uygulamasını  takiben  gözlerinizde  ağrı,  kızarıklık,  görme  kaybı  olursa  derhal  bir  göz hastalıkları uzmanına başvurunuz)

•  Damar yoluyla SPAZMOTEK uygulamasını takiben ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafilaktik şok) gözlemlenmiştir. Bu yolla SPAZMOTEK uygulanması sırasında doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

•  Vücut ısınız yüksekse (ateşiniz varsa), SPAZMOTEK uygulaması terlemeyi azaltabileceğinden, doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

SPAZMOTEK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SPAZMOTEK ağızdan alınmaz. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

SPAZMOTEK bir sağlık mesleği mensubu tarafından kas içine, deri altına veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer   hamile   olduğunuzu   (veya   olabileceğinizi)   düşünüyorsanız   doktorunuza   haber vermelisiniz. SPAZMOTEK hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız SPAZMOTEK kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Bazı kişilerde SPAZMOTEK kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

SPAZMOTEK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SPAZMOTEK  içerisinde  1  mL’de  6  mg  sodyum  bulunur.  Bu  sodyum  miktarı  önlem alınmasını gerektiren sınır değerden (23 mg) çok düşüktür. Esasen bu tıbbi ürün “sodyum içermez” olarak kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, SPAZMOTEK ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

SPAZMOTEK  aşağıdaki  ilaçlarla  birlikte  kullanıldığında  ağız  kuruluğu,  kabızlık,  görme bulanıklığı,  terleme,  idrarın  idrar  kesesinde  birikmesi,  kalp  atımının  hızlanması  gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

•  Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar

•  Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar

•  Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid

•  Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

•  Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)

•  Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.

•  Metoklopramid:    Kusmayı    önlemek    için     kullanılan     bir     dopamin    antagonistidir.

SPAZMOTEK ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

•  Beta-adrenerjik  ilaçlar:  Tansiyon  yükselmesi,  göğüs  ağrısının  önlenmesi,  kalpte  ritim bozukluklarının  ve  kalp krizinin  tedavisinde    kullanılan beta-adrenerjik    ilaçların SPAZMOTEK ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SPAZMOTEK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SPAZMOTEK doktorunuzun gözetiminde ve bir sağlık mesleği mensubu tarafından size / çocuğunuza uygulanacaktır.

SPAZMOTEK genellikle aşağıdaki dozda kullanılır:

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük adolesanlarda:

Günde  birkaç  kez  kas  içine,  deri  altına  veya  yavaş  olarak  damar  içine  1-2  ampul SPAZMOTEK (20-40 mg) uygulanabilir.

Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda:

Ağır vakalarda: Günde birkaç kez kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine vücut ağırlığının kg’ı başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.

SPAZMOTEK’i   doktorunuzun   onayı   olmadan   uzun   süre   ya   da   yüksek   dozlarda kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

SPAZMOTEK kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine enjekte edilerek uygulanır. SPAZMOTEK enjeksiyonu, bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Bebeklerde ve küçük çocuklarda günlük maksimum doz vücut ağırlığının kilogramı başına 1.5 mg’ı aşmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları: Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer SPAZMOTEK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SPAZMOTEK kullandıysanız

SPAZMOTEK doktor gözetiminde bir sağlık mesleği mensubu tarafından size / çocuğunuza uygulanacağı için, gerekenden fazla kullanma riskiniz bulunmamaktadır.

SPAZMOTEK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı  doz,  ağız  kuruluğu,  idrarın  mesanede  birikmesi,  deride  kızarıklık,  mide  bağırsak hareketlerinde azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

SPAZMOTEK’i kullanmayı unutursanız

İlaç   dozunuzu   doktorunuzun   size   tarif   ettiği   gibi   almanız   önemlidir.   Eğer   ilacınızı uygulatmayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz uygulatmalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu uygulatarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SPAZMOTEK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SPAZMOTEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bildirilen yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir):

•  Gözde yakını veya uzağı görmeye uyum (akomodasyon) yeteneğinin bozulması

•  Kalp atımının hızlanması

•  Baş dönmesi

•  Ağız kuruluğu

Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10000 hastada birinden fazla görülebilir):

•  Deri reaksiyonları, deri kızarıklığı, enjeksiyon yerinde ağrı (özellikle kas içine uygulama sonrasında)

•  Dishidrozis (özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı)

•  Deri kızarıklığı

•  İdrarın idrar kesesinde birikmesi

•  Şiddetli  alerjik  reaksiyon  (döküntü,  kaşıntı,  yüz,  dudakların  şişmesi  ya  da  ağız  veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi).

Bu  çok  ciddi  bir  yan  etkidir.  Acil  tıbbi  müdahaleye  veya  hastaneye  yatırılmanıza  gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SPAZMOTEK’in saklanması

SPAZMOTEK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SPAZMOTEK’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. Cebealibey Sok. No:20 34010 Topkapı-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 07.08.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı