Bizimle İletişime Geçin
spazmotek plus tablet

İlaç Prospektüs

SPAZMOTEK Plus Tablet Nedir Kullanma Talimatı

SPAZMOTEK Plus Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Spazmotek Plus Tablet prospektüsü, Spazmotek Plus Tablet kullanma talimatı, Spazmotek Plus Tablet Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

SPAZMOTEK PLUS film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 10 mg hiyosin-N-butilbromür ve 500 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler:

Mısır  nişastası,  laktoz  monohidrat,  polivinil  pirolidon,  mikrokristalin  selüloz,  talk,  titanyum dioksit, polietilen glikol 400, hidroksipropilmetil selüloz.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. SPAZMOTEK PLUS nedir ve ne için kullanılır?
  2. SPAZMOTEK PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SPAZMOTEK PLUS nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SPAZMOTEK PLUS’ ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SPAZMOTEK PLUS nedir ve ne için kullanılır?

SPAZMOTEK  PLUS  spazm  giderici  ve  ağrı  kesici  kombinasyonu  olan  ilaçlar  grubuna dahildir. Bir film tablet içinde etkin madde olarak 10 mg hiyosin-N-butilbromür ve 500 mg parasetamol bulunur.

20 film kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Film kaplı tabletler beyaz, hafif bombelidir.

SPAZMOTEK PLUS aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların (spazm) geçirilmesi ve hissedilen ağrının giderilmesi için kullanılır:

•   Mide

•  Barsaklar

•  İdrar kesesi ve idrar yolları

•  Safra kanalları

SPAZMOTEK  PLUS  kadınlarda  üreme  sistemi  organlarının  işlevsel  bozukluklarına  bağlı ağrıların (örneğin ağrılı adet görme) giderilmesinde kullanılır.

2. SPAZMOTEK PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPAZMOTEK PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•   Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür, parasetamole veya SPAZMOTEK PLUS’ın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

•   Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,

•   İdrarınızın   idrar   kesesi  içinde   birikmesine   ve  atılmasının  güçleşmesine   yol   açan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme)

•   Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa

•   Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa

•   Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,

•   Myastenigravis  adı  verilen  kasların  aşırı  güçsüzleşmesine  yol  açan  nadir  görülen  bir hastalığınız varsa,

•   Hamileyseniz,

•   Bebek emziriyorsanız,

•   10 yaşından küçükseniz,

SPAZMOTEK PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer;

•   Gilbert  sendromu  adı  verilen  (Halsizlik,  bulantı,  karın  üst  kısmında  ağrılar  ve  sarılık  ile seyreden doğumsal ve ailevi bir hastalık) sizde varsa,

•   Kansızlık durumunuz (anemi) varsa,

•   Akciğer hastalığınız varsa,

•   Karaciğer işlevlerinizde bozukluk varsa,

•   Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,

•   Gözünüzde dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,

•   Barsaklarınızda veya idrar yollarınızda tıkanma varsa,

•   Kalp atım sayınızda aşırı artışla birlikte kalpte ritim bozukluğunuz varsa,

•   Aşırı tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa,

•   Kabızlık çekiyorsanız,

•   Vücut ısınızda yükselme varsa,

Parasetamolü ilk defa kullananlarda veya daha önce kullanmış olanlarda, alınan ilk dozda veya sonraki dozlarda, deride kızarıklık, döküntü veya başka bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP) dahil, cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir. Bu hastalıklara ilişkin açıklamalar için, “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

SPAZMOTEK PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SPAZMOTEK PLUS’ın yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir bulgu mevcut değildir. SPAZMOTEK PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer   hamile   olduğunuzu   (veya   olabileceğinizi)   düşünüyorsanız   doktorunuza   haber vermelisiniz. SPAZMOTEK PLUS hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız SPAZMOTEK PLUS kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Bazı kişilerde SPAZMOTEK PLUS kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene  kadar  araç  veya  makine  kullanmayınız.  Araç  veya  makine  kullanmadan  önce doktorunuza danışınız.

SPAZMOTEK PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SPAZMOTEK PLUS’ta laktoz monohidrat vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer   aşağıdaki   ilaçları   kullanıyorsanız,   SPAZMOTEK   PLUS   ile   etkileşme   riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

Hiyosin-N-butilbromür etkin maddesi nedeniyle gelişebilecek etkileşimler:

SPAZMOTEK  PLUS,  aşağıdaki  ilaçlarla  birlikte  kullanıldığında  ağız  kuruluğu,  kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

•  Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar

•  Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar

•  Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid

•  Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

•  Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)

•  Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.

•  Metoklopramid:    Kusmayı    önlemek    için     kullanılan     bir    dopamin    antagonistidir.

SPAZMOTEK  PLUS  ile  birlikte  kullanıldığında  her  iki  ilacın  mide  barsak  kanalı üstündeki etkileri azalır.

•  Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının (anjina) önlenmesi, kalpte ritim  bozukluklarının  ve  kalp  krizinin  tedavisinde  kullanılan  beta-adrenerjik  ilaçların SPAZMOTEK  PLUS  ile  birlikte  kullanılması  kalp  atım  sayısının  yükselmesi  etkisini arttırabilir.

Parasetamol etkin maddesi nedeniyle gelişebilecek etkileşimler:

SPAZMOTEK PLUS aşağıdaki ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanıldığında karaciğer hasarına yol açabilir.

–   Uyku verici ilaçlar ve sara hastalığı (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin)

–   Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin

•  Propantelin: İrritabl (hassas) barsak sendromunun ve farklı idrarını tutamama biçimlerinin tedavisinde  kullanılan  bir  spazm  önleyici  ilaç  olan  propantelin  gibi  ilaçlarla  mide boşalmasının  yavaşlatıldığı  durumlarda  parasetamolün  emilim  hızının  azalması  sonucu SPAZMOTEK PLUS’ın etkisinin başlaması gecikir.

•  Kloramfenikol:   Ciddi   enfeksiyonların   tedavisinde   kullanılan   bir   antibiyotik   olan kloramfenikol   ile   SPAZMOTEK   PLUS   birlikte   kullanıldığında,   kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden, zehirli olma (toksik) durumunun görülmesi riski artar.

•  Kan   sulandırıcı   bir   ilaç   olan   warfarin   kullanıyorsanız,   doktorunuz   sizi   yakından izleyecektir.

•  AZT (zidovudin): AIDS hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan bir ilaç olan AZT (zidovudin) ile SPAZMOTEK PLUS birlikte kullanılırsa, içerikteki parasetamol ve

AZT (zidovudin) etkileşerek kandaki akyuvar (lökosit) sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenle,  SPAZMOTEK  PLUS  ve  AZT,  oktor    tavsiyesi   olmadan,  birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SPAZMOTEK PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SPAZMOTEK PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. SPAZMOTEK PLUS erişkinlerde günde 3 kez 1-2 tablet uygulanır.

SPAZMOTEK PLUS film tablet gerektiğinde 10 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılabilir. Günlük toplam doz 6 tableti geçmemelidir.

SPAZMOTEK  PLUS’ı  doktorunuzun  onayı  olmadan  uzun  süre  ya  da  yüksek  dozlarda kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

SPAZMOTEK PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10 yaşın altındaki çocuklarda SPAZMOTEK PLUS kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları: Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Etkin madde olarak parasetamol içerdiği için, ciddi böbrek veya karaciğer işlev bozuklukları olan hastalarda doktorun yakından takibi gerekir.

Eğer SPAZMOTEK PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SPAZMOTEK PLUS kullandıysanız

SPAZMOTEK PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı   doz,   ağız   kuruluğu,   idrarın   mesanede   birikmesi,   deride   kızarıklık,   mide   barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

SPAZMOTEK PLUS’ı kullanmayı unutursanız

İlaç  dozunuzu  doktorunuzun  size  tarif  ettiği  gibi  almanız  önemlidir.  Eğer  ilacınızı  almayı unutursanız,  bu  dozu  hatırlar  hatırlamaz  almalısınız.  Eğer  bir  sonraki  dozun  saati  gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SPAZMOTEK PLUS  ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SPAZMOTEK PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SPAZMOTEK PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Anafilaktik reaksiyonlar (Ani şiddetli alerjik reaksiyon) ve anafilaktik şok (Baygınlık hissi ile görülür) ortaya çıkabilir. Kaşıntılı ve kızartılı bir döküntü bütün vücudunuza yayılabilir. Bütün vücut ya da göz etrafında şişme olabilir. Soluk yolunda daralma ile nefes almada güçlük ve yutma zorluğu çekebilirsiniz. Gelişebilecek dolaşım bozukluğu sebebiyle bilincinizi kaybedebilirsiniz. Bu durum ölümle sonuçlanabilir. Bu durumların sıklığı bilinmemektedir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SPAZMOTEK PLUS’a karşı  ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bildirilen diğer yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Yaygın olmayan (100 hastada birinden az, fakat 1000 hastada birinden fazla görülebilir):

•  Dishidrozis (özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı)

•  Deri reaksiyonları, bulantı

•  Ağız kuruluğu

Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10000 hastada birinden fazla görülebilir):

•   Kan basıncında düşme

•   Kalp atışlarının hızlanması

•   Deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, alerjik ödem (dokularda sıvı toplanması sonucunda şişlik) ve   anjiyoödem   (yüz   ve   boğazda   sıvı   toplanması   sonucunda   şişlik),   akut   generalize ekzantematöz püstülozis, eritemamultiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlananlar dahil).

Akut generalize ekzantematöz püstülozis: Vücudun büyük bölümünde, aniden deri kızarıklığı ve üzerinde toplu iğne başı büyüklüğünde, içi irin dolu kabarcıklar oluşur. Genellikle ateş eşlik eder.

Eritema multiforme: Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.

Stevens-Johnson sendromu: Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve bitkinlik ile başlar. Daha sonra deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Ağız içinde ve cinsel organlarda ağrılı yaralar vardır.

Toksik epidermal nekroliz: Stevens-Johnson sendromunun daha ağır seyreden bir formudur.

Bütün vücutta, cildin üst tabakası, alt tabakasından ayrılır.

Bunların   hepsi,   ender   rastlanan,   büyük   çoğunlukla   ilaçların   neden   olduğu,   ciddi   deri hastalıklarıdır.

Sıklık   derecesi   bilinmeyen   yan   etkiler   (eldeki   bilgilerden   hareketle   sıklık   derecesi hesaplanamayan) ise aşağıda listelenmiştir:

•  Kan hücrelerinin tümünün sayıca azalması, kan pulcuklarının ve akyuvarların sayılarının azalması (içinde bulunan parasetamol etkin maddesine bağlı olarak görülebilir)

•  Ani şiddetli alerjik reaksiyon ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi (şok) görülebilir

•  Bronşlarda spazm (özellikle astım ya da alerji geçmişi olan kişilerde)

•  Bazı karaciğer enzimlerinde artış (transaminazlar)

•  İdrarın idrar kesesinde birikmesi ve idrar yapmada güçlük.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SPAZMOTEK PLUS’ın saklanması

SPAZMOTEK  PLUS’ı  çocukların  göremeyeceği,  erişemeyeceği  yerlerde  ve  ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra SPAZMOTEK PLUS’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 13.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı