Bizimle İletişime Geçin
stiderm jel

İlaç Prospektüs

Stiderm jel Nedir Ne İşe Yarar Kullanma Talimatı

Stiderm jel Nedir Ne İşe Yarar Kullanma Talimatı

Stiderm jel prospektüsü, Stiderm jel kullanma talimatı, Stiderm jel Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

STİDERM jel Cilde uygulanır.

Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum hidroksit ve saf su.

Bu   ilacı   kullanmaya   başlamadan   önce   bu   KULLANMA   TALİMATINI   dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•          Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•          Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•          Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•          Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•          Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. STİDERM nedir ve ne için kullanılır?
  2. STİDERM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. STİDERM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. STİDERM’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. STİDERM nedir ve ne için kullanılır?

STİDERM, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir jeldir.

STİDERM, etkin madde olarak mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol içerir. STİDERM deriye uygulandığında, lokal olarak antialerjik (alerjiyi giderici), antiinflamatuvar (iltihabı giderici), antipruritik (kaşıntıyı giderici) ve anestezik etki gösterir.

STİDERM,   güneş yanıkları, böcek sokmaları, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı ve birinci derece (hafif) yanıklarda kullanılır.

2. STİDERM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STİDERM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•          STİDERM’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise,

•          İltihaplı deri hastalıkları ile enfekte yaralar, iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar var ise ilacı kullanmayınız.

STİDERM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

STİDERM  Jel,  gözlere  ve  ıslak  dokulara  (mukoza)  temas  ettirilmemelidir.  Gözler  ile  temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.

STİDERM Jel, geniş vücut yüzeylerine uygulanmamalıdır.

STİDERM Jel’in 7 gün süre ile kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

STİDERM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

STİDERM Jel, cilde sürüldüğünden aç ya da tok uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

STİDERM’in  bileşiminde  bulunan  mepiramin,  lidokain  ve  dekspantenol  ile  hayvanlar  üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

STİDERM, gerekli değilse gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

STİDERM’in  bileşiminde  bulunan  mepiramin,  lidokain  ve  dekspantenolün  anne  sütüne  geçip geçmediği bilinmemektedir.

Söz konusu maddelerin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır. Emzirme döneminde STİDERM Jel kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

STİDERM’in araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

STİDERM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde benzalkonyum klorür olduğundan tahrişe ve deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer  reçeteli  ya  da  reçetesiz  herhangi  bir  ilacı  şu  anda  kullanıyorsanız  veya  son  zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. STİDERM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: STİDERM, günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür. STİDERM, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

STİDERM, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 2 yaşın altındaki çocuklarda, hekim onayı olmaksızın kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.

Eğer STİDERM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STİDERM kullandıysanız

STİDERM’den   kullanmanız   gerekenden   fazlasını   kullanmışsanız   bir   doktor   veya   eczacı   ile konuşunuz.

STİDERM’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

STİDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

STİDERM Jel tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, STİDERM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, STİDERM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı, soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STİDERM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte yaygın ama şiddetli olmayan kızarıklık ve kaşıntı, yüksek ateş, kusma, çarpıntı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Deride  hafif  kızarıklık  ve  kaşıntı,  iştah  kaybı,  halsizlik,  yorgunluk,  uykusuzluk,  baş  ağrısı,  baş dönmesi, bulantı, ishal.

Bunlar STİDERM’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. STİDERM’in saklanması

STİDERM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STİDERM’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 18.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı