Bizimle İletişime Geçin
tera-d3 vitamin ilaç

İlaç Prospektüs

TERA-D3 Vitamin Oral Damla Nedir Kullanma Talimatı

TERA-D3 Vitamin Oral Damla Nedir Kullanma Talimatı

Tera-d3 vitamin oral damla prospektüsü, Tera-d3 kullanma talimatı, Tera-d3 Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TERA-D3 Oral Damla Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir şişe (15 ml damla) 1.25 mg  (50.000 IU) D3 vitamini içerir.

Yardımcı maddeler: Butil hidroksianisol, ayçiçek yağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. TERA-D3 nedir ve ne için kullanılır?
 2. TERA-D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. TERA-D3 nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. TERA-D3’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. TERA-D3 nedir ve ne için kullanılır?

 • TERA-D3 etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin  D3) içerir.
 • TERA-D3, damlalıklı 20 ml’lik cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
 • TERA-D3, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm (parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık) tedavisinde kullanılır.

2. TERA-D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERA-D3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,
 • Aktif   akciğer   tüberkülozunuz   varsa,   bu   ilacı   uzun   süre   yüksek   dozda kullanmamalısınız.
 • D hipervitaminozu (Dvitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)  Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa

TERA-D3’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa
 • Sarkoidozunuz varsa
 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa  Böbrek bozukluğunuz varsa
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaçkullanıyorsanız.

D   vitamininin   tedavi   edici   indeksi   bebek   ve   çocuklarda   oldukça   düşüktür. Hiperkalsemi  uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik  dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen  doktorunuza danışınız.

TERA-D3’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TERA-D3  gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

D vitamini anne sütüne geçer.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

TERA-D3’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

TERA-D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERA-D3, butil hidroksianisol içerir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ve glukokortikoidler (hormona benzeyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir. Kalsitonin,  etidronat,  galyum  nitrat,  pamidronat  veya  pliamisin  içeren  ilaçlar  ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir  (hiperkalsemi  riski). Uzun  süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.

D  vitamini  veya  türevlerini  içeren  diğer  ilaçlarla  birlikte  kullanılması  zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

İzoniazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkililiğini azaltabilir.

Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp   grafisi)   parametreleri   ve   kalsiyum   seviyeleri   mutlaka   doktor   tarafından gözlemlenmelidir.

Yağ   emiliminin  azalmasına  neden  olabilen  ilaçlar,  orlistat  (obezite  tedavisinde kullanılır)   vekolestiramin   (kolestrol   tedavisinde   kullanılır)   vitamin   D   emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TERA-D3 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TERA-D3’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınızzaman doktorunuza veya eczacınızasorunuz.

1 ml TERA-D3 solüsyonu 25 damladır.

Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine görebelirlenir:

tera-d3-kullanma

Gebelik ve emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

TERA-D3 günde bir kez ağızdan alınır.

Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir. Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

 • Çocuklarda kullanımı:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

 • Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

 • Böbrek / karaciğeryetmezliği:

Doz   ayarlaması   gerekmemektedir.   D3   vitamininin   sürekli   kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer TERA-D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERA-D3 kullandıysanız

Eğer aşırı miktarda TERA-D3 kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması),sersemlik,bilinç bulanıklığı gibi),bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri(aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kirençlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERA-D3 kullandıysanız:

TERA-D3’ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TERA-D3’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TERA-D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, TERA-D3 tedavisini durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TERA-D3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Geniş   kapsamlı  klinik  çalışmalar  yapılmamış   olması  nedeniyle istenmeyen  etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

TERA-D3’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir (yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları:

İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi), ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi (Bunlar kan ve idrar testleri ile tespitedilir).

Mide ve barsak bozuklukları:

Kabızlık, mide gazı, bulantı, karın bölgesinde ağrı, ishal

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Kaşıntı,döküntü,ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri.

Böbrek ve idrar yolları bozuklukları:

Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri)

Genel bozukluklar ve uygulama yeri durumları:

Ateş

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda  hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  yan  etkileri www.titck.gov.tr  sitesinde  yer  alan  “İlaç  Yan  Etki  Bildirimi”  ikonuna  tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılasırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TERA-D3’ün saklanması

TERA-D3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği  yerlerde  ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ağzı sıkı kapalı olarak, ışıktan uzakta saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son  kullanma    tarihinden  sonra

TERA-D3’ü kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer   üründe  ve/veya  ambalajında  bozukluklar fark  ederseniz TERA-D3’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Terra İlaç ve Kimya San.Tic.A.Ş.

İnkilap Mah. Küçüksu Cad. No: 109/C Blok Kat: 5 Daire 20-21 Ümraniye/İstanbul

www.terrailac.com.tr

Üretici:

Myfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tuzla Kim.San.OSBM.Aras Bulvarı, Kristal Cad. No: 1 Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0216 593 43 26

Faks: 0216 593 03 08

e-mail: engin.balci@myfarmailac.com

Bu kullanma talimatı 25.05.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı