Bizimle İletişime Geçin
terboline tablet

İlaç Prospektüs

TERBONİLE 250 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

TERBONİLE 250 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Terbonile Tablet prospektüsü, Terbonile Tablet kullanma talimatı, Terbonile Tablet Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TERBONİLE 250 mg tablet Ağız yolu ile alınır.

•  Etkin madde:

250 mg terbinafine eşdeğer 281.30 mg terbinafin hidroklorür içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil metil selüloz, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. TERBONİLE nedir ve ne için kullanılır?
  2. TERBONİLE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TERBONİLE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TERBONİLE’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. TERBONİLE nedir ve niçin kullanılır?

TERBONİLE, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

TERBONİLE tablet, antifungal  ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.

TERBONİLE tablet, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının, ayrıca derideki maya enfeksiyonlarının,  kafa  derisi  ile  saçtaki,  kasıklardaki  ve  diğer  vücut  bölgelerindeki  ve ayaklardaki tinea (Mantar hastalığı) (Atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

Ağız yolu ile alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

2. TERBONİLE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERBONİLE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  TERBONİLE’e ya da TERBONİLE’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

•  Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız varsa.

•  Herhangi bir böbrek probleminiz varsa.

TERBONİLE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Başka ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı). Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da dışkı renginde açılma fark ederseniz   (karaciğer   problemlerinin   belirtileri).   Doktorunuz,   TERBONİLE   ile   tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri  yapabilir. Anormal test sonuçları durumunda sizden TERBONİLE’i bırakmanızı isteyebilir.

•  Ciltte döküntü, kızarıklık, dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (ciddi cilt reaksiyonlarının olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.

•  Deride kalınlaşmış kırmızı/gümüşi lekeler (psöriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunları deneyimlerseniz.

•  Güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız (kan bozukluklarının belirtileri).

•  Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” kısmına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TERBONİLE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TERBONİLE tablet aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Eğer doktorunuz   tarafından   spesifik   olarak   önerilmemişse   gebelik   sırasında   TERBONİLE almamalısınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla terbinafine maruz kalacağı için, TERBONİLE tablet kullanırken emzirmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

Araç ve makine kullanımı

TERBONİLE  tabletler  alırken  kendinizi  sersemlemiş  hissederseniz,  araç   ya  da  makine kullanmamalısınız.

TERBONİLE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERBONİLE’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

•  Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (örneğin; rifampisin),

•   Kafein,

•  Duygudurum  bozukluklarının  tedavisinde  kullanılan  bazı  ilaçlar  (trisiklik  antidepresanlar,

sınıf 1A, 1B ve 1C dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar).

•  Düzensiz  kalp  ritminin  tedavisinde  kullanılan  bazı  ilaçlar  (metoprolol  gibi  bazı  beta- blokerler).

•  Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin, simetidin).

•  Mantar    enfeksiyonlarının     tedavisinde    kullanılan     bazı    ilaçlar     (örneğin;  flukonazol, ketokonazol)  Bazı  depresyon  tedavisinde  kullanılan  ilaçlar  (antidepresanlar)  (örneğin; desipramin),

•  Kalp sorunlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; propafenon, amiodaron), •  Yüksek   kan   basıncının   (hipertansiyon)   tedavisinde   kullanılan   bazı   ilaçlar   (örneğin; metoprolol),

•  Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; simetidin),

•  Mantar    enfeksiyonlarının     tedavisinde    kullanılan     bazı    ilaçlar     (örneğin;  flukonazol, ketokonazol),

•  Öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; dekstrometorfan),

•  Transplante  edilen  (nakledilen)  organların  reddini  önlemek  için  vücudunuzun  bağışıklık sistemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç, •  Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin  ullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TERBONİLE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun   talimatlarına   dikkatle   uyunuz.   Önerilen   dozu   aşmayınız.   TERBONİLE’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Yetişkinler:

Normal doz günde bir kere 250 mg’lık bir tablettir.

Çocuklar:

2 yaş altındaki çocuklarda terbinafin ile herhangi bir deneyim yoktur (genellikle 12 kg’ın altı).

2 yaş ve üzerindeki çocuklarda dozaj vücut ağırlığına bağlıdır.

20 ila 40 kg arası çocuklar  125 mg   günde bir kere (1/2 tablet TERBONİLE)

40 kg’ın üzerindeki çocuklar 250 mg  günde bir kere (1 tablet TERBONİLE)

TERBONİLE ne zaman alınmalıdır?

Her gün aynı saatte tablet almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

TERBONİLE ne kadar süre kullanılmalıdır?

Bu, gelişen enfeksiyonun türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini etkilediğine bağlı olacaktır. Doktorunuz size tabletleri tam olarak ne kadar süre kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Normal tedavi süresi şöyledir:

Ayaklardaki  mantar  hastalığı  (tinea)  enfeksiyonlarında  (atlet  ayağı),  TERBONİLE  tablet genellikle 2 ila 6 hafta kadar kullanılır.

Kasıklardaki   ve   diğer   vücut   bölgelerindeki   mantar   (tinea)   ve   maya   enfeksiyonlarında, TERBONİLE tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır.

Tablet(ler)inizi  her  gün  almanız  ve  doktorunuz  söylediği  sürece  almaya  devam  etmeniz önemlidir. Bu enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra yineleme olasılığını azaltacaktır.

Saç ve kafa derisi enfeksiyonları:

Saç ve kafa derisinin mantar (tinea) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4 haftadır.

Tırnak enfeksiyonları:

Tırnaktaki mantar enfeksiyonları genellikle derideki mantar enfeksiyonlarından daha uzun bir sürede iyileşir. Çoğu tırnak enfeksiyonu için, TERBONİLE tabletlerin 6 ila 12 hafta alınması gereklidir.

El tırnaklarındaki enfeksiyonlar:

Tedavi süresi: çoğu vakada 6 hafta yeterlidir.

Ayak tırnaklarındaki enfeksiyonlar:

Tedavi süresi: çoğu vakada 12 hafta yeterlidir.

Yetersiz tırnak büyümesi gözlenen bazı hastalar daha uzun süreli tedaviye gereksinim duyabilir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

TERBONİLE tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır. TERBONİLE tableti yemeklerle ya da aç karnına alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak ve tekrarlamasını önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Örneğin, enfeksiyonlu alanları kuru ve serin tutabilir ve enfeksiyonlu alanla (alanlarla) doğrudan temas eden giysileri her gün değiştirebilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde (2 yaş ila 17 yaş arasında) kullanımı:

TERBONİLE tablet ergenlerde ve 2 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir. Hasta büyüdükçe doktor dozu ayarlayacaktır.

TERBONİLE tabletin 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir; çünkü bu yaş grubunda deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ve üzeri):

65 yaş ve üzerindeyseniz daha genç yetişkinlerle aynı dozda TERBONİLE tablet alabilirsiniz. Bu   yaş  grubundaki  hastalar  olası  karaciğer  veya  böbrek  bozukluğu  olasılığı  açısından değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara TERBONİLE tablet reçete ederken, önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Geçmişte  yaşadığınız  veya  şu  anda  mevcut  olan  karaciğere  ilişkin  sağlık  sorunlarınız  veya herhangi bir böbrek probleminiz varsa TERBONİLE kullanılması önerilmemektedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz TERBONİLE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz,  çünkü  TERBONİLE  tedavisini  durdurmak  hastalığınızın  daha kötüye  gitmesine neden olabilir.

Eğer  TERBONİLE’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERBONİLE kullandıysanız

TERBONİLE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kazayla  doktorunuzun  size  söylediğinden  daha  fazla  tablet  aldıysanız,  hemen  tavsiye  için doktorunuzu veya hastaneyi arayınız. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Başka birisi ilacınızı kazara aldıysa da aynı durum geçerlidir. TERBONİLE tabletin aşırı dozundan kaynaklanabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, mide ağrısı ve baş dönmesi yer almaktadır.

TERBONİLE’i kullanmayı unutursanız

Bir sonraki TERBONİLE tablet alma zamanına 4 saatten daha uzun süre varsa, hatırladığınızda tablet(ler)inizi  hemen  alınız.  Aksi  takdirde,  bekleyiniz  ve  bir  sonraki  dozunuzu  normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TERBONİLE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

TERBONİLE tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm  ilaçlar  gibi,  TERBONİLE’in  içeriğinde  bulunan  maddelere  duyarlı  olan  kişilerde  yan etkiler olabilir.

TERBONİLE’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   TERBONİLE’i   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  TERBONİLE tablet nadiren karaciğer problemlerine yol açabilir ve bu problemler çok seyrek durumlarda ciddi olabilir.

•  Çok seyrek  yan etkiler  arasında bazı kan hücresi türlerinde azalma, otoimmün (vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum) bir hastalık (lupus) ya da şiddetli alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere ciddi deri reaksiyonları yer almaktadır.

•  Kan damarlarında iltihap, pankreas iltihabı ya da kas hücrelerinde ölüm.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERBONİLE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Açıklanamayan sürekli bulantı, mide problemleri, iştah kaybı ya da anormal yorgunluk ya da güçsüzlük gibi belirtiler

•  Deri  ya da  göz akında sararma; idrar  renginin koyulaşması  ya da açık renkte dışkılama (karaciğer problemlerinin olası işaretleri).

•  Ateş  ve  titreme,  enfeksiyonlar  nedeniyle  boğaz  ağrısı  veya  ağız  ülserleri  ve  güçsüzlük yaşarsanız ya da daha sık enfeksiyona yakalanıyorsanız.

•  Beklenmedik kanama ya da morluk oluşumu (belirli kan hücresi tiplerinin düzeyini etkileyen hastalıkların olası işaretleri).

•  Nefes almada güçlük, sersemlik, özellikle yüz ve boğazda şişme, sıcak basması, kramplı karın ağrı  ve  bilinç  kaybı,  eklem  ağrısı,  katılık,  deri  döküntüsü,  ateş  ya  da  lenf  nodlarında şişme/büyüme gibi semptomlar (şiddetli alerjik reaksiyonların olası işaretleri).

•  Deri döküntüsü, ateş, kaşıntı, yorgunluk, cilt altında morumsu-kırmızı lekeler (kan damarı iltihabının olası işaretleri).

•  Deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabarıklıklar, ciltte soyulma gibi deri problemleri ve ateş geliştirirseniz.

•  Midenin üst kısmında, sırta yayılan şiddetli ağrı deneyimlerseniz (pankreas iltihabının olası işaretleri).

•  Açıklanamayan  kas  zayıflığı  ve  ağrısı  ya  da  koyu  (kırmızı-kahverengi)  renkli  idrar  (kas hücresi ölümlerinin olası işaretleri).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın               : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın                      : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan       : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek                      : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek               : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen   : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

•  Baş ağrısı

•  Bulantı

•  Hafif mide ağrısı

•  Yemeklerden sonra mide rahatsızlığı (mide ekşimesi)

•   İshal

•  Karında şişme veya şişkinlik (midede doluluk hissi)

•  İştah kaybı

•  Deri döküntüleri (kaşıntılı)

•  Eklem ağrısı ve kas ağrısı

Yaygın:

•  Duygudurum bozukluğu (depresyon)

•  Tat alma hissinde bozukluk veya kayıp

•  Baş dönmesi

•  Göz bozukluğu

•  Yorgunluk

Yaygın olmayan:

•  Ciltte, mukozal dokularda veya tırnak yataklarında anormal bir solukluk.

•  Olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük veya zorlanma durumunda nefes darlığı (eritrositlerin düzeyini etkileyen bir hastalığın olası işaretleri).

•  Anksiyete.

•  Ciltte karıncalanma, uyuşma veya duyarlılıkta azalma.

•  Cildin güneşe duyarlılığında artma.

•  Kulaklarda gürültü (örneğin ıslık sesi).

•   Ateş.

•  Kilo kaybı.

Seyrek:

•  Gözlerde veya ciltte sarılık (karaciğer problemleri) ve anormal karaciğer fonksiyonu test sonuçları

Çok seyrek:

•  Belirli kan hücresi tiplerinde azalma

•  Lupus (bağışıklık sisteminin bir hastalığı)

•  Şiddetli cilt reaksiyonları

•  Alerjik reaksiyonlar

•  Sedef hastalığına benzeyen deri döküntüleri (gümüşi renkte döküntü)

•  Sedef hastalığının kötüleşmesi

•  Pullanma ve soyulma ile birlikte deri döküntüsü

•  Saç kaybı.

Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

•  Şiddetli alerjik reaksiyonlar veya enfeksiyonlar

•  Kan damarlarında iltihap

•  Koku duyusunda kalıcı azalma gibi koku alma bozuklukları

•  Koku alma yeteneğinde azalma

•  Bulanık görme, görme keskinliğinde azalma

•  Pankreas iltihabı

•  Spesifik bir beyaz kan hücresi tipinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü

•  Kas hücresi ölümü

•  Grip benzeri belirtiler (örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, eklem ya da kas ağrıları)

•  Kas hücresi ölümü

•  Grip benzeri belirtiler (örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, eklem ya da kas ağrıları)

•  Bir kas enziminin kandaki miktarının artması (kreatin fosfokinaz)

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TERBONİLE’in saklanması

TERBONİLE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TERBONİLE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TERBONİLE’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu -İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 04.11.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı