Bizimle İletişime Geçin
thiocilline krem

İlaç Prospektüs

Thiocilline Krem Nedir Kullanma Talimatı

Thiocilline Krem Nedir Kullanma Talimatı

Thiocilline Krem Deri Pomadı kullanma talimatı, Thiocilline Deri Pomadı  prospektüsü, Thiocilline Deri Pomadı Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Thiocilline Fiyat

Ağustos 2019 Fiyat = 12,44 ₺

KULLANMA TALİMATI

Thiocilline göz pomadı Göze uygulanır.

Etkin maddeler: 5 g pomad, Basitrasin 2500 U.I. ve Neomisin Sülfat 25 mg (Neomisin baz: 17,5 mg içerir.

Yardımcı maddeler: Vazelin likid, beyaz vazelin.

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma   talimatını   saklayınız.   Daha   sonra   tekrar   okumaya   ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. THİOCİLLİNE nedir ve ne için kullanılır?
 2. THİOCİLLİNE’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. THİOCİLLİNE nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. THİOCİLLİNE’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. Thiocilline nedir ve ne için kullanılır?

THİOCİLLİNE, tüp içerisinde 5 gram beyaz renkli pomad olarak kullanıma sunulmuş olan ve gözdeki çeşitli iltihabi ve mikrobik durumları ve yaralanmaları kontrol etmek için kullanılan bir göz pomadıdır. THİOCİLLİNE‟ in içindeki etkin maddeler olan Basitrasin ve Neomisin birçok  bakteriye  karşı  etkili  birer  antibiyotiktir.  THİOCİLLİNE,  gözün  ön  tarafı  ve  göz kapağındaki bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde ve göz kapağı yara ve yanıklarında kullanılır.

2. ThiocillineE ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 • Thiocilline’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

–     İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, kullanmayınız.

 • Thiocilline’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

–     Dirençli mikropların gelişmesine neden olabileceğinden, uzun süreli kullanımından kaçınınız.

–     Tedavi sırasında kontakt lensinizi takmayınız.

“Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.”

Thiocilline’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

THİOCİLLİNE‟ in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. THİOCİLLİNE, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. THİOCİLLİNE emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

THİOCİLLİNE, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini bekleyiniz.

Thiocilline,’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Uyarısı olan bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Topikal kullanım ile ilgili herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında  bilgi veriniz.

3. Thiocilline nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Günde 3-4 defa göze uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Alt göz kapağı aşağıya çekilerek iç tarafına bir miktar sıkılır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz. İlacınızı almayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı : Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır..

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer THİOCİLLİNE’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THİOCİLLİNE kullandıysanız:

THİOCİLLİNE den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Thiocilline’ i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız

THİOCİLLİNE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi THİOCİLLİNE‟ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, THİOCİLLİNE’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

„Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer  bunlardan  biri  sizde  mevcut  ise,  sizin  THİOCİLLİNE„e  karşı  ciddi  alerjiniz  var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.‟

„Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.‟

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

Uzun süreli kullanımlarda kızarma, kaşıntı, şişme gibi yan etkiler görülebilir.

Bilinmiyor:

Görme bulanıklığı, İlacın kesilmesiyle bu bulgular kaybolur. „Bunlar THİOCİLLİNE‟ in nadir etkileridir.‟

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. Thiocilline’ in Saklanması

THİOCİLLİNE’   i   çocukların   göremeyeceği,   erişemeyeceği   yerlerde   ve   ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altında oda sıcaklığında ve serin bir yerde saklayınız.

Çevreyi  korumak  amacıyla  kullanmadığınız  THİOCİLLİNE’  i  şehir  suyuna  veya  çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THİOCİLLİNE’ i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

İbrahim Hayri Barut Veresesi Reşitpaşa mahallesi,

Eski Büyükdere Cad. No:4

PK.34467 – Maslak /Sarıyer/ İstanbul Tel: 0212 366 84 00

Faks: 0212 276 2020

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı