Bizimle İletişime Geçin
tilac 400 mg

İlaç Prospektüs

TİLAC 400 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

TİLAC 400 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Tilac 400mg Tablet prospektüsü, Tilac 400mg Tablet kullanma talimatı, Tilac 400mg Tablet Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TİLAC® 400 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

  Etkin madde:

Her film kaplı tablet 400 mg etodolak içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Laktoz  monohidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum  nişasta  glikolat, PVP  K-30, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, siyah demir oksit, sarı demir oksit, methocel E15/kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, polietilen glikol

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. TİLAC nedir ve ne için kullanılır?
  2. TİLAC’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TİLAC nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TİLACın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TİLAC nedir ve ne için kullanılır?

TİLAC; etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. TİLAC iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

TİLAC;  osteoartrit,  romatoid  artrit,  ankilozan  spondilit  ve  akut  gut  artritinin  belirti  ve bulguların tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.

2. TİLAC’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TİLAC’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer,

•  TİLAC’ın herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,

•  Aspirin veya TİLAC’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin, şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),

•  Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden  olabilir.  Kalp  sorunları  yaşıyorsanız,  kalp  yetmezliği  şikayetiniz  varsa  veya  uzun süredir TİLAC alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,

•  Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,

•  Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

TİLAC’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

•  Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.

Eğer;

•  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,

•  Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,

•  İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

•  Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak   sorunları geçmişiniz varsa,

•  Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,

•  Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp  yetmezliği) veya kalp  damar  hastalığı  yaşıyorsanız  veya bu  hastalıklardan  herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

•  Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,

•  Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

TİLAC’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

TİLAC’ı alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir. TİLAC’ı aç veya tok karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİLAC   fetusa   zarar   verebilir.   Hamile   iseniz,   hamilelik   planlıyorsanız   ve   hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız TİLAC’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİLAC’ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, TİLAC alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

TİLAC baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastaların, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

TİLAC’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce TİLAC veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

TİLAC, 277.200 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

TİLAC’ın  her  dozu  1  mmol  (23  mg)’den  daha  az  sodyum  ihtiva  eder;  dozu  nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi  bir  ilaç  alıyorsanız  özellikle  de  aşağıdakilerden  herhangi  birini  alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

•  Kanın  pıhtılaşmasını  önleyen  veya  geciktiren  ilaçlar (Antikoagülanlar,  örnek,  varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde  kullanılan  fluoksetin  içeren  ilaçlar  [seçici  serotonin  geri  alım  inhibitörleri (SSRI’ler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.

•  Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid  (ürik  asit  atılımını  artırmak  suretiyle  gut  tedavisinde  kullanılır)  içeren  ilaçlar

kullanıldığında TİLAC’ın yan etki riski artabilir.

•  TİLAC ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir: Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların  tedavisinde  kullanılan  lityum,  romatoid  artrit  (eklemlerde  ağrı  ve  şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar).•  TİLAC’la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin- dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (ömek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

•  TİLAC kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TİLAC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye  edilen  dozdan  daha  fazla  almayın  ve  doktorunuzun  tavsiyesinden  daha  uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

TİLAC tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

TİLAC 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

TİLAC yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer TİLAC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TİLAC kullandıysanız

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

TİLAC’tan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

TİLAC’ı kullanmayı unutursanız

Bir TİLAC dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

TİLAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TİLAC tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TİLAC’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden     biri     olursa,    TİLAC’ı    kullanmayı     durdurunuz    ve    DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  TİLAC kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. TİLAC’ı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız;  siyah  dışkınız  (melena)  varsa;  kan  veya  kahve  telvesi  gibi  kusuyorsanız;  veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.

•  Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kaşınma; nefes almada zorluk; göğüste sıkışma hissi; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİLAC’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Kanlı veya siyah dışkı (melena)

•  İdrar miktarında değişiklik

•  Göğüs ağrısı

•  Akıl karışıklığı

•  Koyu renkte idrar

•  Depresyon

•  Bayılma

•  Hızlı veya düzensiz kalp atışı

•  Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı

•  Akılsal veya davranış değişiklikleri

•  Kol veya bacak uyuşukluğu

•  Tek taraflı güçsüzlük

•  Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri

•  Kulaklarda çınlama

•   Krizler

•  Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi

•  Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı

•  Şiddetli kusma

•  Nefes darlığı

•  Ani veya açıklanamayan kilo alımı

•  Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi

•  Olağandışı berelenme veya kanama

•  Olağandışı eklem veya kas ağrısı

•  Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük

•  Görme veya konuşma değişiklikleri

•  Kahve telvesi gibi kusma

•  Derinin veya gözlerin sararması

•  Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı

•  Kanlı idrar

•  Bazı alerjik belirtiler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Kabızlık

•   İshal

•  Baş dönmesi

•   Gaz

•  Baş ağrısı

•  Mide yanması

•  Mide bulantısı

•  Mide rahatsızlığı

•  Tıkalı burun

•  Güçsüzlük

Bunlar TİLAC’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TİLAC’ın saklanması

TİLAC’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİLAC’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TİLAC’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 27.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı