Bizimle İletişime Geçin

İlaç Prospektüs

TİMOSOL Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

TİMOSOL Göz Damlası Nedir Kullanma Talimatı

Timosol göz damlası prospektüsü, Timosol göz damlası kullanma talimatı, Timosol göz damlası Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TİMOSOL®  göz damlası % 0.5 Göze uygulanır.

•  Etkin madde:

1 mL içeriğinde 5 mg timolole eşdeğer 6.8 mg timolol maleat bulunur.

•  Yardımcı maddeler:

Disodyum fosfat dihidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, benzalkonyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. TİMOSOL nedir ve ne için kullanılır?
  2. TİMOSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TİMOSOL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TİMOSOL’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. TİMOSOL nedir ve ne için kullanılır?

TİMOSOL, kendinden damlalıklı plastik şişe içerisinde bulunan 5 mL’lik bir çözeltidir.

TİMOSOL   gözdeki   iç   basıncın   düşürülmesinin   gerekli   olduğu   göz   hastalıklarında kullanılmaktadır.

TİMOSOL aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır;

•  Yükselmiş göz içi basınç (oküler hipertansiyon)

•  Kronik açık açılı glokom (göz içi basıncının artması)

•  Merceğin çıkarılması sonrası glokom

•  Başka tedaviler yeterli olmadığında konjenital glokom

2. TİMOSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TİMOSOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer timolol maleat veya TİMOSOL bileşenlerinden birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa veya aşağıdaki hastalıkların herhangi biri sizde mevcut ise;

•  Solunum yollarının aşırı tepkimesi durumunda (bronşiyal hiperreaktivite)

•  Mevcut veya geçmişte var olan bronşiyal astım

•  Kronik-obstrüktif solunum yolları hastalığı (uzun süreli bronşiyal astım ve bronşit)

•  Yavaşlamış kalp atımı

•  2. ve 3. derece kalp bloğu (AV-Bloğu)

•  Aşikar kalp yetmezliği (İlaçla tedavi görmemiş kalp yetmezliği)

•  Kalp kaynaklı şok

•  Ağır alerjik nezle (burun mukozası iltihabı)

•  Kornea ile ilgili beslenme bozukluğunda

TİMOSOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer beyin kan dolaşımı bozukluğunuz varsa. TİMOSOL ile tedaviye başlandıktan sonra beyin kan dolaşımında bir azalma fark edilirse alternatif tedavi göz önünde bulundurulmalıdır. Kas bozukluğuna bağlı ayakta duramayan hastalarda özel bakım tavsiye edilir. TİMOSOL ile çift görme, sarkan gözkapakları ve genel halsizlik gibi kas zayıflıkları bildirilmiştir.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

TİMOSOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması TİMOSOL yemeklerle birlikte veya aç karna alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin 1. üç aylık döneminde çok gerekli olmadığı sürece timolol kullanılmamalıdır. Hamileliğin 2. ve 3. üç aylık döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİMOSOL’ün emzirme döneminde kullanımına ilişkin yeterli deneyim bulunmamaktadır. Bu sebeple TİMOSOL sadece, doktor tarafından yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Nadir durumlarda çift görme ve sarkık gözkapağı vakaları bildirilmiştir. Görme bozukluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulantı meydana gelebilir.

TİMOSOL   uygun   şekilde   uygulandıktan   sonra   bile,   bulanık   görmeye   ve   reaksiyon yeteneğinde azalmaya neden olabilir. Bu nedenle güvenlik tedbirleri alınmadan çalışma veya araç-makine  kullanma   yeteneğini   etkileyebilir.   Bu  durum   özellikle  alkol   ile  birlikte alındığında geçerlidir.

TİMOSOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Benzalkonyum  klorür,  gözde  irritasyona  sebebiyet  verebilir.  Yumuşak  kontakt  lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt  lenslerin renklerinin  bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

TİMOSOL sodyum içerir. Ancak kullanım yolu nedeni ve dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki  ilaçların veya  ilaç  gruplarının etkileri  eşzamanlı  olarak  TİMOSOL ile  birlikte kullanımda etkilenebilir.

Etkinin arttırılmasından dolayı artmış yan etkiler:

•  Timololün göz iç basıncının düşüren etkisi, eş zamanlı olarak kullanılan adrenalin veya pilokarpin içerikli göz damlalarının kullanımıyla (artmış göz iç basıncının düşürülmesine yarayan başka bir ilaç) arttırılmaktadır.

•  Beta   reseptör   blokörlerin   sistemik   olarak   (yüksek   tansiyon   ve   kalp   damarlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) eş zamanlı alınması, kalp ve damar sisteminde olduğu gibi gözde de (basınç düşmesi) her iki ilacın aktivitesinde çift taraflı olarak bir artışa yol açabilir.

•  TİMOSOL  yüksek  tansiyonun  düşürülmesinde  ve  kalp  rahatsızlıklarının  tedavisinde kullanılan  ilaçlarla  eşzamanlı  olarak  alınmasında  (örn.  kalsiyum  antagonistleri,  rezerpin içerikli preparatlar veya beta reseptör blokörleri) kan basıncında düşme ve nabızda belirgin azalma gibi istenmeyen yan etkiler daha sık meydana gelebilir.

Diğer potansiyel etkileşimler:

•  Eş zamanlı olarak kullanılan adrenalin içerikli göz damlaları (artmış göz iç basıncının düşürülmesine yarayan başka bir ilaç) göz bebeğinde genişlemeye neden olabilir.

•  İki   oftalmik   beta   reseptör   blokör   ajanın   eş   zamanlı   olarak   kullanılması   tavsiye edilmemektedir.

•  Beraberinde   kalp   yetmezliği   bulunan   hastalarda   oral   veya   intravenöz   kalsiyum antagonistleri   ve   lokal   beta-reseptör   bloke   edici   ajanların   birlikte   kullanımından kaçınılmalıdır, çünkü A-V ileti defektleri, sol taraf kalp yetmezliği ve hipotansiyon (kan basıncının düşmesi) görülebilir.

Tavsiye:

İlave olarak başka göz damlası veya göz merhemi kullanılacaksa, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TİMOSOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

TİMOSOL’ü daima doktorunuzun size söylediği veya reçete ettiği şekilde kullanın, çünkü diğer  türlü  uygun  olarak  etki  etmez.  Eğer  emin  değilseniz  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

TİMOSOL’ü gün boyunca düzenli olarak kullanın.

Hekim tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe olağan doz:

Tedavi başlangıcında ilgili göze günde 2 defa birer damla damlatılır. Sistematik rahatsızlıklar uygulama   sonrasında   yaklaşık   1   dakika   boyunca   parmakla   gözyaşı   kanalına   basınç uygulanmasıyla azaltılabilir.

Eğer göz iç basıncı düzenli kontroller altında istenilen değere düştüyse, doz doktor tarafından günde 1 defa birer damlaya düşürülebilir.

TİMOSOL  genel  olarak  uzun  süreli  bir  tedavidir.  Tedaviye  ara  verilmesi  veya  dozda değişiklik sadece doktor kontrolü altında yapılmalıdır.

Ağızdan alınan beta reseptör blokörlerin göz basıncında bir düşmeye neden olacağı beklenir. Bu  sebeple  eğer  göze  lokal  bir  tedavi  gerekirse  doz  azaltılmış  olmalıdır.  Timolol  göz damlasıyla lokal uygulamanın halen gerekli olup olmadığı incelenmelidir. Eğer beta reseptör blokörlerinin sistematik olarak kullanılması söz konusu ise, lokal olarak verilen ilaçların etkisi daha  düşük  kalmaktadır.  Aşırı  pigmentli  irisleri  olan  hastalarda  göz  içi  basınç  düşüşü gecikebilir veya azalabilir.

Uygulama yolu ve metodu: Göze uygulanır.

TİMOSOL’ü kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.

Kullanım için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

•  Kapağı açınız (Şekil 1).

•  İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız (Şekil 2). Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.

•  Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.

•  Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile TİMOSOL’ün bir damlası akacaktır (Şekil 4).

•  Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gözünüz arasında bir kese oluşacak kadar  parmağınızla  alt  göz  kapağınızı  aşağı  doğru  çekiniz.  Damlanın  oluşan  kese  içine damlatılması gerekmektedir (Şekil 5).

•  Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız.

•  Damlalığı   gözünüze,   göz   kapağınıza,   gözünüzün   etrafındaki   yüzeylere   veya   diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.

•  TİMOSOL’ü damlattıktan sonra alt göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve göz-burun arası bölgeye bir parmağınız ile hafifçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem

TİMOSOL’ün vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir.

•  Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.

•  Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.

•  Kullandıktan sonra TİMOSOL’ün kapağını sıkıca kapatınız.

•  Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa, her iki ilaç uygulaması arasında 10-15 dakikalık ara veriniz.

göz damlası kullanımı

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı: Veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı: Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Eğer  TİMOSOL’ün  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TİMOSOL kullandıysanız

Gözleri  derhal  su  ile  durulayınız.  Eğer  çocuklar  ilacı  içmişse  aşağıdaki  belirtileri  ortaya çıkabilir: Kan basıncında düşüş, yavaşlamış kalp atımı, solunum depresyonu, kusma, bilinçte azalma ve kramplar. Yardım için olabildiğince çabuk doktoru arayınız.

TİMOSOLden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TİMOSOL’ü kullanmayı unutursanız

İleriki  dozu  iki  katı  uygulamayınız  fakat  uygulanması  gereken  dozu  olağan  biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Doktorunuzun tavsiye ettiği veya belirtilen zaman aralığında ilacınızı uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TİMOSOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Yüksek göz iç basıncı, hastada herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan uzun süre var olabilir. Buna  rağmen  gözde  kalıcı  hasarlar  meydana  gelebilir.  Bu  sebeple  görme  yeteneğinizin korunması için düzenli tedavi önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm  ilaçlar  gibi,  TİMOSOL’ün  içeriğinde bulunan  maddelere duyarlı  olan  kişilerde  yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerleri aşağıdaki detaylara dayanmaktadır. Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla

Yaygın: 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan: 1000 kişide 1’den fazla Seyrek: 10.000 kişide 1’den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1’den daha az veya bilinmiyor.

Olası yan etkiler

Gözler:

Konjunktivit  (gözdeki  bir iltihaplanma),  kornea  ve göz  kapağı  kenarlarında iltihaplanma, görme bozuklukları gibi gözde tahrişler ve kuruluk hissi mümkündür.

Kornea   hassasiyetinde   kısa   süreli   azalma,   fistülasyon   (kamara   sıvısını   düzenleyen) ameliyatları sonrası koroid (gözde bulunan bir zar) ayrılması yaygın olarak olasıdır.

Tedavi  başlangıcında  birkaç  gün  sonra  kaybolan  baş  ağrısı  olasıdır.  TİMOSOL  göz damlasında bulunan bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.

Aynı  etkin  maddeli  fakat  farklı  üretim   yöntemine  sahip  ürünlerde  çok  seyrek   göz iltihaplanması görülebilir.

Çok seyrek olarak, çift görme ve üst göz kapağının düşmesi bildirilmiştir.

Sistemik yan etkiler:

Gözlere uygulanan ilaçlarda sadece gözlerde değil, vücudun diğer bölgelerinde de yan etkiler meydana gelebilir. TİMOSOL uygulamasında, bu etkin maddenin sistemik uygulanmasındaki aynı yan etkiler meydana gelebilir (beta reseptör blokörleri).

Kalp-dolaşım sistemi:

Özellikle kalp rahatsızlığı olan hastalarda yavaşlamış veya düzensiz nabız, kan basıncında düşme, kalp çarpıntısı, bayılma, kalp bloğu (AV-bloğu), ödem, soğuk el-ayak, kan basıncında artma ve kalp yetmezliği gibi kalp-dolaşım rahatsızlıkları meydana gelebilir. Bunlara ilaveten beyne giden kan akımında azalma da görülebilir. Çok nadir durumlarda kalp durması ve inme bildirilmiştir.

Solunum yolları:

TİMOSOL  solunum  yolu  direncini  arttırabilir.  Bronşların  daralması  solunum  yetmezliği, nefes darlığı, öksürük meydana gelebilir.

Cilt:

Lokal  veya  yaygın  döküntüler,  ürtiker  (kurdeşen)  ve  saç  dökülmesi  gibi  aşırı  hassasiyet reaksiyonları belirtilmiştir.

Endokrin sistem:

İnsülin bağımlı hastalarda kan şekeri düşmesinin (hipoglisemi) belirtilerinin maskelenmesi.

Sindirim sistemi: İshal, iştahsızlık

Genel yan etkiler:

Baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon veya beyin verimliliğinde kısıtlama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunun yanında halsizlik ve bulantı bildirilmiştir.

Her iki kulakta çınlama, Myasthenia Gravis (bir çeşit kas hastalığı) belirtilerinde şiddetlenme, uyuşma, cinsel isteksizlik, kan değerlerinde değişme de görülebilir.

İlacın  bırakılması  sonrası  etki  birkaç  gün  devam  edebilir.  Eğer  TİMOSOL  uzun  süre kullanıldıktan sonra bırakılırsa, basınç düşürücü etkisi en fazla 2-4 hafta daha devam edebilir.

Beta reseptör blokör ajanlar her iki göz veya sadece bir göz tedavi edilse bile göz içi basıncı düşürür. Gece basınç artışı meydana gelen hastalarda TİMOSOL kullanımı uygun değildir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TİMOSOL’ün saklanması

TİMOSOL’ü çocukların, göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİMOSOL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TİMOSOL’ü kullanmayınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi

TİMOSOL açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş. Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20 34906 Pendik-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 07.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı