Bizimle İletişime Geçin
tobrased-03-goz-damlas

İlaç Prospektüs

TOBRASED Göz damlası Nedir Kullanma Talimatı

TOBRASED Göz damlası Nedir Kullanma Talimatı

Tobrased göz damlası prospektüsü, Timosol göz damlası kullanma talimatı, Timosol göz damlası Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TOBRASED® % 0.3 göz damlası

Göze damlatılarak uygulanır.

•  Etkin madde:

1 mL çözelti 3 mg tobramisin içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, borik asit, benzalkonyum klorür, taylaksapol, sodyum sülfat, sodyum hidroksit, sülfürik asit, enjeksiyonluk su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. TOBRASED nedir ve ne için kullanılır?
  2. TOBRASED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TOBRASED nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TOBRASED’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. TOBRASED nedir ve niçin kullanılır?

TOBRASED,  gözün/gözlerin  ve  etrafının  yüzeysel  bakteriyel  enfeksiyonlarının  tedavisinde kullanılır.

TOBRASED anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır.  Anti-infektifler grubu göz(ler)e   hastalık   bulaştıran   mikroorganizmaların   büyük   bir   kısmına   karşı   aktif   olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir.

TOBRASED, kendinden damlalıklı, şeffaf şişede 5 mL solüsyon içermektedir. Berrak ve renksiz bir çözeltidir.

2. TOBRASED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TOBRASED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Eğer tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise.

TOBRASED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Eğer,  göz  kapağı  kaşınmanız,  gözünüzde  kızarma,  şişme  varsa  tedavinizi  durdurunuz  ve doktorunuza başvurunuz.

•  Bazı  hastalarda  yüzeysel  olarak  uygulanan  aminoglikozidlere  (antibiyotikler)  karşı  aşırı duyarlılık oluşabilmektedir. Diğer aminoglikozid sınıfı antibiyotiklere de çapraz-duyarlılık

ayrıca oluşabilmektedir. Eğer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri oluşursa, tedaviyi durdurunuz.

•  Sistemik aminoglikozid antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıldığında birikmiş ürüne bağlı olarak oluşabilecek zehirlenme etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

•  Tüm antibiyotik ilaçlarda olduğu gibi, uzun süre kullanımı duyarlı olmayan bakterilerin ve mantarların (ilaca direnç geliştiren organizmalar) artmasına neden olabilir, eğer böyle bir süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması) gelişirse, uygun tedavi başlatılmalıdır.

•  Bir  göz  enfeksiyonunun  tedavisi  süresince  kontakt  lens  kullanımı  önerilmemektedir.  Bu ürünle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.

•  TOBRASED koruyucu madde olarak göz tahrişine neden olabilen ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinen benzalkonyum klorür içerir. TOBRASED’i kullanmadan

önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.

•  Bu ilacı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız.

•  Eğer  başka  ilaçlar  kullanıyorsanız,  lütfen  ‘Diğer  ilaçlar  ile  birlikte  kullanımı’  bölümünü okuyunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TOBRASED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOBRASED göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TOBRASED hamilelik süresince önerilmemektedir.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TOBRASED emzirme süresince önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

TOBRASED kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

TOBRASED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer  kontakt  lens  kullanıyorsanız,  TOBRASED’i  kullanmadan  önce  kontakt  lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz. TOBRASED’in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) göz tahrişine neden olabilir ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinmektedir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir aminoglikozid ile (tobramisin gibi) sinir sistemi, kulak veya böbreğe toksik (zarar verici) etkileri olan diğer ağızdan alınan, vücuda etki eden veya yüzeysel kullanılan ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı bu zararlı etkilerin artmasına neden olabilir, mümkün olduğunda bu tür birlikte kullanımlardan kaçınılmalıdır.

Topikal (yüzeysel) kortikosteroidler (steroid pomadları) TOBRASED ile birlikte kullanıldığında bakteri,  mantar  ve  virüs  gibi  mikroorganizmalara  bağlı  enfeksiyonların  klinik  belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını baskılayabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TOBRASED nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TOBRASED’i  her  zaman  yalnızca  doktorunuzun  söylediği  gibi  kullanınız.  Emin  değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hafif ila orta dereceli enfeksiyonlarda normal doz göz(ler)e her dört saatte bir, bir veya iki damladır.

Ciddi enfeksiyonlarda normal doz iyileşme elde edene kadar her saat başı bir veya iki damladır. Daha sonra uygulama sıklığı azaltılarak kesilir.

Tedavinin  normal  süresi  7-10  gündür.  Doktorunuz  size  tedavinizin  ne  kadar  süreceğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

TOBRASED’i sadece gözlerinize uygulayınız. TOBRASED’i kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Kullanım için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

•  Kapağı açınız (Şekil 1).

•  İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız (Şekil 2). Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.

•  Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.

•  Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile TOBRASED’in bir damlası akacaktır (Şekil 4).

•  Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gözünüz arasında bir kese oluşacak kadar  parmağınızla  alt  göz  kapağınızı  aşağı  doğru  çekiniz.  Damlanın  oluşan  kese  içine damlatılması gerekmektedir (Şekil 5).

•  Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız.

•  Damlalığı gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.

•  TOBRASED’i  damlattıktan  sonra alt  göz  kapağınızı  yavaşça serbest  bırakınız,  gözünüzü kapatınız ve göz-burun arası bölgeye bir parmağınız ile hafifçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem

TOBRASED’in vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir.

•  Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.

•  Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.

•  Kullandıktan sonra TOBRASED’in kapağını sıkıca kapatınız.

Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa, her iki ilaç uygulaması arasında 10-15 dakikalık ara veriniz.göz damlası kullanımı

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Özel bir kullanımı yoktur, yetişkinler ile aynıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

TOBRASED’in, böbrek/karaciğer yetmezliğindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak, bu ürünün yüzeysel  uygulamasından  sonra  tobramisinin  düşük  sistemik  emilimine  bağlı  olarak  doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer  TOBRASED’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBRASED kullandıysanız

Gözünüzü ılık su ile yıkayınız. Diğer kullanıma kadar başka damla damlatmayınız.

TOBRASED’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TOBRASED’i kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp normal doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TOBRASED ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOBRASED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın                        :   10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın                              :   10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:   100   hastanın   birinden   az,   fakat   1000   hastanın   birinden   fazla

görülebilir.

Seyrek                               :   1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek                        :   10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor                         :   Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

Göz alerjisi, göz kaşıntısı, göz kapağında kaşıntı veya şişme, göz içinde kızarıklık, gözyaşı üretiminde artış

Yaygın olmayan yan etkiler:

Göz  kapağında  kızarıklık,  göz  akıntısı,  göz  kapağında  anormallikler,  gözde  şişme,  gözde rahatsızlık hissi, göz tahrişi

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

Göz yüzeyinde iltihap, göz ağrısı, anormal göz hassasiyeti, bulanık görme Döküntü, kurdeşen ve ciltte kızarıklık

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TOBRASED’in saklanması

TOBRASED’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOBRASED’i kullanmayınız. Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.

Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ürün açılıncaya kadar sterildir. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş. Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20 34906 Pendik-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 11.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı