Bizimle İletişime Geçin
tobrased göz merhemi

İlaç Prospektüs

TOBRASED Göz Merhemi Nedir Kullanma Talimatı

TOBRASED Göz Merhemi Nedir Kullanma Talimatı

Tobrased göz merhemi prospektüsü, Timosol göz merhemi kullanma talimatı, Timosol göz merhemi Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TOBRASED % 0.3 steril göz merhemi Göze uygulanır.

•  Etkin madde:

1 g’da 3,00 mg tobramisin

•  Yardımcı maddeler:

Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin)

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

 1. TOBRASED nedir ve ne için kullanılır?
 2. TOBRASED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. TOBRASED nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. TOBRASED’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. TOBRASED nedir ve niçin kullanılır?

TOBRASED,  gözün/gözlerin  ve  etrafının  yüzeysel  bakteriyel  enfeksiyonlarının  tedavisinde kullanılır.

TOBRASED anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır.  Anti-infektifler grubu göz(ler)e   hastalık   bulaştıran   mikroorganizmaların   büyük   bir   kısmına   karşı   aktif   olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir. TOBRASED  5  g  alüminyum  tüpte  sunulan  beyaz  veya  hemen  hemen  beyaz  homojen  bir merhemdir.

2. TOBRASED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TOBRASED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

•  Tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise

TOBRASED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Eğer,  göz  kapağı  kaşınmanız,  gözünüzde  kızarma,  şişme  varsa  tedavinizi  durdurunuz  ve doktorunuza başvurunuz.

•  Bu ilacı doktorunuz size reçetelediği sürece kullanınız. Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı süperenfeksiyon  (herhangi  bir  enfeksiyon  ile  zayıf  düşen  bünyede  ikinci  bir  enfeksiyonun başlaması) ile sonuçlanabilir.

•  Göz merhemleri korneadaki yaraların iyileşmesini geciktirebilir.

•  Göz enfeksiyonunuz varsa kontakt lens kullanmamalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TOBRASED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOBRASED göze sürülerek kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlaçların birçoğu anne sütüne geçebilir, bu nedenle emziriyorsanız ilacı kullanmayınız. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

TOBRASED kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TOBRASED  merhem  yatmadan  önce,  gün  içerisinde  kullanılan  TOBRASED  göz  damlası, çözelti ile eş zamanlı kullanılabilir.

3. TOBRASED nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TOBRASED’i  her  zaman  yalnızca  doktorunuzun  söylediği  gibi  kullanınız.  Emin  değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hafif-orta dereceli enfeksiyonlarda normal doz günde iki-üç kez az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhemdir.

Ciddi enfeksiyonlarda normal doz ilk iki gün üç ila dört saatte bir az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhem, daha sonra düzelme oluncaya kadar günde iki veya üç uygulamadır. Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devam ediniz. TOBRASED’i sadece gözlerinize kullanınız.

Başka göz ilacı kullanıyorsanız TOBRASED’i kullanmadan en az 10-15 dakika bekleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

 1. TOBRASED tüpünü ve bir ayna alınız.
 2. Ellerinizi yıkayınız.
 3. Tüpün kapağını açınız.
 4. Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.
 5. Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir “kese” oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Merhem buraya sürülecektir (resim 1).
 1. Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.
 2. Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Merheme mikrop bulaşabilir.
 1. Merhem şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız (resim 2).
 2. TOBRASED’i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve merhemin gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak  için  bir  kaç  kez  göz  kırpınız.  Gözlerinizi  yavaşça  kapatınız;  bu TOBRASED’in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.
 3. Eğer merhemi iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
 1. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.
 2. Sadece birer tüp kullanınız.

Eğer merhemi gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Özel bir kullanımı yoktur, yetişkinler ile aynıdır. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları: Özel kullanımı yoktur.

Eğer  TOBRASED’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBRASED kullandıysanız

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak TOBRASED’i uzaklaştırabilirsiniz. TOBRASED’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TOBRASED’i kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu

almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOBRASED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanır:

Çok yaygın          : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın                 : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek                  : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek           : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın: göz kapağı kaşınması, göz şişmesi ve göz içinde kızarıklık

Bunlar TOBRASED’in hafif yan etkileridir.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TOBRASED’in saklanması

TOBRASED’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOBRASED’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TOBRASED’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 13.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı