Bizimle İletişime Geçin
tork ereksiyon ilacı viagra

İlaç Prospektüs

TORK 20 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

TORK 20 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Tork 20 mg tablet prospektüsü, Tork kullanma talimatı, Tork Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TORK 20 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•  Etkin madde: Tadalafil

Her film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir.

•  Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hidroksi propil selüloz, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, titanyum dioksit, sarı demir oksit, triasetin

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. TORK nedir ve ne için kullanılır?
  2. TORK’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TORK nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TORK’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TORK nedir ve ne için kullanılır?

TORK 20 mg, sarı renkli, badem şeklinde film kaplı tablettir. 2 ve 4 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya verilmektedir.

TORK, yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması   durumudur.   TORK’un   cinsel   aktivite  için   uygun   penis   sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir.

TORK, tadalafil etkin maddesini içeren,  fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç  grubuna  dahildir.  Cinsel  uyarıyı  takiben  TORK,  penis  içerisindeki  kan  damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa TORK yardımcı olmayacaktır.

Cinsel  uyarının  olmadığı  durumlarda TORK’un  tek  başına  işe  yaramayacağı  önemle not edilmelidir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.

2. TORK’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TORK’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Tadalafil veya TORK’un içinde yer alan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa.

•  Herhangi  bir  formda  organik  nitrat  veya  amil  nitrit  gibi  nitrik  oksit  içeren  ilaçlar kullanıyorsanız. Bu grup ilaçlar (nitratlar), koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı (anjina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır. TORK’un bu ilaçların etkilerini artırdığı gösterilmiştir. Eğer   herhangi   bir   formda   nitrat   kullanıyorsanız   veya   emin   değilseniz   doktorunuzu bilgilendiriniz.

•  Ciddi  kalp  rahatsızlığınız  varsa  ya  da  yakın  zamanda  (son  90  gün  içinde)  kalp  krizi geçirdiyseniz.

•  Yakın zamanda (son 6 ay içerisinde) felç geçirdiyseniz.

•  Tansiyonunuz çok düşükse ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa.

•  Göz felci olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle görme kaybınız olduysa.

TORK’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ TORK’u kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Aşağıdaki nedenler, TORK’un sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer  bunlardan  herhangi  bir  tanesi  size  uyuyorsa,  ilacı  almadan  önce  doktorunuz  ile konuşunuz:

•  Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücreli anemi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste şekil bozukluğunuz varsa.

•  Ciddi karaciğer probleminiz varsa.

•  Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa.

•  Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşmeleriniz varsa.

Leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda TORK’un etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, TORK kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

TORK, kadınların veya 18 yaş altı erkeklerin kullanımı için tasarlanmamıştır.

TORK’un yiyecek ve içecek ile kullanılması TORK’u aç veya tok karna kullanabilirsiniz.

Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için bölüm 3’e bakınız. Greyfurt suyu TORK’un etkisi üzerine  etkili  olabilir  ve  dikkatle  kullanılmalıdır.  Daha  fazla  bilgi  için  doktorunuzla konuşunuz.

Hamilelik

Geçerli değildir.

Köpekler tedavi edildiğinde testislerde sperm gelişiminde azalma meydana gelmiştir. Sperm sayısında  azalma  bazı  erkeklerde  görülmüştür.  Bu  etkilerin  doğurganlık  eksikliğine  yol açması olası değildir.

Emzirme

Geçerli değildir.

Araç ve makine kullanımı

Klinik araştırmalarda TORK kullanan erkeklerin bazılarında baş dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, taşıt  veya  makine kullanmadan önce ilaçlara karşı  nasıl  bir tepki  gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

TORK’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TORK  laktoz  içermektedir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

TORK’un  her  dozu  1  mmol  (23  mg)’dan  daha  az  sodyum  ihtiva  eder;  dozu  nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte TORK kullanmamalısınız.

Aşağıdaki   ilaçları   TORK’la   birlikte   kullanacaksanız   TORK   ya   da   belirtilen   ilaçlar etkilenebileceği için doktorunuz ya da eczacınıza bilgi veriniz:

•  Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandırılan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır.)

•  Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar

•  5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır)

•  Ketokonazol  gibi  ilaçlar  (mantar  enfeksiyonlarının  tedavisi  için) ve AIDS  ya da HIV enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri

•  Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar)

•  Rifampisin,   eritromisin,   klaritromisin   veya   itrakonazol   (gibi   bakteri   ve   mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

•  Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Eğer   doktorunuz   kullanamayacağınızı   söylediyse,   diğer   ilaçlar   ile   birlikte   TORK kullanmayınız.

Eğer,  erektil  disfonksiyon  tedavisi  oluyorsanız,  TORK’u  diğer  bu  tür  ilaçlar  ile  birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TORK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TORK’u kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Önerilen doz, cinsel aktiviteden önce alınan bir tane 20 mg’lık tablettir.

TORK’u cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız. TORK, tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda TORK’un etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.

Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu  düşürebilir.  Eğer  TORK  aldıysanız  ya  da  almayı  düşünüyorsanız,  ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı % 0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

TORK’u günde 1 defadan fazla ALMAMALISINIZ. TORK 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde kullanılmak için tasarlanmıştır, sürekli günlük kullanımı önerilmez.

Uygulama yolu ve metodu:

TORK tabletler yalnız erkeklerde ağız  yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. TORK aç veya tok karna alınabilir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

TORK, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir.

Özel kullanım durumları: Özel kullanımı yoktur.

Eğer TORK’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TORK kullandıysanız

TORK’tan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

Bölüm 4’te belirtilen yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz.

TORK’u kullanmayı unutursanız

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

TORK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TORK’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler normalde hafifle orta derece arasındadır.

Bu   kullanma   talimatındaki   yan   etkiler   aşağıdaki   kategorilerde   gösterildiği   şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden     biri    olursa,    TORK’u    kullanmayı     durdurunuz    ve    DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Alerjik reaksiyon (döküntü dahil) (sıklık: yaygın olmayan)

•  Göğüs ağrısı – nitrat kullanmayınız, derhal medikal yardım aramalısınız (sıklık: yaygın olmayan)

•  TORK kullandıktan sonra uzamış ve ağrılı sertleşme (sıklık: seyrek). Eğer bu gibi bir 4 saatten daha uzun süren sertleşme ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurunuz.

•  Ani görüş kaybı (sıklık: seyrek)

Raporlanan diğer yan etkiler:

Yaygın yan etkiler (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir): Baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, kollar ve bacaklarda ağrı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı, hazımsızlık, reflu

Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir):

Baş dönmesi, mide ağrısı, bulanık görme, göz ağrısı, terlemede artış, nefes almada zorluk, idrar yolundan kan gelmesi, meni ve/veya idrarda kan varlığı, çarpıntı hissi, hızlı kalp atımı, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, burun kanaması ve kulaklarda çınlama

Seyrek  yan  etkiler  (1.000  hastanın  1’inden  az  fakat  10.000  hastanın  1’inden  fazla görülebilir):

Bayılma, nöbet ve geçici hafıza kaybı, göz kapaklarının şişmesi, kırmızı gözler, ani duyma azalması ya da kaybı, kurdeşen (cilt yüzeyindeki kaşıntılı kırmızı şerit şeklinde döküntüdür)

TORK kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Bu erkeklerin çoğunda bu ilacı kullanmadan önce kalp problemleri olduğu biliniyordu.

Tek veya her iki gözde seyrek olarak görme yeteneğinde kısmi, geçici veya kalıcı azalma veya görme kaybı rapor edilmiştir.

Klinik araştırmalarda TORK kullanan erkeklerde görülen bazı ilave seyrek yan etkiler: Migren, yüzün şişmesi, yüzün ya da boğazın şişmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar, ciltte kızarıklık, gözlere giden kan akışını etkileyen bazı bozukluklar, düzensiz kalp atımı, angina ve ani kardiyak ölüm.

75 yaş üzerinde TORK kullanan erkeklerde baş dönmesi ve ishal yan etkileri daha sıklıkla rapor edilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TORK’un saklanması

TORK’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TORK  tabletler,  nemden  korumak  için  orijinal  ambalajında  ve  30ºC’nin  altındaki  oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Lütfen kalan ilaçlarınızı eczacınıza geri götürünüz. İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TORK’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TORK’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 08.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı