Bizimle İletişime Geçin
trivag ovül

İlaç Prospektüs

Trivag Ovül Nedir Kullanma Talimatı

Trivag Ovül Nedir Kullanma Talimatı

Trivag 300 mg Ovül prospektüsü, Trivag kullanma talimatı, Trivag Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

TRİVAG 300 mg/200 mg/100 mg ovül Vajinal yolla uygulanır.

Etkin madde:

Her bir ovül 300 mg tinidazol, 200 mg tiokonazol ve 100 mg lidokain baz içerir.

Yardımcı madde:

Makrogol setostearil eter ve Witepsol S 55

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. TRİVAG nedir ve ne için kullanılır?
  2. TRİVAG’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TRİVAG nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TRİVAG’ın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. TRİVAG nedir ve ne için kullanılır?

TRİVAG,  vajina  içine  (hazneye)  yerleştirilmek  suretiyle  uygulanan  ovül  formunda  bir üründür.  Antibakteriyel  (bakterilere  karşı  etkili),  antiprotozoal  (parazitlere  karşı  etkili) antifungaller (mantarlara karşı etkili) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

Beyaza yakın, homojen, özel şekilli her bir ovül etkin madde olarak 200 mg tiokonazol, 300 mg tinidazol ve 100 mg lidokain baz içermektedir. TRİVAG, 3 adet ovül ve ilacın vajina içine (hazneye) yerleştirilmesi esnasında kullanılan 3 adet parmaklık içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

TRİVAG,  vajinada  (haznede)  kaşıntı,  yanma,  anormal  akıntı,  şişme  ve  kızarma  gibi belirtilerle seyreden vajina iltihabının (vajinit) tedavisinde kullanılır.

2. TRİVAG’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRİVAG’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    TRİVAG’ın içeriğinde bulunan etkin maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

•  Hamileliğinizin ilk 3 aylık döneminde iseniz,

•  Emzirme döneminde iseniz,

•  Beyin veya santral sinir sistemiyle ilgili bir hastalığınız (nörolojik bozukluk) varsa,

•  Kalp-damar sistemi ile ilgili bir hastalığınız varsa (kalp ritim bozukluğu, hipertansiyon gibi),

•  Kan hücrelerinizle ilgili bir hastalığınız (kan diskrazisi) varsa veya geçmişinizde böyle bir hastalık geçirmişseniz TRİVAG’ı kullanmayınız.

TRİVAG tedavisi esnasında ve tedavi bittikten 3 gün sonrasına kadar alkol kullanılmamalıdır.

TRİVAG’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  TRİVAG bileşiminde bulunan tinidazol nedeniyle geçici olarak beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalmaya (geçici lökopeni ve nötropeni) neden olabilir. Bu durum tam kan sayımı yardımıyla belirlenebilir.

•  TRİVAG  lastikte  hasar  yapabilir.  Bu  nedenle  ovüllerin,  doğum  kontrolü  amacıyla kullanılan  prezervatifle  ve  diyaframlarla  temasından  kaçınınız.  Aksi  takdirde  istenmeyen gebelikler meydana gelebilir.

•  Bazı durumlarda, eşinizin de ağızdan alınan uygun bir ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir.

Doktorunuz tarafından böyle bir durum tespit edildiği takdirde size ve eşinize verilen tedaviye harfiyen uyunuz.

•  TRİVAG’ı,  sperm  öldürücü  ilaçlar  (spermisidler),  vajinal  duşlar  veya  vajinal  yoldan uygulanan diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

•  Lidokain   özellikle  geniş   deri   yüzeylerine  uygulandığında  ve  bilhassa  da  sargıyla kapatıldığında  kalp  ritim  bozuklukları,  nefes  alma  zorluğu,  koma  ve  hatta  ölüme  yol açabilmektedir. TRİVAG, ovül şeklinde uygulandığından, “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı  için  talimatlar”  kısmında  belirtildiği  şekilde  kullanıldığında  bu  etkilerin  oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

TRİVAG cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklarında ve bakirelerde kullanılmamalıdır.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyle  lütfen doktorunuza danışınız.

TRİVAG’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

TRİVAG’ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TRİVAG’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hamile olmanız durumunda TRİVAG’ı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TRİVAG’ın etkin maddelerinden biri olan tinidazol anne sütüne geçmektedir.

TRİVAG’ın  diğer  etkin  maddeleri  olan  tiokonazolün  ve  lidokainin  anne  sütüne  geçip geçmediği  bilinmemektedir.  Bu  nedenle  tedavi  esnasında  bebek  sütten  kesilmeli,  tedavi bittikten 3 gün sonra emzirmeye devam edilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

TRİVAG’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

TRİVAG’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler TRİVAG’ın içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle  aşağıda  belirtilen  ilaçlardan  herhangi  birini  kullanıyorsanız  doktorunuzu  veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

•  Kanın  pıhtılaşmasını  engelleyen  ilaçlar  (örneğin;  etkin  madde  olarak  asenokumarol, anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon ve varfarin içeren ilaçlar)

•  Kolesterol  yüksekliği tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak kolestiramin isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Organ naklinden sonra kullanılan ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak siklosporin ve takrolimus içeren ilaçlar)

•  Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disülfiram isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Kanser tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fluorourasil isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Epilepsi  (sara)  tedavisinde  kullanılan  ilaçlar  (örneğin;  etkin  madde  olarak  fosfenitoin, fenobarbital ve fenitoin içeren ilaçlar)

•  Mantar  hastalığının  tedavisinde  kullanılan  ve  etkin  madde  olarak  ketokonazol  isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Duygulanım  bozukluğu  tedavisinde  kullanılan  ve  etkin  madde  olarak  lityum  isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak rifampin isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Uyuşturucu  ilaç  niteliğinde  olan  ve  özellikle  kanser  hastalarında  görülen  çok  şiddetli ağrıların giderilmesinde ağrı kesici olarak kullanılan, oksikodon isimli etkin maddeyi içeren ilaçlar

•  Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar

•  Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)

•  Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TRİVAG nasıl kullanılır?

•  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz  tarafından  başka  bir  şekilde  tavsiye  edilmediği  takdirde  günde  1  kez  gece yatmadan önce bir ovül 3 gün süreyle kullanılır.

Çift doz kullanmayınız.

Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında TRİVAG’ın etkisi azalabileceğinden veya kullanım   zorluğu   meydana   gelebileceğinden,   bu   dönemde   kullanılmaması   tavsiye edilmektedir.

•  Uygulama yolu ve metodu:

TRİVAG sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı  uygulamadan  önce  ellerinizi  iyice  yıkayıp  kurulayınız.  Daha  sonra  sırtüstü  yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi iyice yıkayıp, mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayacak şekilde uzanınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz. TRİVAG yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

TRİVAG 12 yaş altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz, TRİVAG tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğer yetmezliğiniz var ise, TRİVAG dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır. Böyle bir durumda TRİVAG’ın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Eğer  TRİVAG’ın  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRİVAG kullandıysanız

TRİVAG’dan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacı  ile konuşunuz.

Doktor tarafından önerilen doz aşıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu gibi etkiler görülebilir. Toksik dozlarda ise koma ve hatta ölüm meydana gelebilir. Böyle bir durumda ve TRİVAG’ın yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

TRİVAG’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TRİVAG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi zamanından önce sonlandırılırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra TRİVAG tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TRİVAG’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   TRİVAG’ı   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Ciddi deri döküntüleri

•  Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TRİVAG’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), koma

•  Sarhoş gibi yürüme (ataksi)

•  Bilinç bulanıklığı (konfüzyon)

•  Yer, zaman ve kişi algılanmasının bozulması (dezoryantasyon)

•  Konuşmanın bozulması, ruhsal bozukluk (psikoz)

•  Gerçekte var olmayan olguların algılanması veya yaşanması (halüsinasyon)

•  Belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali (letarji)

•  Uyuşukluk, sersemlik hali

•  Depresyon

•   Öfori

•  Ellerde ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma (periferal nöropati belirtileri)

•  Tam kan sayımı ile belirlenebilen ve vücuttaki enfeksiyonun bir belirtisi olan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni ve nötropeni)

•  Antibiyotiğe bağlı olarak gelişen akut bağırsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

•  Ciltte soyulma, dökülme (kutanöz erüpsiyon), kaşıntı

•  İdrar renginde koyulaşma

•  Ciltte  dokunma  veya  ağrı  duyusuna  karşı  aşırı  duyarlılık  (hiperestezi)  veya  algılama yeteneğinde azalma (hipoestezi)

•  Aşırı heyecan, kaygı, huzursuzluk

•   Kramp

•  Baş ağrısı, baş dönmesi

•  Güçsüzlük, bitkinlik, halsizlik

•  Uykusuzluk, uyku bozuklukları

•  Ağızda metalik/acı tat

•  Dil renginde değişiklik, paslı dil

•  Ağız kuruluğu, ağız içi iltihabı (stomatit)

•  Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık

•  Midede gaz toplanması, hazımsızlık (dispepsi)

•  Karın ağrısı, mide ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi

•  Kabızlık veya ishal

Bu etkiler TRİVAG’ın içeriğinde bulunan etkin maddelerin ağız yoluyla kullanımında ortaya çıkabilecek yan etkilerdir. Tinidazol, tiokonazol ve lidokain vajinal yolla uygulandığında kana çok  az  geçtiğinden  ovül  kullanımı  sonucu  bu  yan  etkilerin  görülme  olasılığı  çok  daha düşüktür.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Uygulama bölgesinde ve idrar yollarında yanma

•  Uygulama bölgesinde şişlik (ödem), ağrı ve tahriş

•  Cinsel ilişki esnasında ağrı

•  Kaşıntı, vajinal akıntı

•  Gece sık idrara çıkma

Bunlar TRİVAG’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TRİVAG’ın saklanması

TRİVAG’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRİVAG’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TRİVAG’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş. Adil Mah. Beykoz Cad. No:2 34935 Sultanbeyli-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 29.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı