Bizimle İletişime Geçin
ulcoreks

İlaç Prospektüs

ULCOREKS 40 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

ULCOREKS 40 mg Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Ulcoreks tablet prospektüsü, Ulcoreks kullanma talimatı, Ulcoreks Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

ULCOREKS® 40 mg enterik kaplı film tablet Ağızdan alınır.

•  Etkin madde:

Her enterik kaplı tablet etkin madde olarak 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Kalsiyum karbonat, mannitol (E421), krospovidon, kroskarmeloz sodyum, povidon K-30, kolloidal susuz silika, talk, kalsiyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol, eudragit L 100/55, trietil sitrat, titanyum dioksit, kinolin sarısı lake

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. ULCOREKS nedir ve ne için kullanılır?
  2. ULCOREKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ULCOREKS nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. ULCOREKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ULCOREKS nedir ve ne için kullanılır?

•  ULCOREKS, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

•  ULCOREKS’in  etkin  maddesi  olan  pantoprazol,  “proton  pompası  inhibitörü”  olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

•  ULCOREKS, 14 veya 28 tabletlik şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır. Şişenin içindeki tabletler açık sarı renkli, düz oblong ve enterik kaplıdır.

ULCOREKS;

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:

•  Reflü  özofajit  (mide  asid  sıvısının  yemek  borusuna  kaçışına  bağlı  yemek  borusunda iltihaplanma) tedavisinde

•  Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

Erişkinlerde:

•  Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını azaltmak amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,

•  Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),

•  Zollinger  Ellison  Sendromu  (midede  aşırı  asit  oluşmasına  neden  olan  hormon  üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

2. ULCOREKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ULCOREKS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Pantoprazol   etkin   maddesine   veya   ULCOREKS’in   bileşiminde   bulunan   yardımcı maddelerden  birine,  benzimidazollere  (mantar  hastalıkları  için  kullanılan  ilaçlar)  karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

•  Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise

ULCOREKS’i kullanmayınız.

ULCOREKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Ağır  karaciğer  bozukluğunuz  varsa,  karaciğeriniz  ile  ilgili  herhangi  bir  probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. ULCOREKS ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda ULCOREKS kullanımı kesilmelidir.

•  Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.

•  1 yıldan uzun süredir ULCOREKS kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.

•  ULCOREKS  ile  tedavi,  kanserle  ilişkili  belirtileri  baskılayabilir  ve  sonuçta  teşhisi geciktirebilir.  Bu  nedenle  ULCOREKS  tedavisinden  önce,  doktorunuz  kanser  hastası olmadığınızdan  emin  olmak  için  size  bazı  testler  yapabilir.  Eğer  tedaviniz  sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

•  Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası  inhibitörleri  gibi  ULCOREKS  özellikle  osteoporoz  hastalığı  olanlarda,  yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini az da

olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz ULCOREKS’i daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.

•  Daha   önceden   size   hipomagnezemi   (kanınızdaki   magnezyum   minerali   düzeyinin düşüklüğü)  teşhisi   konuldu  ise  doktorunuza   söyleyiniz.  Çünkü  tüm   proton  pompası inhibitörleri gibi ULCOREKS en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedaviden sonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya   da   ULCOREKS   tedavinizin   daha   kısa   süreli   devam   edilmesine   karar   verebilir. ULCOREKS  tedaviniz  süresince  kalbinizin  anormal  derecede  hızlı,  yavaş  veya  düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza  bildiriniz.  Çünkü  bu  belirtiler  hipomagnezemi  ile  ilişkili  olabilir.  Ayrıca kullanmakta     olduğunuz    başka    ilaçlar     varsa     bunları     da    doktorunuza    söyleyiniz.

Hipomagnezemi,  kandaki  potasyum  ve  kalsiyum  düzeylerinde  de  azalmaya  yol  açabilir. Doktorunuz   gerekli   görürse   düzenli   olarak   kanınızdaki   magnezyum   düzeyinin   takip edilmesini isteyebilir.

•  Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi ULCOREKS bu testlerin sonucunu etkileyebilir.

•  Tüm proton pompası inhibitörleri gibi ULCOREKS üst mide-bağırsak yolunda, normalde

de  var  olan  bazı  bakterilerin  sayısını  ve  dolayısıyla  enfeksiyon  riskini  (Salmonella  ve Campylobacter) az da olsa arttırabilir.

•  Non-steroidal  antiinflamatuvar  (steroid  yapısında  olmayan  ağrı  kesici,  enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, ULCOREKS kullanımı, sürekli NSAİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.

•  Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.

•  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

• Beklenmeyen kilo kaybı

• Tekrarlayan kusmalar

• Yutma zorluğu

• Kan kusma

• Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

• Dışkıda kan görülmesi

• Ağır ve sürekli ishal durumlarında

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

ULCOREKS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ULCOREKS yemekten 1 saat önce, çiğnenmeden veya kırılmadan ve bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya  hamile  olduğunuzu  düşünüyorsanız,  ancak  doktorunuz,  ilacın  sizin  için  öngörülen yararının,  henüz  doğmamış  bebeğinizin  zarar  görmesi  riskinden  daha  fazla  olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün  anne  sütüne  geçtiği  bildirilmiştir.  Emziren  annelerde  ancak  ilacın  anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Baş  dönmesi  ve  görme  bozuklukları  gibi  durumlar   yaşıyorsanız,  araç  veya  makine kullanmayınız.

ULCOREKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ULCOREKS’in her dozu 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

ULCOREKS’in her dozu 10 g’dan daha az mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•  Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların ya da erlotinib gibi

bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.

•  Proton pompası inhibitörleri, atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörlerinin, atazanavir ile birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir.

•  Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:

• Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı)

• Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır)

• Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır)

• Glibenklamid (kan şekeri düşürücü)

• Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren)

•  Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.

•  Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ULCOREKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşın üzeri çocuklarda

Reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde:

Önerilen  doz  günde  bir  tablet  ULCOREKS’tir.  Doktorunuz  günde  2  tablet  ULCOREKS kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. ULCOREKS ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden

olduğu duedenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde

Amoksisilin,  klaritromisin  ve  metronidazol  (veya  tionidazol)  antibiyotiklerinden  ikisi  ile birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet ULCOREKS’tir. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde

Önerilen  doz  günde  1  tablet  ULCOREKS’tir.  Doktorunuz  günde  2  tablet  ULCOREKS kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. ULCOREKS ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların

uzun süreli tedavisinde

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet ULCOREKS’tir.

İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır.

Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

ULCOREKS çiğnenmemeli veya kırılmamalı; yemekten 1 saat önce bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

ULCOREKS yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz ve ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, ULCOREKS’i H. pylori tedavisi için kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer ULCOREKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ULCOREKS kullandıysanız Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır.

ULCOREKS’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ULCOREKS’i kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ULCOREKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ULCOREKS ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye   erken   son   vermeyiniz,   çünkü   hastalığınızın   belirtileri   geri   dönebilir   veya ağırlaşabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ULCOREKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır. Çok yaygın (10 hastada 1’den fazla görülür)

Yaygın (100 hastada 1 ile 10 arası görülür)

Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür)

Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür)

Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az görülür)

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden   biri   olursa   ULCOREKS   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Çok   ciddi   alerjik   rahatsızlıklar   (seyrek   görülür):   Dil   ve/veya   boğazda   şişme, yutma/yutkunma  güçlüğü,  kurdeşen  (ürtiker),  nefes  alma  güçlüğü,  yüzde  alerjik  şişme (Quincke hastalığı/anjiyoödem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi.

•  Çok ciddi deri rahatsızlıkları (sıklık derecesi bilinmiyor): Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun,  ağız/dudak  ve  cinsel  organda  tahriş  (hafif  kanlanma)  (bunlar  Steven  Johnson

Sendromu, Eritema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir) ve ışığa hassasiyet

•  Diğer çok ciddi rahatsızlıklar (sıklık derecesi bilinmiyor): Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde büyüme (ciddi böbrek iltihabı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ULCOREKS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür):

Baş ağrısı; baş dönmesi; ishal; kendini iyi hissetmeme; kusma; midede şişkinlik ve gaz; kabızlık;  ağızda  kuruluk;  karın  ağrısı;  kızartı,  kaşıntı  ve  deri  döküntüsü  gibi  alerjik rahatsızlıklar; halsizlik, uyku bozuklukları

Özellikle bir yıldan daha uzun süre boyunca pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanan  hastalarda  kalça,  el  bileği  veya  omurgada  kırık  meydana  gelme  riski  artar. Osteoporoz  hastalığınız  varsa ya da    osteoporoz riskini artıran  kortikosteroidler kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

•  Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür):

Tat  alma  duyusunun  bozulması  veya  tamamen  yok  olması;  bulanık  görme  gibi  görme bozuklukları;  kurdeşen  (ürtiker);  eklem  ağrıları;  kas  ağrıları;  kilo  alma/verme;  vücut sıcaklığının artması; yüksek ateş; el ve ayaklarda şişme (periferal ödem); alerjik reaksiyonlar; depresyon; erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti)

•  Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az görülür):

Oryantasyon bozukluğu

•  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Özellikle  eğilimli  olan  hastalarda,  gerçekte  var  olmayan  şeyleri  görme  ya  da  işitme (halüsinasyon), zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon); kan sodyum  seviyesinde  düşme  (hiponatremi).  Eğer  üç  aydan  uzun  süredir  ULCOREKS kullanıyorsanız kanınızdaki magnezyum seviyelerinin de düşmesi mümkündür. Magnezyum seviyesinin  düşmesi  (hipomagnezami)  yorgunluk,  istem  dışı  kas  gerilmeleri,  oryantasyon bozukluğu,  kasılmalar,  baş  dönmesi  ve  nabız  yükselmesi  şekillerinde  kendini  gösterir. Magnezyum   seviyesinin   düşmesi   aynı   zamanda   kanınızdaki   potasyum   ve   kalsiyum seviyelerinin de düşmesine neden olabilir. Doktorunuz kanınızdaki magnezyum seviyelerini izlemek için düzenli testler yaptırmanızı isteyebilir.

Kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkiler:

•  Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür):

Karaciğer enzimlerinde artış

•  Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür):

Kanda  bilirubin  seviyesinde  artış;  kanda  trigliserid  (yağ)  seviyesinde  artış,  beyaz  kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

•  Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az görülür):

Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir); beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir); kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ULCOREKS’in saklanması

ULCOREKS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULCOREKS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ULCOREKS’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 02.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı