Bizimle İletişime Geçin
veniba 75 mg

İlaç Prospektüs

Veniba 75 mg XR Kapsül Nedir Kullanma Talimatı

Veniba 75 mg XR Kapsül Nedir Kullanma Talimatı

Veniba 75 mg XR Kapsül prospektüsü, Veniba 75 kullanma talimatı, Veniba 75 Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

VENİBA 75 mg XR uzatılmış salımlı sert kapsül

Ağız yoluyla kullanılır.

•  Etkin madde: Her kapsül, uzatılmış salım formülasyonunda 75 mg venlafaksine eşdeğer, 84.86 mg venlafaksin hidroklorür içerir.

•  Yardımcı maddeler: Sodyum lauril sülfat, hipromelloz, eudragit RS 100, eudragit E 12.5, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin.

Bu   ilacı   kullanmaya   başlamadan   önce   bu   KULLANMA   TALİMATINI   dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu  ilacın  kullanımı  sırasında  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  doktorunuza  bu  ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. VENİBA XR nedir ve ne için kullanılır?
  2. VENİBA XR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. VENİBA XR nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. VENİBA XR’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. VENİBA XR nedir ve ne için kullanılır?

•  VENİBA  XR,  uzatılmış  salım  formülasyonunda  hazırlanmış  kapsül  şeklindedir  ve  28 kapsüllük blister ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuştur. Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI’lar) olarak isimlendirilen ilaç grubuna ait bir antidepresandır.

•  Major depresyonun tedavisinde, major depresyonun nüksünün ve yeni episodların (atakların) engellenmesinde, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde, sosyal fobi tedavisinde, agorafobi  (hastanın  panik  atağının  ortaya  çıkabileceğini  hissettiği  yerlerde  bulunmaktan korkması)  ile  birlikte  veya  agorafobi  olmaksızın  görülen  panik  bozukluğu  tedavisinde kullanılır.

2. VENİBA XR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Majör Depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve gençlerde yapılan kısa dönemli  klinik  çalışmalarda  antidepresanlar  intihar  düşünce  ve  davranışlarının  (intihara yatkınlık) riskini  arttırmıştır.  Çocuk  veya gençte VENİBA XR  veya herhangi  diğer bir antidepresan     kullanılması düşünüldüğünde, tanımlanan risk ile  klinik  ihtiyaç dengelenmelidir. İntihar ile ilgili uyarıya bakınız.

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın   gösterebileceği   huzursuzluk,   aşırı   hareketlilik   gibi   beklenmedik   davranış değişiklikleri  ya da intihar olasılığı  gibi nedenlerle hastanın  gerek ailesi gerekse tedavi ediciler tarafından yakinen izlenmesi gereklidir.

VENİBA XR pediyatrik hastalarda (18 yaş altı) kullanım için onaylı değildir.

VENİBA XR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Eğer venlafaksine veya formülasyondaki maddelerin herhangi birine alerjiniz varsa.

•  Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) adı verilen ilaçlar ile birlikte. MAOI tedavisinin

kesilmesinden  sonra  en  az  14  gün  geçmeden  venlafaksin  tedavisine  başlamamalısınız. Herhangi bir MAOI kullanımına başlamadan en az 7 gün önce venlafaksin kullanımına son vermelisiniz.

VENİBA XR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•  Başka bir ilaç VENİBA  XR ile eş zamanlı olarak kullanılırsa, serotonin sendromu veya Nöroleptik  Malign  Sendrom  (NMS)  benzeri  reaksiyon  gelişme  riskini  artırabilir  (“Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız).

•  VENİBA XR’ın da dahil olduğu serotonin geri alım inhibitörü sınıfındaki ilaçları kullanan hastalarda   kemik   kırığı   riskinde   artış   bildirilmiştir.   Bu   artışın   sebebi   tam   olarak bilinmemektedir.

•  Bazı glokom (göz içerisindeki basınç artışı) çeşitleri gibi göz probleminiz varsa.

•  Yüksek kan basıncı geçmişiniz varsa.

•  Bir kalp problemi geçmişiniz varsa.

•  Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

•  Bir nöbet (konvülziyon) geçmişiniz varsa.

•  Vücuda su kaybettiren “diüretik” olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız veya herhangi bir nedenden dolayı vücudunuz su kaybettiyse.

•  Cildinizde  kolay morluk  oluşuyorsa  veya  kolaylıkla  kanamaya  eğiliminiz  varsa  (kanama bozuklukları geçmişi) ya da kanama riskini artıran başka bir ilacı kullanıyorsanız.

•  Kolesterol seviyeniz yüksekse.

•  Eğer iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) geçmişiniz varsa veya ailenizde bir kişide bipolar bozukluk geçmişi varsa.

•  Agresif davranış geçmişiniz varsa.

•  Madde kötüye kullanımı ve bağımlılık geçmişiniz varsa.

•  Zayıflatıcı bir ilaç kullanıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İntihar düşüncesi ve depresyon veya anksiyete bozukluklarınızın kötüleşmesi durumu Şayet ruhsal çöküntü yaşıyorsanız (deprese iseniz) veya belirli bazı psikiyatrik bozukluklarınız varsa  zaman  zaman  kendinizi  öldürme  düşüncesine  sahip  olabilirsiniz.  Bu  düşünceler  siz antidepresanları kullanmaya ilk başladığınızda veya toplam doz veya dozaj sıklığında herhangi bir değişiklik olması durumunda artabilir. Klinik denemelerden elde edilen bilgiler antidepresan ilaçların majör depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklara sahip çocuklar, adolesanlar ve genç yetişkinlerde (18-24 yaşlar) intihar eğilimi riskini artırdığını göstermiştir.

Şayet herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceniz olmuşsa, derhal doktorunuzla iletişim kurunuz veya bir hastaneye gidiniz.

Depresyonda olduğunuzu veya bir anksiyete bozukluğunuzun olduğunu bir akrabanıza ya da yakın bir arkadaşınıza söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumalarını istemeniz size yardımcı olacaktır. Depresyon veya anksiyetenizin gittikçe kötüleştiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki  herhangi  bir  değişiklikten  endişe  duyuyorlarsa  bunu  size  bildirmelerini söyleyiniz.

Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda kullanımı

VENİBA XR, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmaz. Ayrıca, 18 yaşının altındaki hastaların bu sınıf ilaçları kullandıkları zaman düşmanlık (hostilite), intihar düşünceleri ve kendine zarar verme gibi yan etkilerde artış olduğunu bilmeniz gerekir.

VENİBA XR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VENİBA XR’ı yiyeceklerle almanız gerekir (“VENİBA XR nasıl kullanılır” isimli 3. bölüme bakınız).

VENİBA XR kullandığınız sürece alkol almaktan kaçınmanız gerekir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız durumu doktorunuza söyleyiniz.

VENİBA XR’ı sadece doktorunuz ile birlikte potansiyel faydalarının riskinden fazla olduğunu düşünürseniz kullanmanız gerekir.

Eğer gebelik süresince VENİBA XR kullanırsanız, bebeğiniz doğduğu zaman bazı belirtilere sahip olabileceğinden bunu doktorunuzun veya ebenizin bilmesine izin veriniz. Bu semptomlar genellikle  bebek  doğduktan  hemen  sonra  meydana  gelmektedir.  Belirtiler  uygun  şekilde beslenememe  ve  nefes  alma  güçlüğünü  içermektedir.  Şayet  bebeğiniz  doğduğu  zaman  bu semptomları varsa veya siz olabileceğinden endişe ediyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuz ve/veya ebenizle iletişime geçiniz.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VENİBA XR süte geçmektedir. Bebek üzerinde bir etki oluşturması riski bulunmaktadır. Bu yüzden doktorunuzla bu konuyu görüşün, doktorunuz emzirmeyi mi kesmeniz gerektiğine yoksa VENİBA XR kullanımını mı bırakmanız gerektiğine karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

VENİBA  XR’ın  sizi  nasıl  etkilediğini  anlayıncaya  kadar  araba  ve  herhangi  bir  makine kullanmayınız.

VENİBA XR’ nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler VENİBA XR’ın her dozu 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•  MAOI olarak bilinen bir ilaç kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız VENİBA XR kullanmayınız.

•  Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan (“Olası yan etkiler” bölümüne bakınız) “serotonin sendromu” venlafaksinle tedavi görüldüğü sürece özellikle de diğer serotonerjik ilaçlarla  birlikte  alındığı  zaman  meydana  gelebilir.  Bu  ilaçlara  aşağıdakiler  örnek  olarak verilebilir:

o Triptanlar (migren için kullanılan)

o SNRI,  seçici  serotonin  geri  alım  inhibitörleri  veya  lityum  içeren  diğer  ilaçlar  gibi duygudurum bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar

o Bir antibiyotik olan linezolid gibi MAOI olarak bilinen ilaçlar (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan) ve metilen mavisi

o Sibutramin içeren ilaçlar (kilo vermek için kullanılan)

o St.  John’s   Wort   içeren  ürünler   (aynı   zamanda  Hypericum   perforatum  olarak   da isimlendirilen hafif dereceli depresyon tedavisinde kullanılan doğal ya da bitkisel bir ilaç)

o Triptofan gibi serotonin öncü maddeleri

o Fentanil türevleri, tramadol, meperidin, tapentadol, metadon, pentazosin gibi çok güçlü ağrı kesiciler

o Dekstrometorfan (öksürük tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Serotonin sendromunun belirtileri ve bulguları aşağıdakilerin bir karışımını içerebilir: Huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyonlar), koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, artmış vücut ısısı, kan basıncındaki hızlı değişiklikler, artmış refleksler, ishal, koma, mide bulantısı, kusma. Eğer sizde serotonin sendromunun meydana geldiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi destek alınız.

Ayrıca aşağıdaki ilaçlar da VENİBA XR ile etkileşime girebilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Şayet siz aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bundan söz etmeniz özellikle önemlidir:

•  Ketokonazol (bir antifungal ilaç)

•  Haloperidol (psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için)

•  Metoprolol (yüksek kan basıncı ve kalp problemlerini tedavi eden bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VENİBA XR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Majör depresyonda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg VENİBA XR’dır. 75 mg’lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 375 mg’lık dozdan yarar görebilirler.  Yaygın  anksiyete  bozukluğunda  tavsiye  edilen  başlangıç  dozu  günlük  75  mg VENİBA XR’dır. 75 mg’lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla

225 mg’lık dozdan yarar görebilirler. Sosyal fobide tavsiye edilen doz günlük 75 mg VENİBA XR’dır. Daha yüksek dozların ilave yarar sağladığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 75 mg’lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalarda dozun günde en fazla

225 mg’a çıkarılması düşünülebilir. Panik bozukluğunda tavsiye edilen doz ilk 7 gün, günde 1 kez 37.5 mg VENİBA XR’dır. Daha sonra doz günde 75 mg’a yükseltilmelidir. Günde 75 mg’lık doza cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg’lık dozdan yarar görebilirler.

Doz artışları yaklaşık 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır, ancak 4 günden kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

VENİBA XR’ın  yemek  ile birlikte alınması  tavsiye  edilir.  Her kapsül  bütün  olarak  sıvıyla yutulmalıdır.  Kapsül  bölünmemeli,  ezilmemeli, çiğnenmemeli  veya  suya  karıştırılmamalıdır. VENİBA XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir. Eğer  karaciğer  veya  böbrek  probleminiz  varsa  doktorunuza  söyleyiniz.  Zira  VENİBA  XR dozunuzun azaltılması gerekebilir.

Eğer  VENİBA  XR’ın  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VENİBA XR kullandıysanız

Olası bir doz aşımının belirtileri hızlı kalp atımı, uyanıklık seviyesinde değişiklik (uykululuk halinden komaya değişen aralıkta), göz bebeklerinde büyüme, nöbetler veya krizler ve kusmayı içerebilir.

Yayımlanmış geriye dönük çalışmalar, venlafaksinin SSRI grubundaki antidepresanlara göre daha fazla, “trisiklik” grubu antidepresanlara göre daha az oranda aşırı doza bağlı ölüme yol açtığına işaret  etmektedir.  Hastalık  sıklığı,  dağılımı  ve nedenlerini  ortaya  koyan  çalışmalar, venlafaksinle  tedavi  edilen  hastaların  SSRI  grubu  antidepresanlarla  tedavi  edilenlere  oranla intihar risklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Aşırı doza bağlı ölümlerin ne kadarının venlafaksin  toksisitesine,  ne  kadarının  venlafaksin  alan  hastaların  diğer  özelliklerine  bağlı olduğu açık değildir.

VENİBA XRdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VENİBA XR’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VENİBA XR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuzun tavsiyesi olmaksızın tedavinizi bırakmayınız veya dozu azaltmayınız. Şayet doktorunuz artık VENİBA XR kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsa,   size   tamamıyla   tedaviyi   kesmeden   önce   dozunuzu   yavaşça   azaltmanızı söyleyebilir. İnsanlarda VENİBA XR kullanımı bırakıldıktan sonra, özellikle de VENİBA XR kullanımı aniden kesildiği zaman veya doz çok hızlı azaltıldığı zaman yan etkilerin meydana geleceği  bilinmelidir.  Bazı  hastalarda  yorgunluk,  baş  dönmesi,  sersemlik  hissi,  baş  ağrısı, uykusuzluk,   kabus   görme,   ağız   kuruluğu,   iştahsızlık,   bulantı,  ishal,  sinirlilik,   ajitasyon (huzursuzluk), konfüzyon (zihin karışıklığı), kulaklarda çınlama, karıncalanma, nadiren elektrik çarpması hissi, güçsüzlük, terleme, nöbet veya grip benzeri belirtiler gözlenmiştir.

Doktorunuz VENİBA XR tedavisini aşamalı olarak nasıl bırakacağınızı size tavsiye edecektir. Bu  ve  diğer  belirtilerin  herhangi  birini  kendinizde  gözlemlerseniz,  daha  fazla  öneri  için doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VENİBA XR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa  VENİBA  XR  kullanmayı  durdurunuz  ve  derhal  size  en  yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

•  Göğüste sıkışma, hırıltı, yutma veya nefes almada zorluk, yüz, boğaz, eller veya ayaklarda şişme  gibi  vücudun  alerji  oluşturan  maddelere  karşı  verdiği  çok  şiddetli  yanıt,  ani  aşırı duyarlılık reaksiyonları, sinirli veya endişeli hissetme, sersemlik hissi, çarpıntı hissi, deride ani kızarma ve/veya sıcaklık hissi

•  Şiddetli döküntü, kaşıntı veya kurdeşen (genellikle kaşıntı ile birlikte, kırmızı veya solgun lekeler halinde deri kabarıklığı)

•  Yerinde duramama, halüsinasyon, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, vücut sıcaklığında artış, kan basıncında hızlı değişiklikler, aşırı aktif refleksler, ishal, koma, bulantı, kısma gibi belirtileri içerebilen serotonin sendromu bulgu ve belirtileri

•  Serotonin   sendromunun   en   ciddi   formu   Nöroleptik   Malign   Sendrom   (NMS)   olarak adlandırılır. NMS belirtileri ateş, kalp atım hızında artış, terleme, ciddi kas sertliği, kafa karışıklığı, kas enzimlerinde yükselme (kan testi ile belirlenir) gibi belirtileri içerebilir.

Doktorunuza söylemeniz gereken diğer yan etkiler:

•  Öksürme, hırıltı, nefes yetmezliği ve yüksek sıcaklık

•  Siyah dışkı veya dışkıda kan

•  Karaciğerde inflamasyon (hepatit) belirtileri olabilecek deri renginde veya gözlerde sararma, kaşıntı veya koyu idrar

•  Hızlı veya düzensiz kalp atımı, kan basıncında yükselme gibi kalp sorunları

•  Göz bebeğinde genişleme, bulanık görme gibi göz problemleri

•  Sersemlik  hissi,  karıncalanma,  hareket  bozukluğu,  nöbet  veya  kriz  gibi  sinirlerle  ilgili problemler

•  Hiperaktivite ve öfori (kendini beklenmedik şekilde aşırı heyecanlı hissetmek) gibi psikiyatrik problemler

•  Tedavi sonlandırıldığında oluşabilen etkiler (bkz. VENİBA XR nasıl kullanılır, VENİBA XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler)

Eğer  bu  ilacı  kullandıktan  sonra  dışkınızda  küçük  beyaz  toplar  ya  da  granüller  görürseniz endişelenmeyiniz. VENİBA XR kapsüller sferoid adı verilen ve üzerinde venlafaksin bulunan küçük  beyaz  toplar  içerir.  Bu  sferoidler  kapsüllerin  içerisinden  midenizde  serbest  bırakılır. Mideniz   ve   bağırsaklarınızda   ilerlerken   üzerinde   bulunan   venlafaksin   yavaşça   salınır. Sferoidlerin kabuğu çözünmez ve dışkınıza geçer. Bu nedenle dışkınızda sferoidleri görseniz bile ilaç dozunuz emilmiştir.

Tüm istenmeyen etkilerin listesi:

Çok yaygın yan etkiler (Her 10 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilecek)

•  Baş ağrısı, ağız kuruluğu, terleme (gece terlemeleriniz de içerir)

•  Mide bulantısı

Yaygın yan etkiler (Her 100 kişide 1-10 arası kişiyi etkileyebilecek)

•  Kilo kaybı, iştah azalması, kabızlık, kusma, kolesterolde artış

•  Kendinden  ve  gerçeklikten  kopma  hissi,  sinirlilik,  kafa  karışıklığı,   anormal   rüyalar, uykusuzluk

•  Titreme, kas tonusunda artış

•  Karıncalanma

•  Kan basıncında artış, cilt kızarması, çarpıntı

•  İdrara çıkmada artış, idrar yaparken zorlanma

•  Cinsel istekte azalma, anormal ejakülasyon/orgazm (erkeklerde), orgazm olamamak, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu)

•  Kanamada artış veya düzensiz kanamada artış gibi adet düzensizlikleri

•  Kuvvetsizlik (asteni), sersemlik, uyuşukluk, üşüme

•  Bulanık görme

•  Esneme

•  Yorgunluk, halsizlik

•   Üşüme

Yaygın olmayan (Her 1000 kişide 1-10 arası kişiyi etkileyebilecek)

•  İç kanama belirtisi olabilecek morarma, siyah dışkı veya dışkıda kan

•  Dişlerde gıcırdatma, kasların istemsiz hareketi

•  Halüsinasyon

•  Özellikle yüz, ağız, dil, boğaz bölgesi veya eller ve ayaklar olmak üzere deride kabarma ve/veya kaşıntılı döküntü

•  Güneş ışığına duyarlılık, anormal saç kaybı, döküntü

•  Koordinasyon ve denge bozukluğu, sersemlik hissi (özellikle ayağa çok hızlı kalkıldığında), bayılma, hızlı kalp atımı

•  Kilo alma, ishal

•  Tat alma duyusunda değişiklik

•  Duygu ve hislerde azalma, ajitasyon (gerginlik)

•  Kulaklarda çınlama (tinnitus)

•  İdrara çıkamama

•  Anormal orgazm (kadınlarda)

•  Dispne (nefes darlığı, nefes almada güçlük)

Seyrek (Her 10000 kişide 1-10 arası kişiyi etkileyebilecek)

•  Yerinde duramama hissi ya da oturamama veya ayakta durma; nöbet veya kriz, aşırı heyecanlı hissetme veya öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması)

•  İdrarı kontrol edememe

Sıklığı bilinmiyor (Eldeki verilerle tahmin edilemiyor)

•  Vücudunuzdaki trombosit miktarında azalma, yaralanma veya kanama riskinde artışa neden olabilir; enfeksiyon riskinde artışa neden olabilen kan bozuklukları, karaciğer enzimlerinin kandaki miktarında ufak değişiklik, kandaki sodyum seviyesinde düşme

•  Kaşıntı, derinin veya gözlerin sararması, koyu idrar veya nezle benzeri belirtiler karaciğerde inflamasyon belirtisi olabilir (hepatit)

•  Haddinden fazla sıvı alımı (uygunsuz ADH sendromu)

•  Göğüslerden anormal süt üretimi

•  Kaslarda sertlikle birlikte yüksek ateş, kafa karışıklığı veya gerginlik ve terleme ya da eğer kontrol edemediğiniz düzensiz kas hareketleri deneyimlerseniz bu durum nöroleptik malign sendrom adı verilen ciddi bir durumun belirtisi olabilir.

•  Aşırı  heyecanlı  hissetme,  uyuşukluk,  devamlı  hızlı  göz  hareketleri,  sakarlık,  yerinde duramama, sarhoşluk hissi, terleme, kaslarda sertlik gibi serotonin sendromu belirtileri

•  Halüsinasyon ile birlikte seyreden kafa karışıklığı ve dezoryantasyon (yönelim bozukluğu) (deliryum)

•  Kaslarda sertlik, spazm veya istemsiz hareketler

•  Kendine zarar verme veya öldürme düşüncesi

•  Ciddi göz ağrısı ve görüşte azalma veya bulanıklık

•  Bayılmaya yol açabilecek şekilde kan basıncında düşme, anormal, hızlı veya düzensiz kalp atışı

•  Öksürük, hırıltı, kesik nefes alma veya yüksek ateş gibi inflamasyonlu bir akciğer hastalığı ile birlikte seyreden beyaz kan hücrelerinin miktarında artış (pulmoner eozinofili)

•  Ciddi ve anormal sırt ağrısı (bağırsak, karaciğer veya pankreasta ciddi problemler olduğunu gösterebilir)

•  Deride ciddi kabarmalara yol açabilen deri döküntüsü, kaşıntı, hafif şiddette döküntü

•  Açıklanamayan kas ağrısı, duyarlılık veya kuvvetsizlik

•  Yüzde ve dilde şişme, kesik kesik nefes alma veya nefes almada zorluk, genellikle deride döküntü (ciddi bir alerjik reaksiyon olabilir)

•  Kafa karışıklığı

•  Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)

•  Sinirlilik

•  Kemik kırığı

VENİBA XR bazen istenmeyen ve farkında olmadığınız yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler kan basıncında artma veya anormal kalp atım hızı, kan parametrelerinde veya karaciğer enzimleri, sodyum ve kolesterol miktarlarında hafif değişiklikler şeklindedir. Daha nadir olarak VENİBA XR kanınızdaki trombosit sayısını düşürerek, kanama ve yaralanma riskini arttırabilir. Bu nedenle doktorunuz, özellikle uzun süredir VENİBA XR kullanıyorsanız, kan testi isteyebilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VENİBA XR’ın saklanması

VENİBA XR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENİBA XR’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VENİBA XR’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad.No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: (212) 365 15 00

Faks: (212) 276 29 19

Üretim yeri: Pharmathen S.A. Dervenakion 6 Attikis / Yunanistan

Bu kullanma talimatı 12.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı