Bizimle İletişime Geçin
vermidon

İlaç Prospektüs

Vermidon Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Vermidon Tablet Nedir Kullanma Talimatı

Vermidon Tablet prospektüsü, Vermidon kullanma talimatı, Vermidon Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

VERMİDON tablet Ağızdan alınır

Etkin madde: Bir tablet 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, povidone K30, stearik asit, kolloidal silikon dioksit, mikrokristal selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. VERMİDON nedir ve ne için kullanılır?
 2. VERMİDON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. VERMİDON nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. VERMİDON’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. VERMİDON nedir ve ne için kullanılır?

VERMİDON, her tabletinde 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

VERMİDON, 20 veya 30 tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

VERMİDON, hafif ve orta şiddetli ağrılar (baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

2. VERMİDON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VERMİDON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Kan  basıncınız  yüksek  ise,  kan  basıncı  düşürücü  ilaç  kullanıyorsanız  ya  da  kalp atımınızda düzensizlik varsa
 • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için dilsulfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız
 • Depresyon   (lityum   karbonat   dahil),   anksiyete   (klozapin   dahil)   ilaçları   veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı
 • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

VERMİDON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Aneminiz (kansızlık) varsa
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Alkol  alıyorsanız  günlük  2  gramdan  fazla  parasetamol  (4  VERMİDON  tablet) almamalısınız
 • Karaciğer  enzimlerinde  yükselme  ve  gelip  geçici  sarılıkla  karakterize  kalıtsal  bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Kemik iliğinin işlev bozukluğu
 • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ültiker (uzun süreli devam eden  kurdeşen)  ve  özellikle  diğer  antienflamatuvar  (yangı  önleyici)  ilaçlara  aşırı duyarlılığı olan hastalar
 • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı
 • Uzun süreli kullanımı

Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda  ya  da  tekrarlayan  dozlarda  deride  kızarıklık,  döküntü  veya  bir  deri  reaksiyonu oluşabilir.  Bu  durumda  doktorla  irtibata  geçiniz.  İlacı  bırakarak  alternatif  bir  tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka   bir   ilacı   kullanmamalısınız.   Bu   durum,   ciddi   ve   ölümle   sonuçlanabilen   cilt reaksiyonlarına neden olabilir. 3–5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

VERMİDON,  akut  (kısa  sürede)  yüksek  dozda  alındığında  ciddi  karaciğer  toksisitesine (zehirlenmesine)  neden  olur.  Erişkinlerde  kronik  (uzun  süreli  ve  tekrarlayarak)  günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

VERMİDON  ile   birlikte  karaciğer  hasarlanmasını   artıran   ve  karaciğerdeki   glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) düzeyi yükselebilir.

Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa,  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

VERMİDON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

Diyet  ile  alınan  kafein  miktarına  dikkat  edilmelidir.  Yüksek  doz  kafein  uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor  tavsiyesine  uymalıdırlar.  Kafeinin  spontan  (kendiliğinden)  düşük  riskini  artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vs.) neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı  hastalarda  baş  dönmesi  veya  uyku  hali  yapabilir.  VERMİDON  kullanırken,  uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

VERMİDON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında VERMİDON’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Zidovudin (çocuk  ve  erişkinlerde  görülen  HIV  enfeksiyonlarının  (AIDS)  tedavi  ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Miyokard (kalp kası) görüntülenmesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol
 • Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)
 • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)
 • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)
 • Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Monoamin oksidaz   inhibitörleri   (depresyon   gibi   ruhsal   bozuklukların   tedavisinde kullanılır)
 • Tranklizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)
 • Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)
 • Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)
 • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)
 • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)
 • Metoklopramid (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Kolestiramin (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 • St John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)
 • Diğer ağrı kesiciler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VERMİDON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VERMİDON  yetişkinlerde  ve  12  yaşın  üzerindeki  çocuklarda  uygundur.  Önerilen  doz  2 tablettir ve gerekirse doz  her 4 saatte bir  yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Belirtilen     dozdan    fazla    kullanılmamalı,     kullanıldığı     takdirde    hemen  bir doktora başvurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda  kullanımı:  Parasetamol,  sağlıklı-hareketli  yaşlılarda,  yetişkinlerde  uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması gerekir.  Ancak  VERMİDON  kafein  içerdiğinden,  yaşlılarda  hekim  önerisi  olmadıkça kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer VERMİDON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VERMİDON kullandıysanız:

Aşırı dozda VERMİDON almış  hastaların ilk 3 gün normal  görünebileceği  ve karaciğer hasarının kendisini bundan sonra gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır. Eğer aşırı doz VERMİDON almışsanız doktorunuz size uygun tedaviyi uygulayacaktır.

VERMİDON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VERMİDON’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VERMİDON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde kullanıldıktan   sonra   tedavi   sonlandırıldığında   herhangi   bir   olumsuz   etki   göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VERMİDON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

VERMİDON’a  bağlı  yan  etkiler  genellikle  seyrek  olarak  görülür  ve  ilacın  kesilmesi  ile kaybolur. Parasetamolün 10 gramın (20 tablet VERMİDON) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Kafeinin  günlük  520  mg’a  kadar  kullanımının sağlıklı  kişilerde  herhangi  bir  istenmeyen etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşırı tepki verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu,idrarda artış, mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur.

Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler VERMİDON veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:   10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:  1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  VERMİDON’u  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
 • Anjiyoödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)
 • Anafilaktik  şok  (tansiyon  düşüklüğü  ve  nefes  darlığına  yol  açan  ciddi  alerjik reaksiyon)
 • Cilt döküntüsü

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin VERMİDON’a karşı ciddi  alerjiniz  var  demektir.  Acil  tıbbi  müdahaleye  veya  hastaneye  yatırılmanıza  gerek olabilir.

Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Sürekli uyku durumu
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Uzun süreli  uygulamada  böbreklerde  yetmezliğe  yol  açabilen  böbrek  hasarı  (papiler nekroz)
 • Mide ve bağırsak kanalı kanaması

Seyrek görülen yan etkiler

 • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması
 • İshal,
 • Karaciğer hasarı
 • Deri döküntüsü,   kaşıntı,   egzama,   alerjik   ödem,   yüzde,   dilde   ve   boğazda   şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya  enfeksiyona karşı  ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Toksik epidermal  nekroliz  (Lyell  sendromu)  (ilaç  ve  çeşitli  enfeksiyonlara  bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Çok miktarda alındığında hepatik nekroz
 • Akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ise seyreden bir hastalık)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Merkezi sinir  sisteminde  uyarılma,  baş  dönmesi,  uyku  hali  (somnolans)  ve  beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik
 • Çarpıntı
 • Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)
 • İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve kolay çürük oluşumu)
 • Titreme
 • Kalp çarpıntısı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VERMİDON’un saklanması

VERMİDON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız ve nemden uzak tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VERMİDON’u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VERMİDON’u kullanmayınız. Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Ruhsat Sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 15A 34750 Ataşehir/İstanbul

Üretim Yeri:

1) Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi

Atatürk Bulvarı, 9. Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

2) Sandoz-Grup Sağlık Ürünleri İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

GOSB, İhsan Dede Cadde, 900 Sokak TR-41480 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı